Европейската централна банка: През 2016 г. финансовата интеграция в еврозоната бе в застой

ЕЦБ приканва държавите членки на ЕС да наблегнат върху плановете за създаване на пълномащабен банков съюз в блока

Според Европейската централна банка (ЕЦБ) през изминалата година финансовата интеграция в еврозоната е била “в застой”, поради което тя приканва държавите членки на ЕС да наблегнат върху плановете за създаване на пълномащабен банков съюз в блока.

В последната си двугодишна оценка за състоянието на споделянето на финансовия риск в 19-те страни от еврозоната ЕЦБ заяви, че този индикатор за интеграция се е “понижил” през изминалата година, слагайки край на плахия напредък след дълговата криза в еврозоната.

Застоят отчасти се дължи на “различните икономически перспективи в отделните държави, на глобалните колебания в поносимостта към риск и на политическата несигурност през годината”, коментират от ЕЦБ.

Финансовата интеграция и повишеното споделяне на риска се разглеждат като ключови фактори за бъдещата устойчивост на икономиката в еврозоната към сътресения от рода на забавяне в икономическия растеж, проблеми в банковия сектор и лоши инвестиционни нива.

След дълговата криза от 2010 г. еврозоната предприе планове за създаване на единен банков съюз, който в крайна сметка да гарантира депозитите в целия блок, да наложи единни банкови регулации и да позволи безпроблемно кредитиране от страна на банките в рамките на единния пазар в ЕС.

Но цялостното завършване на банковия съюз бе затруднено от политическите разногласия между Германия и останалите страни членки.

“Банковият съюз и съюзът на капиталовите пазари са несъмнено двете основни политически инициативи, които ще послужат като катализатор за финансовата интеграция в ЕС през идните години”, каза вицепрезидентът на ЕЦБ Витор Констансио.

“Двата проекта следва да се разглеждат като взаимно подсилващи се инициативи, които могат да тласнат единния пазар на финансови услуги към следващо по-високо ниво”, заяви в петък португалският централен банкер.

Докладът на ЕЦБ констатира, че “споделянето на риска между държавите все още е ниско, а споделянето на частния финансов риск не допринася много за него”.

Централната европейска банка заяви, че подкрепя мерките за създаване на съвместно депозитно застраховане в Еврозоната - мярка, на която се противопоставя финансовото министерство в Берлин.

Друго потенциално средство за обединяване на разпокъсаните кредитни пазари е създаването на повече общоевропейски банки, което “би могло да подпомогне финансовата интеграция и да насърчи споделянето на риска чрез кредитните пазари на дребно”, се казва още в доклада на ЕЦБ.

Коментари

Задължително поле