Заместник-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов пред „Труд“: 4200 чакат за прием в ясла в София

Квотата за прием в забавачка по социални критерии се увеличава от 30% на 40% за да влязат братчетата и сестричетата на по-големите деца

Промени в наредбата за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища в София обмисля Столичната община няколко месеца след като направи нововъведения в областта. Столичният заместник кмет доц. д-р Тодор Чобанов предлага новите правила за обсъждане, като срокът за това е до 5 юли. „Труд“ потърси Чобанов за коментар във връзка с подготвените промени.

- Г-н Чобанов, какво наложи новите промени при приема на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища толкова скоро след предишните нововъведения?

- Мотивите за промените са следните:

Синхронизиране на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни;

Намаляване на административната тежест за родителите, като по-голямата част от критериите за прием на деца в детските градини ще се удостоверяват по служебен път.

Във връзка със задължителното предучилищно образование за децата на  5-годишна възраст, тези от тях, които посещават почасова организация в детските градини автоматично ще бъдат приемани в целодневна организация, след навършване на необходимата възраст.

- Защо се увеличава квотата за прием на деца по социални критерии от 30% на 40%?

-Квотата от 30 % се въведе през 2018 година /в предходните години беше 40 %/. Идеята за 30 % е с цел приемане на повече деца по общи критерии /масовите случаи/. При извършените до момента класирания, тази квота до не успя гарантира приема на братчетата и сестричетата при по-големите деца. Поради тази причина, предлагаме да бъде върнато досегашното съотношение – 40% /за социални критерии/ и 60% /по общи критерии/.

- По какъв начин ще се осъществява допълнителният надпланов прием и как ще се избегне възможността за корупция?

- Този прием ще се извършва на основание утвърдени Правила за допълнителен надпланов прием на деца, които ще уреждат условията и реда, при които може да се приемат допълнително деца в общинските детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училищата. Приемът ще се осъществява от работна група, назначена със заповед на кмета на Столична община с широк кръг представители на родителски, работодателски и синдикални организации.

- Има ли недостиг на места за яслени и градински групи? Ако да – за колко деца не достигат места?

- Недостиг на места след извършените до момента 3 класирания се забелязва за деца в яслена възраст – приблизително 4200 са чакащите за прием.

По настояване на родители и родителски организации, за намаляване броя на децата в групите, през 2018 г. Столична община стриктно изпълнява заложения в Наредбата за финансиране на МОН максимален брой на децата в групите – 20 деца от яслена възраст и 25 деца за градински групи.

С оглед преодоляване недостига на места и удовлетворяване на по-голям брой деца да посещават детска градина, през предходните години обявяваните свободни места са:

25 за яслени групи (и допълнително 10 за хронични заболявания/СОП по Наредбата на СОС за прием в детските градини);

30 за градински групи (и допълнително 10 за хронични заболявания/СОП по Наредбата на СОС за прием в детските градини).

Спазването на разпоредбите на МОН и намаляване броя на децата с хронични заболявания от 10 на 5 през настоящата година, доведе до прием на приблизително 2000 деца по-малко в яслените групи.

Същевременно Столична община е изразила пред МОН своето становище, че в повечето детски заведения е възможно да се създадат подходящи условия, в това число и чрез наемане на допълнителен персонал, при които качествено да се обучават и отглеждат и по-големи групи от регламентираното в цитираната наредба – 20 и 25 деца за съотв. възрастова група.

Коментари

Задължително поле