Наемите в моловете стигнаха 32 евро/кв.м

По първокласните търговски улици в София като бул. Витоша, наемите са 50 евро/кв.м.

Търговски вериги откриват нови магазини

Разширяват дейността си в големи градове като Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Пазарджик

Доходността на площите в моловете е 7,3%

Положителната икономическа перспектива в страната, ниските лихви по кредитите, повишаването на средната работна заплата, а оттам и нарастването на потреблението, стимулират водещите вериги да увеличат своята мрежа от магазини на национално ниво. Освен София, и другите големи градове влезнаха във фокуса на водещите вериги за бързо-оборотни стоки, стоки за бита, бяла и черна техника. Редица вериги отвориха свои нови магазини в градове като Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Пазарджик.

Повишената търговска активност и липсата на нови площи в София, доведе до лек натиск в посока нагоре на наемните нива. В големите търговски центрове в столицата средният наем достигна 32 евро/кв.м, а по първокласните търговски улици като бул. Витоша, наемите са 50 евро/кв.м.

Средните нива на възвръщаемост остават стабилни, като за търговските площи в София са 7,3% при търговските центрове и 8,3% при първокласните улици. При офис площите възвръщаемостта от инвестициите е 7,6%, а при индустриалните площи - 8,8%. През 2018 г. инвестиционната активност намаля, в сравнение с 2017 г. Това се дължи на няколко процеса - високи продажни цени, липса на подходящи оферти за инвестиция, като и големите движения през 2017 г., особено в сектора на търговските центрове. Сред малкото, но все пак значителни по обема си транзакции през 2018 г., бяха придобиванията на Mall of Sofia - от полската GTC, която разширява портфолиото са в България; както и Милениум център от групата KBC.

 

Заради ниската безработица

Очакват повишаване на цените на офисите с 3,4%

Наличностите са оскъдни

Наемите на офиси в Европа ще нараснат през 2019 г. средно със 3,4% на годишна база, стимулирани от ниските нива на безработицата и липсата на първокласни офис площи, прогнозира международна консултантска компания. Редица наематели са избрали временно да задоволят нуждите си чрез гъвкави офис пространства, за да се справят с липсата на наличности в момента или заради политическа несигурност, допълват от компанията.

“Подобряването на икономиката в Европа ще създаде повече работни места в офиси и ще повиши търсенето на нови офис площи, особено висококачествени офиси на добри локации”, казва Майк Барнс от отдел “Европейски изследвания” в компанията. Той цитира данни на Oxford Economics, според които в 28-те страни членки на ЕС ще бъдат добавени 2,8 млн. работни места в офиси в идните пет години, което е увеличение с 4,4%. Най-голям ръст на заетостта се очаква да регистрират Швеция (8,5%) и Дания (8,2%).

Според прогнозите през 2019 г. във всички страни членки на ЕС най-бързо ще расте заетостта в професионалното обучение и технологиите. В този сектор ще бъдат създадени приблизително 280 хил. нетни работни места за година, което ще подложи наемите на натиск към повишение на фона на засилването на конкуренцията за първокласни офис площи.

Коментари

Задължително поле