Инвеститори търсят малки офис сгради

Офисите осигуряват стабилна доходност на инвеститорите.

Придобиват строителни парцели

Осигуряват доходност от 7,7%

Очакват по-активен пазар на ваканционни имоти

Инвеститори търсят малки офис сгради в София с отлична локация и дългосрочни договори за наем, обявиха от консултантска компания на пазара на имоти. Сегменти от пазара, като ритейл парковете (където няколко магазина на различни вериги използват общ паркинг) и логистичните бази, показват стабилно развитие през последните месеци. Очакванията са те да останат във фокуса на инвеститорите в бизнес имоти.

През настоящата година се предвижда излизането на пазара на имоти, които досега не са били за продан. Причината е преосмисляне на инвестиционните стратегии на някои собственици, които ще предпочетат да се разделят с активи без ключово значение за бизнеса им. Доходността във всички сегменти на пазара се очаква да остане стабилна. За първокласни търговски центрове в София тя се движи около 7,5%, за първокласни офис сгради - около 7,75%, а за модерни логистични бази - около 8%.

Сегментът на логистичните площи е сред най-приспособимите в коронавирус кризата. Двигател на пазара е ръстът на онлайн търговията и нуждата от по-големи складови наличности. Това води до засилено търсене на логистични площи под наем и развитие на собствени проекти в София, като най-голям пазар и разпределителен хъб на стоки за цялата страна.

Пазарът на логистични площи е устойчив, с трайно нисък дял на свободните площи. През 2021 г. очакванията са балансът между търсене и предлагане да се запази, посочват консултантите.

Добрите перспективи пред сегмента на логистиката и производствата доведоха и до активен пазар на строителни парцели. Навлизането на нови компании, развиващи логистични проекти, както и активността от страна на вече опериращите на пазара фирми, се очаква да доведат до ръст в предлагането на площи за складиране и обработка на товари. В същото време редица търговски и логистични компании започнаха проекти за собствени нужди и строителство по поръчка. Очакванията са това да задържи високи обемите на новото строителство в сегмента. В логистичните паркове около столицата наемите остават в рамките на 4,2-4,5 евро на кв. м.

Наличието на свободен паричен ресурс, задържането на лихвите на ниски нива и заявките за възстановяване на икономиката са предпоставка за активизиране на пазара на индустриални имоти през 2021 г.

“Наблюдаваме интерес основно от български инвеститори, които познават добре пазара и биха вложили пари дори в проекти с по-дългосрочен хоризонт на развитие. Това обещава добра реализация на имоти с потенциал, при които има реалистични очаквания за цена от продавачите. Потенциал за сделки има в офис сегмента и ваканционните имоти, както и за терени с потенциал за комплексно развитие”, обобщава Явор Костов, мениджър “Капиталови пазари” в консултантската компания.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Имоти