Жилищата в Русе поскъпват най-бързо

В София нарастват цените само при старото строителство

В Бургас има спад при новите апартаменти

Цените на жилищата в София се покачват, но увеличението в други големи градове на страната е с доста по-бързи темпове. През първото тримесечие на 2018 г. най-голям ръст на цените на имотите се отчита в Русе. От януари до март апартаментите в крайдунавски град са поскъпнали с 13,2% спрямо същия период на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт. Това е значително повече от регистрираното в София поскъпване с 8,3%. Като прави впечатление, че и през всяко от тримесечията на миналата година, увеличението на цените на апартаментите в Русе изпреварва поскъпването в столицата.

През първото тримесечие на годината Пловдив и Варна също изпреварват София като регистрираното поскъпване на жилищата там е съответно с 12,2% и 10,6%. Така се оказва, че София остава чак на четвърто място по повишение на цените на апартаментите. От шестте града в страната с над 120 хил. жители, след столицата са само Стара Загора и Бургас. В Стара Загора имотите поскъпват с 5,9%, а в Бургас намаляват средно с 2,7%.

Данните на НСИ са още по-интересни, ако се погледне промяната на цените при новото строителство и съществуващите апартаменти. Оказва се, че в София, Пловдив, Бургас, Русе и Стара Загора поскъпването на старите жилища в рамките на година значително изпреварва повишението на цените при новите, като в редица големи градове при новото строителство дори има спад в цените. Изключение прави Варна, където преимущество има новото строителство, но с минимална преднина.

В София поскъпването при старото строителство е в размер на 13,5% докато при новите жилища, които излизат на пазара, дори се отчита намаление на цените с 2,5% спрямо първото тримесечие на миналата година. Най-драстична е разликата в Бургас, където цените на апартаментите в старите сгради нарастват с 5,5% за година, а при новите е отчетен спад с 8,1%. Донякъде това се обяснява с факта, че на пазара излизат все повече нови сгради. Докато предлагането на качествено старо строителство е ограничено, което повишава цените на съществуващите жилища. В София вече три поредни тримесечия се отчита спад на цените на новите жилища спрямо предходното тримесечие. През третото тримесечие на миналата година този спад е с 0,3%, през четвъртото се задълбочава до понижение с 1,9%, а през първата четвърт на 2018 г. спадът е с 0,5%. През първото тримесечие понижение на цените на годишна база се отчита и в Стара Загора - с 0,6%.

Общо за страната цените на апартаментите са нараснали със 7,1% през първото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на миналата година, сочат данните на НСИ. При новото строителство увеличението на цените е с 2,3%. Но при съществуващите апартаменти ръстът е над четири пъти по-голям като в рамките на година те са поскъпнали с 9,7%. При повишението на цените спрямо предходното тримесечие ситуацията е подобна. При новите жилища поскъпването е само с 0,2%, докато при старото строителство повишението на цените е с 1,3%.

 

Класация

Нареждаме се на 11-о място сред страните от ЕС

Най-голям ръст има в Латвия и Словения

С поскъпване на жилищата със 7,1% през първото тримесечие на годишна база, България се нарежда на 11-о място сред страните от ЕС, сочат данните на Евростат. Най-голям ръст на цените на жилищата през първото тримесечие на годишна база е регистриран в Латвия (13,7%) и Словения (13,4%). На следващите места по поскъпване се нареждат Ирландия с 12,3%, Португалия с 12,2% и Словакия с 11,7%. Минимален спад на цените на жилищата е отчетен само в Швеция и Италия с по 0,4%, както и във Финландия с 0,1%. Спрямо предходното тримесечие най-голям ръст на цените е регистриран в Латвия (7,5%), Унгария и Словения (по 4,4%) и Португалия (3,7%), а най-голям спад е отбелязан в Малта (-4,7%), Кипър (-1,8%) и Швеция (-0,8%).

Общо за страните от ЕС цените на имотите са нараснали с 4,7% спрямо първото тримесечие на миналата година, и с 0,7% спрямо предходното тримесечие. Само за страните от еврозоната движението на цените е по-малко - нараснали са с 4,5% в рамките на година и с 0,6% спрямо предходното тримесечие.

Друго изследване на Евростат показва, че цените както на новите, така и на съществуващите жилища и апартаменти в страните членки на ЕС са варирали значително между 2006 г. и 2017 г. Годишният ръст в ЕС е бил около 8% през 2006 г. и 2007 г., последван от спад от 4% през 2009 г. в резултат на финансовата криза. Цените са започнали да растат отново през 2014 г.

Като цяло цените на жилищата в ЕС са нараснали с 11% между 2010 г. и 2017 г. и с 6% в еврозоната. Сред страните с най-голям ръст през този период са Естония (73%), Швеция (56%), Австрия (49%), Латвия (47%) и Люксембург (40%). Най-голям спад е отчетен в Испания (-17%), Италия (-15%) и Кипър (-9%).

В България след пиковия ръст от 28,9% през 2007 г. и 25% през 2008 г. цените на жилищата са се понижили рязко с 20,4% през 2009 г. вследствие на световната финансова криза и спукването на балона на жилищния пазар у нас, и са се върнали към скромен растеж от 1,4% през 2014 г. Миналата година средният ръст на цените на жилищата в страната ни е 8,7%.

Коментари

Задължително поле