Химическо съединение в бирата обезврежда вируси, бактерии и токсини

Бирата подобрява метаболизма и има много антиоксиданти.

За първи път екип от български учени проведе проучване за съдържанието на ксантохумол на произвеждани в страната бири.

През последните години редица изследвания в Чехия, Германия, САЩ, Китай и др. страни показват, че съединението притежава уникални биологични характеристики. Той е инхибитор на хроничните възпалителни процеси, водещи до активация на карциногенезата.

„Ксантохумолът има профилактично действие, активира обезвреждането на токсини и проявява директна антивирусна, антибактериална и антиоксидантна активност. Подпомага превенцията на затлъстяването и диабета, намалява натрупването на мазнини и поемането на вода от мастните клетки“, коментира д-р Сергей Иванов.

Изследването показва, че съдържанието на ксантохумол в българското пиво като усреднена стойност е 44 мкграм/литър пиво. Резултатите са много близки до стойностите, получени при сходни изследвания в Чехия и други европейски страни. Ръководител на българското изследване е д-р Иванов.

В хмела ксантохумолът присъства в изключително високи концентрации – в зависимост от сорта от 0.1 до 1% от свежото тегло. По света той се използва почти единствено за производство на бира и така това растение се явява основния достъпен за човека източник на ксантохумол. Принадлежи към семейството на флавоноидите - растителни метаболити със силно антиоксидантно действие. Експертите посочват, че в пивото се откриват над 100 съединения, произхождащи от хмела, включително ксантохумол и много полифеноли.

В българското проучване за ксантохумола са използвани 8 популярни български марки пиво, закупени директно от търговската мрежа. Съдържанието на ксантохумола е измерено чрез течна хромотография с MS/MS (мас-спектроскопия) детекция. Допълнително са идентифицирани и измерени още 3 негови производни метаболита - изоксантохумол, 6- и 8- пренилнарингенин (Prenylnaringenin).

Направените научни изследвания и анализи върху ксантохумола в бирата в България и в редица други страни очертават интересни перспективи за бъдещето развитие на пивото като натурална напитка. Явно налице е възможност чрез селекция и подбор на правилни сортове хмел, оптимизирани технологии за неговата преработка и влагане в пивото да се повиши съдържанието на ксантохумол и производните му в крайния продукт. Имайки предвид многобройните полезни биологични активности на тези съединения, това би довело до здравни ползи за консуматорите на пенливата напитка.

Коментари

Задължително поле