УниБИТ съгради мост на науката и културата между България и Австрия в Дом „Витгенщайн” във Виена

13-ият Международен пътуващ семинар на УниБИТ събра учени, хора на изкуството, дипломати и приятели в българския културен институт в сърцето на Виена.

Виенският храм на българската култура „Дом „Витгенщайн” отвори гостоприемно врати за академичната общност на УниБИТ и техния 13-и Международен пътуващ семинар „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-австрийски културни общувания”. Преподаватели, докторанти, студенти и гости, сред които автрсийски учени, дипломати и представители на обществеността в австрийската столица се събраха на 27. май, за да открият уникалната изложба „Българските читалища на границата между Европа и Азия“.

„За мен е чест да Ви посрещна тук – в Българския културен институт, няколко дни, след като отбелязахме най-тържествения празник на хората на духа – Деня на българската просвета и култура и славянската писменост. Отдадохме заслужена почит на светите братя – великите християнски учители, равноапостоли Кирил и Методий, и техните ученици, опазили духа на България чрез азбука и език. А сега се залавяме за работа – да представим научната си продукция, нашите търсения на полето на познанието и сред междуинституционалните връзки с представителите на държавността у нас и в чужбина.“, с тези думи проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на Общото събрание на УниБИТ, се обърна към присъстващите в дом „Витгенщайн”.

Той предаде щафетата да пререже лентата на изложбата и да даде символичен старт на Семинара на ректора на Университета – проф. дн Ирена Петева.

„Колеги, всички ние, от една страна, осъзнаваме отговорността на традицията, а от друга – задължението, което имаме към младите хора от нашата страна, да пазим и да развиваме българския дух, не само в границите на Родината, но и извън нея” – каза в словото си проф. Петева.

Специални приветствия за вернисажа бяха поднесени от името на г-н Боил Банов – министър на културата на Р България и от името на г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката на Република България. Доц. д-р Румяна Конева – директор на Българския културен институт (БКИ) „Дом Витгенщайн” във Виена, Австрия, изтъкна огромната роля на УниБИТ за съхраняване на историята чрез наука и изрази своето задоволство и това на екипа си от факта, че УниБИТ и Регионалният център за нематериално културно наследство под егидата на ЮНЕСКО градят мостове между култура и наука, между учени, изследователи и поколения.

Негово Превъзходителство доц. д-р Светослав Спасов – Посланик към международните организации във Виена (2012 –2019), подчерта ролята на УниБИТ като партньор в различни благородни каузи и инициативи, които издигат имиджа на България в Европа.

Един от акцентите на откриването на изложбата бе връчването на почетен плакет и почетна грамота за принос в популяризирането на културно-историческото наследство на България във Австрия на доц. д-р Румяна Конева.

Да разгледат изложбата „Българските читалища на границата между Европа и Азия“ пристигнаха десетки българи и австрийци, впечатлени от уникалния български феномен – читалищата.

На следващия ден – 28 май, Дом „Витгенщайн” се превърна в своеобразен аудиториум на науката и културата. Учени и гости изпълниха залата, за да дадат заедно старт на 13-я научен форум „Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-австрийски културни общувания”. Стартът бе даден от проф. дн Ирена Петева – Ректор на УниБИТ, и доц. д-р Румяна Конева – Директор на БКИ „Дом Витгенщайн“, Виена.

За значимостта на този форум в международен план недвусмислено говорят десетките поздравителни адреси, които проф. д.ик.н. Стоян Денчев представи пред аудиторията. Сред тях са красивите думи от Президента на Р България, Председателя на Народното събрание на Р България, Председателя на комисията по културата и медиите, Зам.-министър председателя и Министър на външните работи, Министъра на образованието и науката, Министъра на културата, Н. Пр. Д-р Иван Сираков – Посланик на България в Р Австрия, проф. д-р Андреас Шварц – Президент на Дружество „Приятели на Дом Витгенщайн“, д-р Антоанета Чолакова – вицепрезидент на Дружеството, както и проф. Мартин Щигер от Университета в Аленбах.

УниБИТ като „владетел на познанието” пред публиката бе представен от гл. ас. д-р Диана Стоянова – Директор на Университетското издателство на УниБИТ. За „Дом Витгенщайн като мост между България и Австрия“ говори доц. д-р Румяна Конева. Докладчици в пленарната сесия бяха проф. Мартин Щигер, с доклада си “The European Qualifications Framework – European Vocational Education and Training – European Credit Transfer System – three great opportunities for our young people”, доц. д-р Веселин Чантов с разработката “The Concepts of 'Hard Skills' and 'Soft Skills' in the Context of the Modern Paradigm of Higher Education and the Competence Approach”, доц. д-р Яница Димитрова със „Corporate Culture as a Prerequisite for Innovation in Companies” и доц. д-р Васил Загоров, който представи доклад на тема „Vienna and Bulgarian Revival Book Publishing”.

По традиция официалната част на Научния семинар завърши с обща снимка на участниците.

Следобедното заседание продължи със заседания в три секции – „Културно-историческо наследство“, „Съвременна образователна среда“, „Науки за информирането“, в които бяха поставени акценти върху ролята на информационните технологии за предефиниране на концепциите за културно наследство, Елиас Канети като културен мост между България и Австрия, състоянието на православните паметници, скулпторните симпозиуми в Австрия, ролята на библиотеките за опазване и социализация на документалното културно наследство, ролята на студентите в научноизследвателските екипи, лидерството в образованието, царската библиотека и др.

Двудневният маратон на науката и културата завърши с премиерата на поетичната книга на проф. д-р Евгени Велев – „Атрофия на сетивата“. В заключение проф. Петева подчерта, че за 13-и път УниБИТ защитава каузата да образова младите хора на България, като ги възпитава в духа на общочовешките ценности и им дава възможност да почерпят опит от хора и институции, утвърдени пазители на познанието, мъдростта и хуманността, като УниБИТ дава пример как се разпространява българската наука и култура и как се градят мостове между поколения и мултинационални общности.

Коментари

Задължително поле