Адвокат Димитър Киров, пред „Труд“: Дисциплинарен съд може да спре безобразията на частните съдебни изпълнители

„Съратници“ участва в политическия живот, но като част от гражданското общество

- Адвокат Киров, преди няколко месеца заявихте в интервю пред „Труд“, че чрез фондация „Съратници“ започвате серия от действия срещу частните съдебни изпълнители - какво успяхте да свършите до началото на новия съдебен сезон?

- Съдебното изпълнение е особено важна част от правораздавателната система. То трябва да осигури изпълнението на съдебните решения. Ето защо действията на фондация „Съратници“ са насочени не просто срещу съдебните изпълнители, а срещу масовите противозаконни прояви от тяхна страна. Ще го кажа още веднъж - частният съдебен изпълнител трябва да престане да действа като облечена в държавна власт мутра. Държа да заявя, че съдействие ни оказаха и ЧСИ-та, несъгласни с безобразията, извършвани от техни колеги и ръководството на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Фондация „Съратници“ предприе действия в две насоки.

Първо: осветляване на корупционни практики, свързващи съдии и ЧСИ-та. Отправихме искане за извършване на проверки и предоставяне на официална информация от Камарата на частните съдебни изпълнители, Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието относно: Изплащани ли са възнаграждения на съдии от ВКС от страна на Камарата на ЧСИ. На колко съдии и кои конкретно? По каква процедура и на какво основание, на кои конкретни лица и в какъв размер? Назначавани ли са на работа в Камарата на ЧСИ служители в близко родство със съдии от ВКС, ако да - кои и как са избрани? И трите институции не благоволиха да предоставят информацията, а от Камарата направо се скриха. Отказът на тези институции за мен означава прикриване на корупция или на зависимости. Може да сте сигурни, че ще продължим да търсим отговорите.

Второ: Малко известен факт е, че в момента, потърпевшият от действията на ЧСИ няма право директно да поиска образуване на дисциплинарно производство срещу нарушителя. Такова производство се образува само по искане на Министъра на правосъдието или по решение на Съвета на камарата. Това лишава именно пострадалите от право да потърсят дисциплинарна отговорност за закононарушителя.

Затова „Съратници“ изпрати до парламентарните групи и независимите народни представители предложения да се промени Закона за частните съдебни изпълнители, като се даде право на засегнатите от действията на ЧСИ-тата пряко да инициират дисциплинарни производства срещу тях; да се създаде дисциплинарен съд към Министъра на правосъдието, който да разглежда дисциплинарните производство срещу ЧСИ-та; да се създаде публичен регистър, в който да се публикуват сигналите срещу ЧСИ-тата и решенията на дисциплинарния състав по тях. Предложихме и промяна в Закона за сметната палата, както на Сметната палата се даде право да одитира Камарата на ЧСИ.

- Докато започвахме интервюто, споделихте, че сам сте имал тежък казус с частен съдебен изпълнител. Ще споделите ли развръзката?

- Да, има такъв казус. Всъщност, той ме върна обратно в лоното на обществената дейност. В сграда в центъра на София, със съружници инвестирахме в създаването на развлекателен комплекс огромна сума. Когато за дълг на собственика на сградата, ЧСИ Георги Дичев започна процедура по проданта, решихме да участваме в търга и да я купим. Дори осигурихме инвестиция от швейцарски фонд. За съжаление, ЧСИ Дичев, сговаряйки се с „Банка Пиреос“, проведе незаконен търг. Отстранявайки всички участници подари сградата на „Банка Пиреос“. Банката през цялото време на проданта беше наясно със случващото се и охотливо участваше в грабежа на сградата и имуществото в нея. Като нюанс- описът (с оценката) на сградата завърши на 10.05.2016 год., а обявлението на ЧСИ Дичев за проданта, с изцяло съвпадаща продажна цена, е от 27. 04. 2016 г., т.е. две седмици по-рано. Ясно е, че или има престъпление, или ЧСИ Дичев е осъществил пробив във времево-пространствения континиум. Дори взискателят, по чието искане беше образувано делото - Столична община поиска спиране на незаконната продан. Разбира се и това искане срещна съпротива от банката и беше игнорирано от ЧСИ Дичев. Резултат - грабеж на чуждо имущество, съсипан бизнес, вреди за над 5,5 млн. евро. Независимият съд две години не благоволява да насрочи дата за разглеждане на дело, а прокуратурата отказва да извърши реално разследване.

Развръзката предстои, но ние няма да преустановим действията в защита на правата и интересите си до постигане на справедливо за нас решение.

- Колкото повече говорим, толкова повече започвам да си мисля, че вашето НПО един ден ще прерасне в партия, или греша?

- Фондация „Съратници“ участва в политическия живот в Република България, но като част от гражданското общество, а не от партийната система. Действията ни са насочени към конкретни предложения и идеи в различни области на обществените отношения. Вече споменах за действията ни, касаещи ЧСИ-тата. Наши експерти подготвят предложения и становища по конкретни въпроси, свързани с националната сигурност, междуетническите въпроси, образованието и здравеопазването.

Едновременно с това желанието ни е да дадем вяра и сила на българските граждани да отстояват позициите си, чрез активно поведение да защитават своите законни права и интереси. Независимо от корупцията в съдебната власт и администрацията. Да се борят неумолимо и колкото време е необходимо до постигане на справедлив резултат, както се борим и ние. Да се организират и осъществяват взаимопомощ. Това са пътищата за излизане от тресавището, в което е попаднал народът ни.

- На финала на нашия разговор - намирате ли лесно съмишленици за „Съратници“? Къде имате изградени или предстоят да бъдат учредени, да ги наречем братски НПО-та, с които ще си партнирате?

- Съмишленици намираме- от Грамада през Пловдив, София, Стара Загора, Карлово, Монтана. Вдъхновяващо е, че има млади хора, които осъзнато са готови да работят тук за възраждането на българските дух и държава. Моето и предходните поколения имаме дълг към тях. Затова, нашето призвание е да връщаме вярата, че можем да променим Родината към добро и да подтикваме хората към действия. Защото, както казва Свети апостол Яков: „Вярата без дела е мъртва“.

Нашият гост

Димитър Киров е роден на 16.09.1973 год. в гр. Карлово. Завършил е право в СУ “Св. Климент Охридски” през 1999 г. Има дългогодишен стаж като адвокат и консултант в областта на гражданското и търговското право. Основател на фондация “Съратници”.

Коментари

Задължително поле