Земеделският министър Десислава Танева пред „Труд“: Възложих проверка. ИАГ няма да променя становището си за ПП „Витоша“

- Г-жо Танева, имате ли информация за среща между директора на Изпълнителната агенция по горите и представители на неправителствени организации, след която е упражнен натиск над служители от Дирекцията на ПП „Витоша“?

- Не мога да кажа дали е имало нарочна среща с цел упражняване на натиск. Но смея да твърдя, че няма как да се е случило подобно нещо. В хода на законодателните инициативи, които предприемаме, имаме активна комуникация с всички представители на НПО-та - това е начинът, по който трябва да работи изпълнителната власт.

- Все пак може ли да се провери дали има оказван натиск?

- Аз съм възложила проверка по случая. До момента нямам потвърждение за такава среща, на която са привиквани служители. Никой и не е потвърдил за подобни разговори.

- Кога възложихте проверката?

- Може би преди час (разговорът се провежда около 16:00 ч вчера - б.а.), тъй като бях уведомена за излязлата информация. До момента имам уверение от заместник-министъра на земеделието Георги Костов, че няма потвърден натиск над служители от Изпълнителната агенция по горите.

- А за хора от Дирекцията на Природен парк „Витоша“?

- И за там също. В момента, в който проверката приключи, ще ви уведомим за резултата. Досега по време на обсъждания винаги е имало разностранни интереси, чували са се диаметрално противоположни мнения, но натиск над служители - никога. Очевидно сега има напрежение по повод процедурата за приемане на Плана за управление на парк „Витоша“. МЗХ и в частност ИАГ не е органът, който приема този план.

- Приема го Министерският съвет.

- Да, по инициатива на Министерството на околната среда и водите. Единственото, което ИАГ е направила, е да даде становище в хода на общественото обсъждане на проекта. Това са предложения във връзка с прецизирането на плана, но в никакъв случай за неговото отхвърляне.

- Тоест становището на ИАГ няма да бъде оттегляно, променяно или заменено?

- Разбира се, няма смисъл от ново становище. Сегашното е дадено на МОСВ, в него има две бележки, според които трябва да се намери баланс между развитието на различни спортни дейности на Витоша и природозащитните цели на парковата територия.

Коментари

Задължително поле