Обидата е неизмерима

Може би щеше да е по добре да оставя университета на минус и да моля за държавна помощ - тогава нямаше да съм обект на прокурорско разследване.

- Какво е становището ви по обвиненията за безстопанственост и престъпления по служба?

- Не мога да проумея как след като оставих университета със сто милиона приходи, увеличих 4-кратно броя на чуждестранните студенти, увеличих 3-4 пъти приходите на преподавателите мога да бъда обвиняван в безстопанственост или друго престъпление. Също така почти цялата стара база (вкл. половината от студентските общежития) бе ремонтирана и то по време на криза и намаление на бюджета на университетите с 30% през 2009 г.

- Конкретните обвинения срещу вас са следните: премахването на студентския стол; изнесеното обучение; броят на чуждестранните студенти; високата ви заплата и изплащаните суми по граждански договори - на вас и близките ви, както и командировките ви. Какво е становището ви по конкретните обвинения?

- Започвам едно по едно:

Старата сграда на студентския стол не е премахната. Избран е изпълнител, който ще започне да работи, след като се получи разрешение за премахването. Защо искаме да премахнем старата сграда на стола? Защото на негово място искаме да построим модерна сграда с бюджет около 42 млн., която ще представлява административно-учебен комплекс, в който, естествено, ще има и студентски стол. Поне такива бяха намеренията ни.

- Защо бяха?

- Защото ако бъдат изпълнени препоръките на одитния доклад, вследствие на което приходите на Медицинския университет-София ще спаднат драстично, не знам дали ще има достатъчно средства за построяването на сградата и другите подобни.

- Нали има 100 млн. в университета?

- Със сто милиона го оставих. Не знам вече колко са останали, защото тази година ще приемем два пъти по-малко студенти от планираните. Това се равнява на загуба за университета от около 8 млн. лв. само за тази година. В дългосрочен план загубата ще е 8 млн. по 6 учебни години, т.е. 48 млн. лева. Отделно ако се спре изнесеното обучение, за което имаме разрешение от предходното ръководство на МОН, загубите за бюджета ни ще са катастрофални.

- Незаконно ли е това изнесено обучение?

- Изнесеното обучение е 100% законно. То беше проверявано от същия вид одит и 3 години никой не е твърдял, че е незаконно. Изведнъж се решава, че е незаконно. Изнесеното обучение е голям престиж за университета ни. Чуждестранните студенти също. Не разбирам защо искат да съсипят университета ни. Преподавателите, които преподават навън, вземат по 25 евро на учебен час. Това е чисто, защото всички са командировани и суми за път, спане и храна им се предоставят. Допълнително - повишават квалификацията си. Защо МОН иска да ни проваля като институция? Това ли е функцията на Министерството на образованието и науката? Какво им пречат високите ни заплати? Сами сме си осигурили средствата за тях. Не са ни подарък от никого. Не са държавен бюджет.

- Кажете сега за високите ви заплати и хонорари?

- Високите заплати в университета, не само моята, са гордост за мен и екипа ми. Как се е стигнало до тези високи за България заплати? Много просто - всяка година вдигаме заплатите с 10-30%. Така е увеличавана и моята. Не виждам защо научните работници да не вземаме високи заплати. Това престъпление ли е? Не разбирам как е възможно от МОН да ни „препоръчват“ да намаляваме заплатите си, които сме си осигурили със собствени средства. Никога не бих допуснал подобно вмешателство в академичната автономия на университета по мое време. Именно чуждестранните студенти и изнесеното обучение са основните ни източници на приходи, с които именно толкова много увеличихме заплатите. Много е жалко, че настоящият ректор на МУ-София планира да изпълни безпротиворечиво тези гибелни за университета препоръки, без ни най-малко да им се опълчи. Тя нарича най-големите ни постижения „порочни“ практики. Всичко е с цел да бъда дискредитиран..

- А хонорарите ви?

- Тези т. нар. граждански договори, по които са ми изплащани възнаграждения са главно по проектно финансиране. Те не са от бюджета на университета. Университетът не е ощетяван по мое време.

- А хонорарите на близките ви?

- Те са само няколко на брой и са на ниска стойност - до 2000 лв., и за реално свършена работа. Защо не беше посочено това в медийното пространство? Също така искам да подчертая, че обявените в публичното пространство суми не са реалните.

- Какви са сумите?

- Интересно е, че тези въпроси не са повдигнати в одитния доклад. Прокуратурата ежедневно се подхранва с псевдоинформация от проф. Миланова. Получил съм 43 100 лв., а не посочваните в медийното пространство над 60 000. Това беше потвърдено от главната счетоводителка на университета, вече бивша, въпреки обстоятелството, че нито една проверка от НАП по нейно време не е констатирала каквото и да е нарушение. Тези суми не са необичайни за хората, които печелят големи проекти и извършват усилена научна дейност. Още нещо искам да подчертая: Не ме е срам от получените възнаграждения по проектната ми дейност. Аз съм учен и се боря всички учени да получаваме подобни суми, защото го заслужаваме.

- Командировките?

- Това са мероприятия, на които са участвали представители и на други държавни или частни университети. Възвращаемостта е 4-кратното увеличение на броя на чуждестранните студенти. Това малко ли е? Рекордът ни е 140 новозаписали се студенти след една презентация на университета в Лондон. Не е имало случай след командировка поне един студент да не се е записал - това носи на университета 48 000 евро за цялостното му обучение. По едно време бяхме достигнали студенти от 86 държави в света. Но набирането на студенти далеч не е всичко свършено. Имаме много сключени договори за сътрудничество, започнали научни разработки, като най-стойностната е след посещението ни в Иркутск, покани за гостуване на наши преподаватели - от университета в Санто Доминго, който е най-старият в Америка, основан е през 1531 г. и е с над 170 000 студенти, и т.н. Интересното е, че тези командировки са били одитирани преди от МОН и не са откривани нарушения. Не мога да си обясня защо се изнасят данни за периоди от първия ми мандат, които многократно са били одитирани, без да са откривани проблеми. Сега всичко е проблем.

- А обвиненията за незаконен прием на чуждестранни студенти без изпит по химия и биология?

- По този параграф всички медицински ректори трябва да бъдат дадени на прокурор. Както и за 10% комисиони, които даваме на тези, с които имаме договори за набиране на студенти. Години наред приемаме чуждестранни студенти платено обучение с оценките им по химия и биология, както се приема в Западна Европа. Никога не сме имали проблем с одитите на МОН. Навсякъде по света се дават комисиони за набиране на студенти. Ние даваме 5% за набрани студенти под 10, а над 10 - 10%. В останалите медицински университети в България се дават по 15% (в Пловдив 10%). Световна практика е да се дават по 15%, при това всяка година, а ние даваме еднократно. Одитът ми вменява вина, че с дадените комисиони съм ощетил университета. Даваш 800 евро, университетът получава за цялото обучение 47 200 евро и това се отчита като вреда?!

….

- Какво става и какво ще стане в университета?

- Какво става ли? Опитваме се да свикаме общо събрание, за да отзовем настоящия ректор. Настоящият ректор обаче всячески се опитва да осуети провеждането на общо събрание.

- Защо искате да я отзовете и защо се опитва да провали събранието?

- Събранието е свикано въз основа на искане на повече от една четвърт от числения състав на общото събрание на МУ-София. Искаме да я отзовем, защото обеща да работим в екип и да продължи възхода на университета. Виждате какво се случва. Университетът ни е в колапс. А защо се опитва да саботира общото събрание, не мога да отговоря. Все пак посочва в общественото пространство, че е избрана почти с пълно мнозинство именно от това общо събрание, пред което сега, по неясна за мен причина, се страхува да се изправи. На обвинението, че общото събрание е свикано поради констатациите в одитния доклад, това е лъжа. Предварителният одитен доклад е бил в Ректората на 12.09.2016 г., а общото събрание е свикано на 02.09.2016 г. А организирането му - много преди това. Университетът ни се руши със страшна сила. В Ректората е същинска сеч. Уволняват се хора, които са служили почтено и безупречно по 25-30 години, с огромен опит. Заради тях Сметната палата ни завери финансовия отчет без забележки, университетът се сочи за пример на финансова стабилност, АДФИ не откри пропуски и всичко това по време на въпросния одит на МОН, който буквално ще ни срине.

- Какво ще стане с Вас?

- Не знам. Искам да запазя добрия академичен тон и се опитвам да се въздържам от силни емоции, но обидата е неизмерима. Персоналните атаки срещу мен са толкова силни и добре организирани, че не знам какво да направя. Може би трябваше да не оставам тези сто милиона, както ми го казваха много хора. Може би щеше да е по добре да оставя университета на минус и да моля за държавна помощ - тогава нямаше да съм обект на прокурорско разследване. През годините съм защитавал автономията на университетите, най-вече по време на двата ми мандата като председател на съвета на ректорите. Това не се харесва на много хора. Има и голям финансов ресурс в университета и може би това е една от причините да се иска моето дискредитиране. Сега съдбата на университета, точно преди 100-годишнината му, е в ръцете на общото събрание на МУ-София.

Нашият гост

Проф. Ваньо Митев е академик от 2015 г. в областта на клиничната медицина. Роден е на 26 март 1954 г. в Русе. Завършил е медицина в София, специализирал е във Франция. Той е най-младият ни професор, след като получава научната титла през 1998 г. Бил е заместник-ректор на Медицинския университет в София и два мандата негов ректор, както и два мандата председател на Съвета на ректорите в България. Носител множество награди, доктор хонорис кауза на пет университета в Европа.

Коментари

Задължително поле