Доц. д-р инж. Ивайло Ченчев пред „Труд news“: Машините не изпълняват инструкции, които искаме, а каквито им казваме

Притеснява ме, че изкуственият интелект би могъл да събира и анализира почти всякаква информация, която минава през компютъра

При условие, че такъв важен проект засяга държавната сигурност, то при избора на решение, цената не трябва да бъде определящият фактор, казва за въпросите около машинното гласуване доц. д-р инж. Ивайло Ченчев. Но е сигурен, че съществува математически апарат от високо-надеждни алгоритми за криптиране, хеширане и подписване на информация, който да гарантира нейната защита. Доц. Ченчев казва, че изкуственият интелект започва да навлиза все повече и повече в нашето ежедневие, но трябва бързо да се намерят бързи отговори на въпроси като как да продължим нашето личностно и професионално развитие и как да възпитаваме децата си в този заобикалящ ни цифровизиран свят.

- Доцент Ченчев, по време на двата тура на местните избори станахме свидетели на грандиозни скандали около машинното гласуване, по-скоро на доверието, че машинният вот не може да се манипулира. Къде е проблемът със софтуера на машините и защо властта не потърси независими експерти като Вас, за да успокои хората? Или като останалите държави в ЕС, просто да отхвърлим машините заради многото неясни въпроси по тях?
- Машините не изпълняват инструкциите, които искаме, а изпълняват каквото им казваме. С това искам да кажа, че работоспособността, точността и качеството на използвания софтуер зависят от хората, които са го писали. От една страна говорим за професионалните възможности на разработчиците, а от друга - заложените в първоначалния дизайн изисквания и критерии. Може да приемем, че първата част не е толкова важна в момента, защото пътят на разработване, тестване и приемане да даден софтуер минава през различни етапи, и стигайки до пускане в реална употреба, голяма част от неточностите и възникналите проблеми биват отстранявани. Втората част обаче, е по-интересна - какви критерии и какви изисквания са заложени в дизайна на системата. Може да кажем, че това е една цялостна система за гласуване. Освен софтуерът, работещ на машините за гласуване, имаме и самите машини (тези, на които гласуваме), имаме протокол, по който машините за гласуване се свързват с централния сървър, най-вероятно се използват и алгоритми за защита на информацията при нейното съхранение и пренос, и т. н. Тук казвам централен сървър, за да стане по-ясно на широк кръг читатели. Предполагам, че в дизайна на системата е заложена по-надеждна от класическата клиент-сървър архитектура. Аз бих използвал хибридна такава, но това е друга тема. Не бих могъл да кажа дали има проблем с тази цялостна система, защото тук нямам участие. Но определено твърдя, че съществува математически апарат от високо-надеждни алгоритми за криптиране, хеширане и подписване на информация, който да гарантира нейната защита. Нещата около машинното гласуване са много по-комплексни от това дали написаният софтуер работи правилно. Не обикновените гласоподаватели, гражданите като Вас и мен решиха да няма електронно гласуване. Хората не са се уплашили от машинното гласуване и според мен няма нужда да бъдат успокоявани. По-важното е защо беше взето решение да не се използват машини при гласуването - страх от външна намеса, страх от неработеща система или нещо друго, което няма да коментирам. Всички видяхме как безцеремонно се „редактираха“ хартиените бюлетини. И все пак, ако някоя от ангажираните в държавата институции и агенции, имащи отношение към работоспособността и надеждността на цялостната система за електронното гласуване идентифицира определени сериозни рискове, то решението за не използването на машинно гласуване следва да е било правилно. Бих предпочел да има повече прозрачност при вземането на такива решения. За да има по-голямо доверие, трябва да има много по-добра комуникация.

- Как да сме сигурни в такъв вот, когато няма световна стандартизация на машинното гласуване, а в същото време техниката и софтуерът са дело на частни компании?
- Ще започна отговора с въпрос: А как сме сигурни във вота, виждайки промяната на хартиени бюлетини от членове на комисии? По принцип не е необходимо да има стандартизация на нещо, за да бъде направено то по най-добрия възможен начин. За изграждането на качествена и работеща система като например машинното гласуване са необходими няколко неща: първо, добре дефинирани изисквания и критерии от имащите отношение институции в държавата; второ, комисия от експерти в областта (в това число независими ИТ архитекти и технически специалисти, юристи, математици, програмисти, консултанти и др.), която да управлява и да гарантира качеството; трето - възлагане на конкурс и избор на оптимално решение. Обикновено частни ИТ компании разработват големи проекти, защото разполагат с необходимия ресурс. Проблемът е, че такива проекти се печелят по държавна поръчка, а знаем, че при нея се избира най-евтиното решение. При условие, че такъв важен проект засяга държавната сигурност, то при избора на решение, цената не трябва да бъде определящият фактор.

- С навлизането на изкуствения интелект в различни сфери на обществения живот нарастват и опасностите от кибератаки. Тествали ли сте възможностите на ChatGPT в подобна насока?
- Не бихме могли да си представим съвременния забързан и динамичен живот без свързаност в глобалната Интернет мрежа - от обикновени електронни гривни, свързани чрез блутут, умни часовници, телефони, таблети, лаптопи, всякакви видове настолни компютри, сървъри, дискови масиви, та ако щете и телевизори, перални, хладилници, роботи за почистване, коли и т. н. Кибератаки може да има навсякъде, където има свързани в мрежа или в мрежи устройства. Техниката се развива със страхотни темпове, от там и възможностите на „не добронамерени“ потребители нарастват. Много от големите ИТ компании от години разработват системи с изкуствен интелект. Системата на Майкрософт, ChatGPT е една такава система. Разработчиците са използвали входни данни от 570GB текст за нейното обучение - интернет информация, книги, статии, уеб-сайтове и др. за да предоставят модел с широко разбиране на езика и контекста. ChatGPT версия 3.5 е общодостъпен и включва информация до септември 2021 г. Тази система за изкуствен интелект предоставя огромни възможности за генериране на съдържание - естествено, използвайки само информацията, с която е обучена. В сегашния си вид, общодостъпната ChatGPT не представлява заплаха за кибератаки. Версия 4.0 на ChatGPT вече има и реален достъп до Интернет. Знаете, че от известно време, Майкрософт въвежда изкуствен интелект в офис продуктите (Excel, Word, Powerpoint), в търсачката Bing и в Windows операционната система, който е известен като Copilot. От една страна, това е едно от многото приложения, които има инсталирани в операционната система, но от друга, този изкуствен интелект би могъл да събира и анализира почти всякаква информация, която минава през компютъра. Това е нещото, което ме притеснява повече, и на което трябва да се обърне изключително голямо внимание.

- Закъсня ли ЕС със законодателството за регулация след промотирането на изкуствения интелект и предоставянето му за свободно и платено ползване от хората?
- Не само ЕС, а и много държави, големи корпорации в света видяха „заплаха“ от изкуствения интелект. От една страна това е технология, която като замисъл е много добра, но от друга, зависи с какво намерение и как е била или ще бъде обучена дадена платформа. По-важното е не дали законодателните регулации са закъснели, а да бъдат направени възможно най-скоро и да започнат да се прилагат. Знам, че в ЕС има комисии, които работят по тези въпроси.

- Етичните и морални въпроси за ChatGPT все още се разглеждат като отвлечена философия, но имате ли наблюдения какви казуси вече са произлезли от използването на изкуствения интелект?
- Имам такива наблюдения и с всеки изминал ден попадам на все по-нови казуси. Наскоро попаднах на постове в мрежата, че писатели в САЩ съдят компанията OpenAI, понеже е използвала книгите им за обучение на системата ChatGPT и по този начин нарушава авторските им права. Приложенията и устройствата с изкуствен интелект трябва да са подходящи за възрастта на потребителите и не трябва да излагат децата на съдържание или взаимодействия, които не са подходящи за тяхната възрастова група. Същото се отнася и за по-възрастните потребители. Използването на AI трябва да съответства на знанията и разбирането на индивида за технологията.

- Здравеопазване, банки, образование - как продължавате или как подреждате списъка със секторите, в които изкуственият интелект вече е заел своята ниша и ще продължи да я разширява?
- Всеки, който съумее да използва правилно тази технология в процеса на работа, ще върви много бързо напред. Най-важното за успешното развитие на бизнеса, за правилното вземане на решения, е наличието на точна и вярна информация. Средствата на изкуствения интелект в тази посока са огромни. Всеки един от изброените от Вас сектори може да има ползи от използването на изкуствен интелект. Но това трябва да се извършва много внимателно, с разбиране и контролирано. Изкуственият интелект започва да навлиза все повече и повече в нашето ежедневие. Паралелно с това сме изправени пред бързото намирането на отговори на важни въпроси като: Как да продължим нашето личностно и професионално развитие? Какви качества и умения ще трябва да развием, за да бъдем успешни? Как да възпитаваме децата си в този заобикалящ ни цифровизиран свят? Според мен, трябва да работим в следните няколко направления, и не само: критично мислене - развиване на критично мислене и решаване на проблеми, аналитичност - трябва да развиваме аналитичност и креативност, адаптивност - да приемаме промяната, да учим бързо в отговор на развиващите се технологии и изискванията на работното място. Необходима е устойчивост - развиване на умствена и емоционална стабилност за справяне с предизвикателства и неуспехи. Бих добавил ефективна комуникация и емпатия - разбиране и свързвате с емоциите и перспективите на другите, и насърчавайки положителни взаимоотношения и сътрудничество. Трябва да имаме добра осведоменост за киберсигурността, да се стремим към непрекъснато учене, четене и подобряване на знанията. Важни са етичността при вземане на решения и да имаме знания за специфични области в индустрии. Тук бих откроил и фундаменталното разбиране на изкуствения интелект и машинното обучение, както и интердициплинарни умения. Всичко това изисква ново мислене, креативност и адаптивност. Във Висшето училище по телекомуникации и пощи имаме уникални специалности, развиващи умения по съвременни технологии в сферата на киберсигурността, защита на информацията, виртуализацията, облачни технологии, блокчейн и много други. Предлагаме и интердисциплинарни специалности като непрекъснато обновяваме и адаптираме учебните си програми. Преподавателите и учителите трябва да имаме нови и иновативни подходи при обучението на учениците и студентите, за да бъдат максимално подготвени след завършването на образованието си.

Нашият гост
Доц. Ивайло Ченчев завършва средното си образование в техникума по микропроцесорна техника в Правец и Технически Университет - София през 1999 г. като компютърен инженер. През 2021 година успешно защитава дисертация в областта на компютърните науки на тема “Обработка и защита на информация в децентрализирани мрежи”. Работи като технически консултант и архитект на ИТ решения по международни проекти в банки и телекомуникационни компании. В момента е доцент в катедра Информационни технологии към ВУТП и води различни дисциплини на бакалаври и магистри като основи на програмирането с езика Python, блокчейн технологии, администриране на сървъри, защита на облачни инфраструктури, програмиране на асемблер (магистърски курс) и някои други. Паралелно на университетските ангажименти е началник на отдел в частна ИТ консултантска компания, в която отговаря за екип от висококвалифицирани ИТ консултанти.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта