Председателят на Нотариалната камара Красимир Анадолиев пред „Труд“: Можете да направите завещание, без да излизате от дома си

При сделка, сключена с пълномощник, имотната измама е невъзможна

„Коронавирусът ме накара да съжалявам, че не съм си направила завещание”, споделя възрастна жена с друга, докато двете се редят на касата в „Билла”. „Вече е късно - отвръща приятелката й - при нотариусите сигурно има опашки”. Вярно ли е това, питаме председателя на Нотариалната камара Красимир Анадолиев. И още - успяват ли нотариусите в извънредното положение да гарантират сигурността на договорите и сделките между фирмите и гражданите?

- Г-н Анадолиев, истина ли е, че тези дни под заплахата от коронавируса в нотариата чакат реда си много хора, цели тълпи, които желаят да се разпоредят с имотите си, като посочат кой да ги наследи?

- Не е вярно, че при нотариусите има опашки. Няма опашки. И то се дължи на няколко обстоятелства. Както на мерките, които се налагат във връзка с извънредното положение, така и на самите хора, които се съобразяват със ситуацията и прибягват до нашите услуги само в случаи, които считат за неотложни. Така и трябва. Според член 5 ал. 3 на закона за извънредното положение, нотариалните производства се ограничават до неотложни такива, при строго спазване на здравно-хигиенните изисквания. Законът влезе в сила миналия вторник и само 2 дни след това осезаемо се почувства при нас драстичното намаляване на броя на удостоверяванията. А относно завещанията - нека всички граждани да знаят, че няма проблем да се направи завещание и то съвсем спокойно, без да се излиза от дома. Защото нашето законодателство регламентира саморъчното завещание. Изискването е то да бъде написано собственоръчно от завещателя. Може да се съхранява в дома му.

- А какъв риск поема възрастният човек, когато прави дарение или договор с доглеждане?

- Как да се гарантират възрастните хора, които са решили приживе чрез тези два способа да прехвърлят недвижим имот, че докато са живи, могат да живеят в него безпрепятствено - нали това ме питате? Отговарям. Това може да стане, като запазят за себе си вещното право на ползване. Така, независимо от титуляра на собственост, единствено те ще могат да се ползват от имота.

- Повечето хора знаят, че извънредният закон ограничава работата ви до тъй наречените „неотложни” нотариални производства. Но не са наясно кои сделки и договори се считат за неотложни?

- Терминът „неотложни нотариални действия” няма легално определение в българското законодателство. Затова, още преди публикуването на закона за извънредното положение, Съветът на нотариусите изготви препоръки до всички колеги, чиято цел е еднаквото и точно правоприлагане. Съветът счита за неотложно това нотариално действие, което трябва да бъде извършено своевременно, защото иначе съществува сериозна опасност да не може да бъде извършено в бъдещ момент, или пък страните в нотариалното производство да претърпят значителни вреди. Неотложността може да бъде породена и от важни обстоятелства в житейски смисъл. Животът ни поставя в ситуации, за които ние самите не сме предполагали, че съществуват. Законодателят няма как да изброи всички хипотези на неотложност, те са много и най-различни. Важно е да се знае, че в производства, в които участват няколко страни, е достатъчно едната да е в ситуация на неотложност, за да се извърши удостоверяването. Достатъчно е например продавачът да е в ситуация на неотложност, тъй като има спешна нужда от средства за лечение, или за да спаси бизнеса си в кризата, или за да не понесе вреди от несключването на договора. Страните следва да изложат пред нотариуса аргументи за неотложността на исканото от тях удостоверяване. Нотариусът е самостоятелен в преценката си. Съветът на нотариусите призова всички колеги да проявят висок професионализъм, дисциплина и отговорност, когато преценяват дали са неотложни исканите им услуги.

- Случва ли се често да връщате граждани, които идват за нотариални услуги при вас?

- Съгласно закона, удостоверяванията могат да се извършват само при едновременното наличие на двете предпоставки - неотложност и спазване на всички здравно-хигиенни изисквания. Колегите трябва да създадат вътрешен ред в канторите си, с всички мерки за опазване на здравето и безопасността на посетителите и работещите. Ако посетителите не спазват изискванията, нотариусът трябва да им откаже удостоверяване.

- А какви са по-точно санитарните изисквания, за неспазването на които нотариусът ще посочи на клиента вратата?

- Те са изброени в закона за извънредното положение, в заповедите на министъра на здравеопазването и в указанията на националния щаб за борба коронавируса. Съветът на нотариусите също даде указания на колегите за определени мерки. Нека читателите ви да са информирани за тях. Не се допускат в канторите повече от 2-3 лица над 60-годишна възраст заедно; Между всички лица трябва да се спазва поне метър и половина дистанция; Допускат се само тези, които са страни по нотариалното производство или техни представляващи; Ограничава се достъпът на придружители; Посетители без маски не се допускат; Подробностите относно предстоящите удостоверявания се уточняват по телефон, по електронна поща или с други технически средства за комуникация. Това важи и за консултациите; Разплащанeто на дължимите данъци и такси се извършват по банков път; Самите нотариуси и служители в канторите също трябва постоянно да носят маски и ръкавици, да пазят лична хигиена и да дезинфекцират работното си място и цялото помещение след всеки отделен клиент. Разбира се, хора с видими признаци на здравно неразположение, не бива изобщо да се допускат да влизат.

- От щаба съветват всички ни да си седим по домовете. Вие няма ли, по изключение, да заверявате документи без да се явяват при вас лично тези, които са ги подписали?

- Има неотложни нотариални действия, които по уважителни причини, касаещи основно здравословното състояние на хората, следва да се извършат извън кантората. Такива заверки се правеха и преди извънредното положение. Сега е важно да се преценят неотложните случаи, при които да се правят - и то, разбира се, пак при спазване на всички хигиенни изисквания. Притесненията на колегите са, че не могат да бъдат сигурни в ситуацията, в която се намираме, че посетителят не е под карантина. Много важно е гражданите да бъдат добросъвестни и да не укриват това обстоятелство, за да не поставят на риск и нотариусите, и всички околни. В такива случай може би е препоръчително нотариусът да разговаря с личния лекар на клиента. Ясно ни е, че сме в извънредна ситуация и че няма как да има пълен списък на лицата под карантина, тъй като това е динамичен процес. Препоръчали сме на колегите при удостоверяванията на договори и сделки участниците да подписват декларация, че не са под карантина и не попадат в обхвата на заповед­та на здравния министър.

- От МВР предупредиха, че кризата с коронавируса е рай за измамници от всякакъв вид. Вие какви мерки взимате срещу имотните измами тези дни?

- И сега, както и досега, нотариалните производства се извършват при спазване на всички изисквания на нашето законодателство. Нотариусът извършва всички действия и справки, както при нормални обстоятелства. Единствената разлика е в това, което вече ви казах - удостоверяванията са сведени до неотложни, извършват се при строго спазване на хигиената и като се избягва струпване на хора на едно място.

- По едно време имотните измами у нас бяха станали напаст, същинска епидемия, както се казва. Кражби на самоличност, кражби на фирми, лъжливи наследници... Камарата на нотариусите предложи законодателни промени, за да се укрепи държавната защита на правото на собственост. Бяха приети повечето от тях. Има ли резултат?

- Да. По-рано измамите ставаха най-вече с фалшиви лични карти, фалшиви пълномощни и други документи с невярно съдържание, представяни пред нотариуса. Но в резултат на законодателните промени, инициирани в последните 10 г. от Нотариалната камара, се въведоха правно - технически способи за възпрепятстване на измамите. Създаде се единна информационна система „Единство”, в която се въвеждат извлечения от всички удостоверени от нотариусите пълномощни за разпореждане с недвижими имоти. Имам предвид т. нар. „банкови пълномощни”, удостоверявания на обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър. Всички, които са посещавали в последно време нотариус, знаят колко много справки прави той, докато извършва удостоверяванията. Имаме достъп до националната база данни „Население”, поддържана от регионалното министерство, в която да проверим наследниците на определено лице, семейното му положение и т. н. Това възпрепятства представянето на фалшиви удостоверения за наследници. Режимът на идентификацията на самоличността е вече много строг. Нотариусът проверява автентичността на личната карта в Националния регистър за българските лични документи, до който също имаме достъп. При това той вижда образа на човека, който я представя пред него. Откакто имаме възможност да извършваме тези справки, ние много ефективно противодействаме на опитите за кражби на самоличност. В информационната система на Нотариалната камара се архивират и документите по обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър. Те в реално време се проверяват от служители в Агенцията по вписванията. Ефектът от промените при документирането на обстоятелства, свързани с търговската дейност, е значителен. Две години след тях са възпрени множество опити за кражби на фирми.

- Една от последните законови промени, които вие поискахте, беше свързана с договорите за прехвърляне на автомобили. След нея какво точно се случи?

- Съгласно Закона за движение по пътищата Нотариалната камара и МВР обменят вече и по електронен път данни - преди сключването на всеки договор нотариусът получава от МВР информация за собствеността на превозното средство, за идентификацията му, личните данни на собственика и др. Така се възпрепятстват по сигурен начин опитите за злоупотреба и възможността някой да продаде автомобил, който не е негов. Накратко казано, постигнато е много във възпрепятстването на евентуални измами в сферата на нотариалната дейност. Но със сигурност има още много работа пред нас. Има много нотариални производства по документи, произхождащи и удостоверени в други държави. Може би трябва да се засили комуникацията между информационните системи на нотариусите в Европейския съюз, а и в други страни членки на Международния съюз на нотариатите.

- Въпреки всичко, тези дни, когато поисках да направя пълномощно на мой познат да кара колата ми, един познат адвокат ме предупреди: „С едно пълномощно рискуваш да оголееш като пушка, някой може да ти вземе къщата, колата, всичко!”

- При сделка, сключена чрез пълномощник, извършването на имотна измама е невъзможно. Всички пълномощни за разпореждане с имоти се въвеждат в единната информационна система на Нотариалната камара. Преди да извърши удостоверяването, нотариусът задължително прави справка дали представеното пред него пълномощно съществува в системата и отговаря на извлечението. От 3 години в системата се въвеждат и пълномощните, заверени от кметове и органи на местната власт с нотариална компетентност, така че е възпряна и тази възможност за използване на фалшиви пълномощни. Изтъквам това, за да не се поддават гражданите на внушения..

- Това лято при хакерска атака от НАП изтекоха личните данни на 5 милиона граждани. Засекли ли сте случаи на злоупотреби с тях?

- Трябва да ви кажа, че достъп до чувствителни данни е имало и преди този, който ми припомняте. Измененията в нормативната база и създаването на всички способи за противодействието на измамите, които споменах, са предприети доста преди да се случи това с НАП. С тях възможностите за кражби на самоличност и за използване на фалшиво пълномощно с лични данни на друго лице е сведена до абсолютния минимум. Без значение как чуждите лични данни са придобити.

- А как чистите гилдията от черните овци? Не е тайна, че има небрежни нотариуси и такива, които са част от имотната мафия. Доколкото знам, за 15 г. по предложение на камарата само 7 са лишени от правоспособност.

- Съветът на нотариусите, като управителен орган на Нотариалната камара много внимателно анализира всяка жалба срещу нотариус. Миналата година извършихме редица проверки по жалби - и сами, и съвместно с инспектората на Министерството на правосъдието. В резултат бяха образувани дисциплинарни дела и наложени различни по степен дисциплинарни наказания. Но най-важна, според мен, е бързата ни реакция при всяка забелязана проява на поведение, което подронва авторитета на професията.

Нашият гост

Красимир Анадолиев и роден на 15 август 1966 г. в Кърджали. Завършил е право в СУ „ Климент Охридски” през 1992 г. През 1993 г. защитава докторат на тема „Право и икономика на Европейската икономическа общност” в кралския университет във Валядолид, Испания. Пет години (1993-1998) работи както адвокат. От 1998 г. е нотариус в София, а от 2019 г. е председател на Нотариалната камара на България. Почетен член е на Генералния съвет на Международния съюз на нотариусите.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Анна Заркова

Този уебсайт използва "бисквитки"