Славянска писменост преди Кирил и Методий?

Открита е кост от бик с „черти и резки“ в Южна Моравия, Чехия

Откритието е датирано 3 века преди глаголицата

Част от ребро на бик (Bos taurus) с рунически символи, открита при разкопки на ранно славянско селище в Южна Моравия, Чехия, преди четири години, поражда разгорещен научен спор - коя е първата славянска азбука?
Дълъг и сложен е дебатът кога славяните са прописали за пръв път. Според някои учени, те са били грамотни още преди настъпването на християнската ера. Основен аргумент в спора е текст на Черноризец Храбър от около 900 г. Сл. Хр., в който се говори за писмена система на раннославянците, съставена от „черти и резки“.

Прието е, че славяните не са имали истинска писменост до IX в., когато започват да използват глаголицата на Кирил и Методий. Но костта от местността Лани, близо до Брецлав, е датирана от три века по-рано чрез редиовъглероден анализ. Руническите символи са изследвани в продължение на няколко години, преди резултатите да бъдат публикувани наскоро в научния онлайн алманах „Science Direct“. Проучването е ръководено от Иржи Махачек, шеф на катедра по археология и музеология към университета „Масарик“ в Бърно.

Според експерти руните върху костта са последните шест букви от писмена система от общо 24 букви. Твърдението е на проф. Роберт Недома от Виенския университет. Той идентифицира символите като „Руни на стария Футарк“ - най-старата руническа писмена система, използвана от германски племена в Централна Европа за магически и религиозни ритуали. „Тъй като реброто е счупено, върху него я няма цялата руническа азбука, а само последната част. Няма конкретни думи или съобщения, изписани върху костта, но това е поредица от руни, нещо като нашата азбука“, твърди Иржи Махачек.

Български учени: Това е спекулация!

В България има стотици такива рунически знаци

Проф. Славия Бърлиева

„Това е поредната спекулация! Първо се ядосах, после ми стана смешно. В България има стотици такива рунически знаци, те са изследвани още от времето на Карел Шкорпил, намирани са най-вече в Преслав, Плиска, старите столици и по никакъв никакъв начин не може да се твърди, че това е интегрална писмена система каквато е една азбука, каквато е глаголицата“, заяви проф. Славия Бърлиева от Кирило-Методиевски научен център към БАН.

Проф. Анна-Мария Тотоманова

„За мен няма съмнение, че глаголицата е първата славянска писменост. Руните са германски и те очевидно са били заварени от славянските племена, които нахлуват в Източна и Централна Европа някъде от началото на 6 век. Това не е същинско писмо, то е използвано за правене на надписи на дърво, на камък, върху кост, както е този случай“, обясни проф. Анна-Мария Тотоманова от катедра Кирилометодиевистика към Софийския университет. Руните са примитивни и няма данни за сериозни масиви от текст, написани с тях, добави проф. Тотоманова. Намерената кост най-вероятно е някакъв амулет без свързан текст.

Проф. Николай Овчаров

Скептичен е и видният наш археолог проф. Николай Овчаров: „Много се говори за германски руни, но аз лично не ги виждам тук. Да търсим обяснение на запад, където германските племена се срещат със славяните, ми се струва прекалено далече и отдалечено от нас.“

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Култура