Зорница Русинова - Новата социална надежда

Зорница Русинова е новият социален министър, приет с аплодисменти и от работодатели, и от синдикати. Много добър приятел на Брюксел, казва за нея премиерът Бойко Борисов. Като зам. социален министър (2012-2013) тя отговаря за политиката на пазара на труда, международните отношения, трудовото и социалното право, доходите и демографските политики, международните и европейските програми за финансиране.

Бързата интеграция на пазара на труда на дълготрайно безработните и неактивните хора е сред най-важните ми приоритети. Друг приоритет в работата ми като министър ще са работещите майки. Те трябва да имат по-добра професионална реализация и възможност за по-добро съвместяване на личния и семейния живот. Това са първите думи на Зорница Русинова, след като прие поста от предшественика си Ивайло Калфин в Министерството на труда и социалната политика.

Едно е сигурно. Управленски опит и лични качества не й липсват - през годините ръководи тежки програми и проекти. Отговаря за оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, която отчете 100% усвояване на средствата за изминалия програмен период. Експерт е по международни икономически отношения. Владее писмено и говоримо английски и руски език. Сигурно е и друго. За да я подкрепят и работодателски организации, и синдикати, и дори трудният за убеждаване Валери Симеонов при номинацията й, всички разчитат Русинова да подобри социалния диалог и да има готовност да изгради работещ модел на пазара на труда, който да запълни празнината между нуждите на бизнеса и реалната квалификация на кадрите, които ражда образователната система в страната. Може би затова Русинова гарантира, че ще работи за подобряване на ефективността на обученията за безработни и заети, които се финансират по линия на националния бюджет и оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”.

Те трябва да бъдат съобразени по-добре с нуждите на определени икономически сектори и региони, казва тя. Обещава следващата седмица да сформира политическия си екип и добре осъзнава, че за да постигне пълен успех, освен със социалните партньори е необходимо и да поддържа добър тон с медиите, с обществото и неслучайно гарантира за такъв още от първите минути на горещия стол в министерството.

България има изключително добра мрежа от над 1700 социални услуги. Важна тема оттук нататък е подобряването на тяхното качество. Това ще доведе до по-добра и ефективна грижа за децата и възрастните с увреждания, които са в най-уязвимо положение, уточнява Русинова и акцентира на последователността и приемствеността в социалното министерство.

От гледна точка на важни политики, които са стартирани като реформи, разбира се, ще има последователност в моята бъдеща работа. Има сфери, които са свързани с подкрепата на деинституционационализацията, както и с поетите ангажименти по линия на Европейската комисия, смята новият министър.

С първите си стъпки като министър Русинова печели симпатии и с друго - не бяга от проблемите. Нито от този с дълготрайно безработните, нито от темата за злоупотребите при отпускането на инвалидни пенсии, които се увеличават с всяка изминала година и изяждат голяма част от бюджета на Националния осигурителен институт.

След консултации с Министерството на здравеопазването ще продължи и реформата за промяна в начина на удостоверяване на медицинската експертиза за инвалидните пенсии. На базата на предварително подготвените концепции ще бъдат разписани и законодателни промени в максимално кратки срокове, казва тя.

Пред Русинова стоят много горещи теми, като развитие на пенсионната система и укрепване на капиталовите стълбове в пенсионния модел, реформа на медицинската и трудовата експертиза, ограничаване на административната намеса на пазара на труда.

Като жена на действието ключова дума за успешна социална политика за Русинова е активността. Активност в сферата на трудовата заетост, активност в сферата на социалното включване. И силна съпричастност към хората, които са най-уязвими и в сферата на пазара на труда, и от гледна точка на социалното включване, обобщава тя.

Дългогодишен опит в управление на програми

Зорница Русинова е магистър по международни икономически отношения от УНСС, магистър по българска филология и английска филология от СУ “Св. Климент Охридски”. Заемала е ръководни длъжности в Министерството на труда и социалната политика и в Министерството на държавната администрация в периода 2007-2012 г. Притежава дългогодишен опит в управление на програми и проекти, натрупан в Програмата на ООН за развитие, Американската агенция за международно развитие и Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Под нейно ръководство са били Агенцията по заетостта, Управляващият орган на ОП “Развитие на човешките ресурси 201”, проект “Красива България”.

За нея

Да надгради започнатото

Преди много години Аристотел е казал: “Добре започнатото е наполовина свършено.” Това е посланието ми към г-жа Русинова. Съветвам я да съхрани, надгради и продължи дипломатичния тон на Ивайло Калфин. Ще трябва да подобри комуникацията с Министерството на финансите и Министерството на здравеопазването. Много е важно и какъв екип ще сформира. Трябва да работи за разрешаване на демографската криза и да изгради работещи отношения с Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Хасан Адемов, депутат от ДПС, бивш социален министър

Има тежка задача

Не я познавам лично, но съм чувал добри неща за нея. Нека да продължи социалната политика и да ограничава злоупотребите. Социалното министерство е тежко ведомство и тя има тежката задача да го ръководи. Съветът ми е да работи в тясно сътрудничество с Главната инспекция по труда, за да ограничи нивата на сивата икономика в България.

Йордан Христосков, бивш председател на НОИ и социален министър

Министър с европейски знания и култура

В деликатната социална сфера влиза един министър с европейски знания и култура. В практиката се надяваме да покаже как тази култура ще има своята реализация.

Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК

Изключително диалогичен човек

Познавам я отдавна. Изключително диалогичен човек. Работили сме добре и в лицето на синдикатите може да очаква помощ и партньорство. Опитът й по европейски програми ще й бъде от полза. Убеден съм, че ще продължи започната от Ивайло Калфин в положителна посока.

Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа”

Коментари

Задължително поле