Проф. Марияна Божинова, ректор на Стопанската академия в Свищов, пред „Труд“: Създадохме дистанционни курсове по 1790 учебни дисциплини

Университетът в Свищов е лидер в онлайн обучението в България

Заради коронавируса висшите ни учебни заведения преминаха на дистанционно обучение – какви предизвикателства срещат те и какви мерки прилагат, за да приключи успешно летния семестър. Как студентите възприемат новия начин на обучение, справят ли се, има ли подкрепа от страна на МОН. По тези и други въпроси разговаряме с проф. Марияна Божинова.

- Професор Божинова, как се отразява пандемията, свързана с COVID-19, върху учебния процес в българските университети и, разбира се, в Стопанската академия в Свищов?

- Създадената епидемична обстановка и наложеното извънредно положение в страната поставиха висшите училища пред сериозни изпитания. Най-сериозното бе организирането на ефективен учебен процес при липса на реални учебни занятия в аудиториите. Неглижираното до момента от много висши училища дистанционно обучение изведнъж стана приоритетно. За доста университети това е нещо ново. За Стопанската академия обаче дистанционното обучение е нормален образователен процес повече от 20 години и преминаването изцяло към него не представляваше затруднение. Вярвам, че скоро и голямата част от нашите университети ще се справят успешно с организирането на ефективно онлайн обучение.

- Какви предизвикателства срещате Вие и другите наши университети в тази обстановка? Какви мерки се предприемат и ще осигури ли това успешно приключване на летния семестър, има ли от какво да се притесняват българските студенти и техните родители?

- Ноу-хауто и натрупаният опит ни дават спокойствие и увереност да се справим с всички предизвикателства, които ни поднася сегашната обстановка. Докато другите тепърва създават курсове в дистанционна форма, изготвят стандарти, пишат указания и обучават преподаватели, то при нас всичко това вече е направено отдавна. От гледна точка на учебния процес за нас беше изключително лесно да преминем от редовна в дистанционна форма на обучение. В рамките на няколко часа екипите на Академичния компютърен център и Центъра за дистанционно обучение осигуриха достъп на всички редовни студенти до платформата ни за дистанционно обучение, която подсигурява целия учебен процес. Студентите и техните родители трябва да бъдат спокойни не само за летния семестър, а въобще за цялата учебна година, дори ако се наложи удължаване на извънредното положение.

- В тази сложна обстановка срещате ли подкрепа и разбиране от страна на МОН?

- Разбира се. Поддържаме постоянна комуникация – телефонна, в специално създадената WhatsApp група „Ректори” и чрез видеоконферентни връзки с МОН и министър Красимир Вълчев. В настоящата ситуация аз и всички колеги от другите университети срещаме разбиране, бърза и пълна подкрепа от страна на образователното министерство.

- Какви технологични решения прилагате, за да осигурите непрекъснатост на учебния процес в Стопанска академия „Димитър Ценов“?

- В момента нашето дистанционно обучение е базирано на решения, използващи технологиите на платформата Moodle. Ние обаче гледаме много сериозно на дистанционното обучение и то отвъд неговата чисто технологична страна. За нас то не е просто информационни технологии. Напълно сме наясно, че предоставянето на файлове със записки на лекции, аудио или видеоклипове не е пълноценно дистанционно обучение. Дистанционното обучение изисква нов подход на структуриране и поднасяне на учебния материал. При него студентът и преподавателят са разделени по местоположение, а понякога и по време. Компенсирането на тази дистанция изисква цялостна интегрирана система от технологични решения, информационна инфраструктура, аудио-, видео- и комуникационни средства. Дистанционното обучение изисква и сериозни инвестиции в обучение на преподаватели и разработване на оптимизирани за самостоятелно ползване учебни материали, материали за самоподготовка, изпитни материали и канали за синхронна и асинхронна комуникация.

- Вие - в Академията, как го постигате?

- Например, в нашата система има създадени обучителни курсове по 1790 учебни дисциплини, 105 053 теста, изпитни въпроси и задания, 425 виртуални аудитории. По тези показатели Академията е на първо място в страната и осигурява най-пълноценното дистанционно обучение.

- Как студентите възприемат новите технологии и новия начин за водене на учебните занятия чрез виртуални класни стаи? Радват ли се те на интерес?

- Наблюденията ни към момента сочат, че студентите възприемат много добре новия начин на провеждане на учебните занятия. За тях това е новост, към която те проявяват интерес. Доказателство за това е, че след преминаване към изцяло дистанционно обучение във виртуалните ни аудитории уникалните посещения в нашата система за онлайн обучение са скочили над три пъти. Разбира се, това мотивира и самите преподаватели за по-активна работа. Например, за по-малко от седмица бяха записали около сто нови видеолекции, които могат да бъдат наблюдавани дори от студентите, които не са успели да ги проследят, съгласно графика за занятията.

- Дистанционното обучение може ли да измести или замени традиционния начин за преподаване и предоставяне на образование? Какви са неговите предимства и недостатъци?

- Всяка форма на обучение си има своите предимства и недостатъци. Редовната осигурява пряк контакт с преподавателите и колегите, дава възможност за дискусия на живо и за потапяне в академичната атмосфера, но, от друга страна, редовната форма изисква отделяне на определен период от живота на студента само за това. В днешния забързан и динамичен живот на хората, особено на младите, им се иска, а и се налага, да правят няколко неща едновременно - да учат, да работят, да опознават, да се забавляват. За съжаление, има ситуации, като сегашната, при които не могат да излизат от дома. Ето тук идва и дистанционното обучение. При него е възможно да се учи, докато се работи и пътува, докато хората са у дома или дори когато те се забавляват. Това е и най-голямото предимство на дистанционната фирма на обучение – че не е необходимо хората да се откъсват от работата си или обичайния си живот, а могат да учат в удобно за тях време.

- Дистанционното обучение присъства отдавна на българския образователен пазар. В сегашните условия обаче то вероятно ще стане доста атрактивна образователна форма. Вие сте дългогодишен лидер у нас в предоставянето на дистанционни образователни продукти по икономика. Какво предлагате в момента на образователния пазар?

- Стопанската академия е безспорен иноватор в тази област. На практика ние нямаме сериозна конкуренция от другите водещи висши училища и през годините се наложихме като еталон в дистанционното обучение в национален мащаб. В момента Академията предлага най-богатото портфолио от дистанционни магистърски програми в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” от над четиридесет магистърски програми, включително и за кандидати с неикономическо образование от предходната си степен. В бакалавърската степен по посочените професионални направления предлагаме тринадесет специалности в дистанционна форма по счетоводство, застраховане, финанси, туризъм, търговия, маркетинг, публична администрация и др. Данните показват, че в дистанционната форма досега сме обучили успешно над 30 хил. студенти.

- Каква е вашата оценка за реформата в системата на висшето образование, която МОН провежда чрез приетите наскоро поправки в Закона, и ще подпомогне ли тя висшето образование в сегашните нелеки за университетите времена?

- Според мен реформата, предприета от МОН, беше необходима и неотложна. Промените в закона целят въвеждането на по-строен ред в системата на висшето образование у нас, повишаване качеството на обучението и са стъпка в правилната посока. Затова приветствам усилията и волята на министър Вълчев и екипа му да наложат тези промени.

- С промените не се ли засилва контролът върху висшите държавни училища – става дума за сключване на договори между ректорите им и просветния министър? Това не нарушава ли автономията на ВУЗ-а? Освен това министърът е политическо лице и може ли така да влезе в академичните среди?

- Всъщност, с промените в Закона се въвежда известен контрол върху държавните висши училища, който досега почти липсваше. Основен момент тук е, че ректорът вече ще подписва договор за управление с министъра и трябва да му представя ежегоден отчет. Целта е да не се допуска практически неконтролирана от никого власт на ректорите. Автономията на висшите училища не се нарушава, тъй като контролът не засяга академичната свобода на преподаване и научни изследвания. Смятам, че новата контролна функция на министъра на образованието и науката върху ректорите и държавните висши училища се преекспонира, защото тя на практика ще е здравословна за системата.

- Обмисляното увеличение на таксите за държавните вузове как се отразява на кандидат-висшистите? Не всеки обаче може да издържи на тях, какво правите във вашия ВУЗ?

- Повишаването на таксите за обучение не е значително, като при нас то е с 69 лв. за семестър. Не очакваме това да се отрази върху желанията на кандидат-студентите да се обучават в Академията, защото нашите такси са едни от най-изгодните в страната. Ние обаче разширяваме пакета си за подпомагане на редовните студенти – безплатно настаняване в реновирани общежития за първокурсниците, отпускане на повече стипендии за изявените студенти - от нашата Фондация „Ценов” и от спонсори, а също и за студентите ни в затруднено социално положение. Таксите за платено обучение пък се заплащат разсрочено на четири вноски през учебната година.

- През последните години студентите у нас намаляват по простата причина, че мнозина от младите хора отиват да учат или живеят в чужбина. Вие имате ли проблеми и как се справяте с недостига на студенти?

- Стопанската академия „Д. А. Ценов” ежегодно изпълнява на 100% план приема си по държавната поръчка и реализира съществен брой приети студенти в платените форми – дистанционна и задочна. Именно дистанционната форма на обучение е правилният подход в сегашната ситуация, тъй като чрез нея даваме възможност на младите хора, принудени по различни причини да живеят извън България, да завършат висше образование в българско висше училище. В Стопанската академия и в момента обучаваме студенти, които работят и живеят в чужбина. Имаме студенти, завършили бакалавърска степен в чужди университети, но решили да получат магистърска степен при нас.

- Как виждате новата кандидатстудентска кампания у нас? Ще бъде ли тя успешна за Вашия университет и другите български университети? Да очакваме ли технологични иновации, които да улеснят нейното провеждане? Вече се чу, че в някои университети обмислят онлайн изпити за кандидат-студенти.

- Вероятно новата кандидатстудентска кампания ще се измести във времето, но се надявам тя да бъде поредната успешна кампания за нас. Сега се подготвяме за технологични иновации, свързани както с рекламната кампания, така и с провеждането на онлайн изпити за кандидат-студентите. Вярвам и че колегите от другите университети също ще се справят съобразно възможностите си.

- Ректорът на ВУСИ проф. Манолов обяви инициатива за дарения от страна на университетите към системата на здравеопазването. Трябва ли българските университети да се включат активно с помощ в условия на пандемия от коронавирус?

- Държавните университети нямат право да правят парични дарения и това е логично, но могат да оказват безвъзмездна помощ под различна форма. Например Стопанската академия сключи договор с Община Свищов за временно и безвъзмездно ползване на студентските общежития и стола ни в Студентски град до отмяна на обявеното извънредно положение за настаняване на лица под карантина. Предоставихме безвъзмездно на 3 средни икономически училища от Пловдив, Пазарджик и Разград ресурсите си за дистанционно обучение на техните ученици по професията „Данъчен и митнически посредник”. Отворени сме и към други училища в това отношение. Индивидуално преподаватели и служители от Академията се включват като доброволци и/или с парични дарения в инициативите за борба с пандемията.

Нашият гост

Проф. д-р Марияна Божинова е ректор на СА „Д. А. Ценов”. Била е зам.-ректор „Учебна дейност” и ВрИД ректор на свищовския университет, изп. директор на „Дунавски индустриален технологичен парк“ ЕАД. Член е на Обществения съвет към министъра на туризма на България. Има над 150 научни публикации в областта на търговския и туристическия бизнес.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта