Д-р Боряна Холевич, председател на сдружение на лекари от ТЕЛК, пред „Труд“: Хилядите фалшиви инвалиди са мит

Мина месец, откакто хиляди хора с увреждания протестираха под прозорците на властта. Премиерът разговаря лично с тях и им обеща две неща: по-голям контрол в ТЕЛК-овете и реформи, които министрите – социалният и здравният, ще обсъдят заедно с тях. Какво се случи оттогава? Председателят на сдружението на лекари от ТЕЛК - София д-р Боряна Холевич добре знае това.

– Г-жо Холевич, премиерът Борисов разказа, че заплакал пред телевизора, докато гледал репортаж от летището – как една майка и болното й дете емигрират от България, за да живеят нормално. Вие гледахте ли този репортаж?

– Познавам лично Красимира Обретенова. Разговаряла съм с нея, била съм в дома й. Тя е една от многото обречени майки на деца с тежки и необратими увреждания, нуждаещи се от постоянни грижи. Г-н Борисов едва ли за пръв чува за проблемите на тези майки и на всички хора с увреждания. Мисля, че трагедията на Красимира беше употребена за политически цели и от управляващите, и от опозицията. Нито крокодилските сълзи, нито високопарните речи ще решат натрупаните проблеми в неадекватната социална система. Нужни са законодателни промени. Красимира отправи остри думи към премиера и написа пост във Фейсбук: „Корнелия Нинова в кой момент забеляза, че в клетата й държава има деца с увреждания? В кой момент й стана политически удобно да се разреве и тя,о, Боже...за децата и клетите им майки, които не трябвало повече да бъдат разревавани?“ Цялата сълзлива мелодрама отклони общественото внимание от публикувания на сайта на здравното министерство проект за наредба за медицинска експертиза. Ако той бъде приет, стотици хиляди хора с увреждания ше бъдат ощетени.

– Тъжната история на Красимира и дъщеря й предизвика у г-н Борисов възмущение от администраторите. Той попита: „Те човечност нямат ли?“

– Имат или нямат човечност, администраторите изпълняват закони и наредби, създавани през годините, независимо коя партия е била на власт. Не е важно какви чувства изпитват Борисов или Нинова и какви чувства изпитвам аз, а какво ще се предприеме, за да няма повече майки, напускащи страната, за да търсят по-добър живот за децата си.

– Не само чиновниците от „Социално подпомагане“, а и вие като шеф на ТЕЛК представлявате администрацията. Ако ги нямаше бездушието и корупционните схеми при вас, нещастията на хората с увреждания щяха да са по-малко.

– Години наред управляващите прехвърлят върху нас вината за неадекватната социална политика и лошата нормативна база, с която работят Трудово-експертните лекарски комисии (ТЕЛК). Хората трябва да разберат, че ТЕЛК не е „социално подпомагане“, а медицинска комисия и процентът намалена работоспособност не зависи от социалния статус, а от здравословното състояние. Боледуват и бедни, и богати, а процентите се определят пo действащата Наредба за медицинска експертиза. Освидетелстването започва от семейния лекар, издаващ първичното направление за ТЕЛК. Направленията се подават в картотеките за медицински досиета, откъдето се разпределят към лекарските комисии. На болните се изпращат писма, в които се сочи какви медицински документи трябва да представят – консултации с тесни специалисти, подкрепени с изследвания. Ако има повече от едно заболяване, пациентът трябва да представи набор от документи, доказващи всички поотделно. Следващ етап са лекарите от ТЕЛК, всеки със специалност и поне 5 г. стаж по нея. След преглед на медицинското досие и пациента, ТЕЛК издава експертно решение съгласно Наредбата за експертиза на работоспособността. Всички решения с 50% и над 50 % намалена работоспособност се разглеждат от тричленни лекарски комисии към НОИ, които при несъгласие с определения от ТЕЛК процент обжалват пред Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Когато НЕЛК определи под 50%, НОИ съставя ревизионен акт и лекарите от ТЕЛК изплащат получените от болния пенсии от явяването на ТЕЛК до явяването на НЕЛК. Чл. 112, ал. 9 от закона за здравето гласи, че обжалването на решение на ТЕЛК не спира плащанията по него и изплатената сума се връща от лекарите. Няма в света такъв прецедент. Той води до масово нежелание за работа в ТЕЛК.

– Част от тези 1,7 млрд. лв., които НОИ плаща на болните, отиват при симуланти. Дори твърдението за това безобразие да е наполовина вярно, то няма как да стане без вас, лекарите от ТЕЛК.

– Това, че лекарите от ТЕЛК са виновни за повишаването на броя на болните с намалена работоспособност, е един от митовете в българските медии. Бегъл поглед върху статистиката за социално значими заболявания показва, че броят на болните многократно надвишава този на освидетелстваните от ТЕЛК. По данни от 2016 г. в България са регистрирани 284 738 души с онкологични заболявания, 406 738 със сърдечно-съдови , 520 000 с диабет, 70 000 с епилепсия, 10000 с ДЦП, 3000 на диализа, 32082 психичноболни, дотук – 1326 175 страдащи от сериозни заболявания. В тази статистика не са включени хората с увредено зрение и слух, ортопедични и автоимунни заболявания, вродени аномалии и др.

– Колко много болни хора има у нас!

– Пациентите на ТЕЛК се увеличиха и заради една промяна в Кодекса за социално осигуряване, която позволи отпускане на втора инвалидна пенсия към пенсията за изслужено време и възраст от 17 до 33лв. С влизането й в сила през 2000 г. решението на ТЕЛК стана заветна мечта на болни в пенсионна възраст с минимални пенсии. Въпреки това, обратно на изнасяната в медиите информация, в последните години има намаляване на броя на освидетелстваните с трайно намалена работоспособност.

– По-точно?

- По данни на Националния център за обществено здраве 56 656 души са били освидетелствани от ТЕЛК през 2016 – 0.9% от възрастното население. От тях 12 809 са с над 90% неработоспособност, 17 077З са между 70% и 90 %, а 19 111 между 50% и 70%. 7659 души са получили под 50%. За сравнение през 2015 освидетелстваните са били 65 751. Най-много решения са издадени през 2004 – 133 251. В края на 2016 получаващите пенсия за инвалидност са 518109 – 7,4 % от населението. Те са много повече във Великобритания (18,33%), Франция (26,4) САЩ (22). Според Световната търговска организация хората с увреждания са около 10% от населението на всяка държава, а според Световната банка те са 20% от най-бедните в света.

– Няма лекар от ТЕЛК, пратен в затвора за подкуп, който е взел от здрав човек, за да го изкара болен. Но ако кажете, че колегите ви са ангели и не правят и фалшиви инвалиди, никой няма да ви повярва.

-Не знам има ли осъден колега за издаване на документ с невярно съдържание. Това е наказуемо по НК, но ако се докаже. Наредбата за медицинска експертиза позволява всеки трети на възраст над 50-55 г. да получи 50 и над 50 % без да му бъде издаден нито един документ с невярно съдържание, стига да има кой да го подучи какви изследвания да си направи. А не може да е фалшиво решение, издадено в съгласие с действащ нормативен акт. И зам.-министър Султанка Петрова го каза.

-Значи хилядите фалшиви инвалиди са мит?

- Мит е и нежеланието на лекарите от ТЕЛК да определят пожизнено процент неработоспособност на пациенти с ампутиран крайник и др. дефинитивни състояния. Истината е, че пациентите с ампутиран крайник имат придружаващи заболявания - сърдечно-съдови, бъбречни, ставни, които могат да се подобрят или влошат, да настъпи ремисия. За тях процентът работоспособност не може да се определи пожизнено. А ако ТЕЛК освидетелства пациента само за ампутирания крайник, той ще бъде ощетен.

– Видях ви на протеста на хората в инвалидни колички, където се каза, че реформа в системата на ТЕЛК-овете е нужна, но не тая, която обсъжда правителството. Защо така мислите?

– Всякакви неадекватни реформи се извършиха през годините. През 2000 –2001 беше приета процентната система за оценка на работоспособност и промяната в Кодекса за социално осигуряване, която позволи да бъде отпусната инвалидната добавка към пенсията. Тогава пенсионерите масово се явиха на ТЕЛК и до 2005 броят на инвалидите нарасна значително. За да се намали, бяха направени козметични промени в Наредбата за медицинска експертиза, но те не дадоха ефект и през 2015 г. инвалидната добавка беше отнета за новоосвидетелстваните. През 2007 Масларова, като министър и Велчев, като главен прокурор започнаха масирана проверка на решения на ТЕЛК. Масларова настоя за строги санкции и затвор за лекари при нарушения. Ефектът беше почти нулев, тъй като всяко решение на ТЕЛК е издадено по действащата наредба и няма как да е фалшиво. Имаше и одит от Сметната палата с нулев ефект. Алармирахме, че проблемът е в наредбата, но вместо тя да бъде съществено променена, в ТЕЛК бяха включени лекари представители на НОИ и социални работници. Бяха сформирани и лекарски тричленки в НОИ, които и до днес проверяват по документи всяко решение с 50 и над 50%. Бяха отнети правомощията на лекарите от картотеките за медицински досиета да обжалват решенията на ТЕЛК. Смислено беше само въвеждането на представители на НОИ в ТЕЛК, които да преглеждат болния с другите лекари, а не по документи и да имат право да подписват решението с „особено мнение“, което насочва пациента към НЕЛК. По неизвестни причини обаче те бяха махнати. По данни на НОИ през 2004 първично инвалидизираните лица над 16 г. са 133251. След назначаването на представители на НОИ в ТЕЛК, през 2009 броят им спада на 68078. Статистиката е красноречива. Ще отбележа и друго: през 2014 бяха закрити специализираните ТЕЛК – очна, белодробна и психиатрична и бяха назначени съответни специалисти към ТЕЛК, което доведе до еднократно свидетелстване на пациента за всичките му заболявания и стопи опашките.

– Но по времето на министър Москов се появи идея за тотално закриване на ТЕЛК?  

– Идеята беше всеки лекар със специалност да определя процент неработоспособност на пациентите си, а социалните да определят специфичните им потребности. Но такава децентрализация на системата би повишила субективизма при оценката на пациентите, би занижила контрола и би довела до увеличение на хората с процент намалена работоспособност. Тя би затруднила и пациентите – те ще събират становища от 4-5 специалисти, които неизвестно кой ще обедини, за да издаде крайно решение. Социален работник без медицинско образование, незапознат с 90% от диагнозите, на когото термините „болест на Чандлър“, „болест на Крон“ и т.н нищо не му говорят, ще преценява потребностите на болния. И не се знае пред коя институция ще обжалват недоволните. Проблем е и пренасянето на медицинските досиета, съдържащи лични данни. Ако всеки лекар със специалност има право да определя на пациентите си процент работоспособност, той ще е в конфликт на интереси, нали? И не е ясно кой ще поеме останалите задължения на ТЕЛК – кой ще изготвя експертизи при временна неработоспособност над 6 месеца, кой ще реагира при обжалване на болнични листи и протоколи за отпускане на слухови и ортопедични апарати, кой ще отговаря на писма от работодатели?

-Протести предизвика предложението болните с увреждане да се явяват на втора комисия, където лекар по трудова медицина, социален работник, служители на НОИ и Агенцията по заетостта, токсиколози и химици ще решават на какви пенсии и привилегии имат право.

-Предложената към момента реформа е почти същата, с една разлика – втората комисия да се състои от лекари по трудова медицина и да работи по документи, като по преценка се извършват още изследвания. Разделяне на медицинската експертиза от социалната и професионалната, и промяна в терминологията – това е в центъра на т.нар. „реформа“. И то се дефинира като „златен ключ“ към всички проблеми на хората с увреждания. Излиза, че след като минат през бъдещите комисии, те няма да имат нужда от инвалидна пенсия, защото държавата ще се погрижи да си намерят работа и да се интегрират. Но идеята за ограничаване или отнемане на пенсията в случаите, когато хората с увреждания получават доходи от трудова дейност е в противоречие с Конституцията и закона за пенсиите. В Конституцията правото на пенсия при обстоятелства, предвидени в Закона за пенсиите, е гарантирано, без да е в зависимост от правото на труд. Правото на обществено осигуряване също е отделно конституционно право. Има решение на КС по аналогичен казус, публикувано в бр. 89 от ДВ през 1997. Разделянето на системата за оценка на уврежданията влиза в противоречие и с Международната класификация на човешкото функциониране, уврежданията и здравето/ICF/ на Световната здравна организация, приета през 2001 от всички държави членки на ООН. Идеята да бъдат лишени лицата с инвалидни пенсии от правото да упражняват трудова дейност противоречи и на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от 41-то НС през 2012 г. Тя забранява придобити вече права те да бъдат ограничавани и суспендирани. Плюс това в идеята отпускането на инвалидни пенсии да се контролира от НОИ има конфликт на интереси, нали?

– Очевидно има.

– Борбата с т.нар. „фалшиви“ инвалидни пенсии е от компетентността на прокуратурата , а не на МТСП, НОИ и МЗ. Не може така - предварително да се определят инвалидните пенсии като „фалшиви“ от неовластени административни структури и по тази причина да се отнемат придобити права за инвалидни пенсии! На НОИ са предоставени правомощия да отпуска пенсии при представяне на документи, а не да създава разследващи комисии, които да преценяват остатъчната работоспособност. Явно, че целта е с тези комисии е да се създадат пречки за отпускане на инвалидни пенсии. След субективно оценяване и по неясни критерии, зависими от стратегиите на НОИ. Не това е нужната промяна.

– А защо да ви вярваме, че искрено желаете промяна? Не важи ли и за реформата в ТЕЛК онова, което каза Антон Станков за правосъдната – че е като преместване на гробище и не може да се чака помощ отвътре?

– Всички наши предложения за реформа са съгласувани с организациите на хората с увреждания. За нас е важно да ни вярват те, а не политиците и журналистите.

– Дойдоха ли при вас строги контрольори, както премиерът обеща?

-Строгият контрол от НОИ при нас не е новост. Ние искаме той да става на място, а не само по документи. В резултат на протеста е спряна предложената от МТСГ реформа , а в МЗ работят по Наредбата за експертиза. Хората с увреждания настояват за индивидуална оценка на потребностите на всеки болен. Ние ги подкрепяме. Надяваме се на споразумение с министерството.

Нашият гост

Боряна Холевич е родена през 1957 г. в София. Завършила 9-та френска езикова гимназия, медицина в МА- София и журналистика в СУ „Климент Охридски“. По специалност е ортопед и травматолог. Кандидат на медицинските науки.

Коментари

Задължително поле