Росен Рапчев, главен експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, пред „Труд“: Проверките за глоби на границата не нарушават права

Полицаят на пътя ще налага минимума на паричната санкция, посочена  в закона

Миналата година с решение на Министерския съвет 29 юни бе обявен за Национален ден за пътната безопасност. Но тази дата бе само поводът, за да разговаряме с Росен Рапчев. До октомври миналата година той бе комисар и началник на КАТ, след това стана главен експерт в новосъздадената Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и работи по актуалните теми, които вълнуват всеки шофьор. Като например – ще има ли нови правила при писането на актове и фишове на пътя, ще продължават ли проверките за неплатени глоби по граничните пунктове, цяло лято ли ще се преливат една в друга акциите на бившите му колеги от „Пътна полиция“.

- Г-н Рапчев, преди по-малко от година вие ръководехте „Пътна полиция“ и почти всяка седмица имаше някаква акция по пътищата. От другата седмица децата излизат във ваканция, започват отпуските и интензивният трафик – тази практика ще продължи ли и това лято?
 - Да, полицията продължава да извършва своята дейността по контрол за спазване правилата за движение. Според мен действията й са адекватни и тенденцията е за засилване на ефективния контрол. Не е тайна, че с въвеждането на автоматизираната система за проверки през таблетите на пътните полицаи качеството на работата се повиши значително, което надмина дори средноевропейските норми. Много от страните членки на Европейския съюз нямат такава изградена информационна система и на пътя полицаите имат по-ограничени възможности за контролна дейност. Колегите им в България работят на много по-високо ниво...

- Тоест – нашият полицай на пътя може да провери много повече данни в таблета си...
- Точно така. Може да провери дали автомобилът има застраховка „Гражданска отговорност“, дали е минал на технически преглед, дали водачът има невръчени Наказателни постановления (НП) или електронни фишове, да състави и принтира документи и да ги връчи, а в случай, че са налице неплатени в срок глоби, съгласно закона, да отнеме свидетелството на такъв водач. Що се отнася до специализираните акции на пътя - те ще продължат през идните дни и месеци, като основната и най-важната им цел е превантивна: чрез контрола да въздействаме върху поведението на водачите.

- От началото на годината загиналите са с около 70 по-малко спрямо същия период на 2019 г., което е резултат от намаления трафик по време на извънредното положение заради COVID-19. Какво се прави тази тенденция да продължи?
- Наистина броят на тежките произшествия със загинали и ранени е значително по-малък спрямо миналата година и една от причините е намаляване на интензивността на движението заради въведените противоепидемични мерки. Но намаляването на интензивността си има и негативна страна – поради този слаб трафик много хора си позволиха да се движат с превишена скорост, което със сигурност повлия за настъпването на такива единични инциденти и самокатастрофирали водачи. Нека си припомним, че скоростта е причината при сблъсък да се генерира кинетична енергия, която въздейства върху тялото на човека. Още в училище сме учили по физика, че кинетичната енергия зависи от скоростта на квадрат. Когато скоростта на тялото се удвои, неговата кинетичната енергия ще се учетвори. С прости думи казано – движейки се с 60 км/ч ние ще имаме четири пъти повече кинетична енергия, отколкото ако сме се движили с 30 км/ч. Така от една страна имаме като брой по-малко инциденти, но пък тежестта им е по-висока именно заради по-високата скорост. Ето защо -  за да се запази тенденцията за намаляване на пътните инциденти, мога да дам няколко съвета към вашите читатели – да бъдат внимателни, докато шофират, да не са употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози, да поставят колани както на себе си, така и на всички пътници в превозното средство и най-вече на децата, да избират скорост на движение, която не трябва да надвишава максимално разрешената, да се съобразяват с пътната обстановката, най-вече когато има намалена видимост, или мокра настилка. При дъжд да се движат на по-голяма дистанция и със сигурност - с по-ниска скорост. Ако са в колона да не изпреварват, или ако го правят, да са се убедили, че това няма да застраши живота и здравето на останалите участници в движението. През миналата година месец юни бе значително тежък и натоварен, имаше много инциденти с пострадали и ако досега нямахме засилен трафик, то тенденцията е за възстановяване на интензивността на движението. Хубавото е, че тежките произшествия са значително по-малко и се надяваме, че всички водачи ще имат съзнанието да бъдат внимателни и толерантни.

- През 2019 г. беше създаден дежурен координационен център, който следи трафика по пътищата. Той продължава ли да работи?
- Националният координационен център за безопасност на движението по пътищата беше сформиран от представители на повечето институции, които имат отговорности по реагирането при възникване на тежки пътни произшествия, а също бедствия или аварии на пътя, включително и причинени от влошени метеорологични условия. Да, продължава да работи, работеше без прекъсване по време на извънредното положение, даваше и дава постоянно информация. Водачите и пътниците могат да я слушат всеки ден в емисиите на Българското национално радио – да научават къде се извършват ремонти, или дали заради някакъв инцидент е затворен даден участък, какви са обходните маршрути и т.н. Паралелно на това Агенция „Пътна инфраструктура“ има Ситуационен център, в който постоянно постъпват сигнали от граждани и техни служители, обновява се онлайн информацията на сайта на АПИ и всеки, който пътува може да провери какво е състоянието на пътя по дадения маршрут. Целта е в бъдеще постепенно Националният координационен център да поема още повече функции. Разбира се – много е важно и това се прави по целия свят, да се регулира и насочва трафика с интелигентни транспортни системи. Един такъв център трябва да реагира възможно най-бързо при възникнали на задръствания или произшествия. В него участват всички служби от спасителната верига – като започнем от телефон 112, Спешна помощ, пожарната и полицията и стигнем до доброволческите структури на БЧК. Всички те имат изключително важна роля при намаляване от последствията от пътни инциденти. И тук говорим за онези първи 10 минути след катастрофата, наречени още „златните минути“, когато една бърза и адекватна реакция на спасителните служби може да спаси човешки живот.

- Точно преди месец от агенцията по пътна безопасност и МВР бяха предложени за обсъждани едни, меко казано, спорни поправки в Закона за движение по пътищата. В тях се предвижда полицаят на пътя да пише един фиш, с който да наложи веднага и глобата, а който не е съгласен – да ходи да обжалва в съда. Как гледате на критиките и твърденията, че е дадено на един единствен орган да решава цялата ситуация на пътя, а пък този орган е известен със склонността си към корупция?
- Най-важното е да се каже, че тези мерки се предлагат за повишаване на сигурността на гражданите и опазване на техния живот и здраве като участници в движението. Първо – това не е не едноинституционален процес и е неправилно да се определя така. Процесът е едноетапен, но това не означава, че само една институция ще решава даден случай. Второ – процесът по никакъв начин не нарушава правата на гражданите, напротив – според нас той ще облекчи гражданите и те ще знаят точно за кое нарушение са били наказани. Основната цел на наложените административни санкции – това е превантивният ефект. Ако мине дълго време от установяване на нарушението да налагането на глобата този превантивен ефект се губи. Това ще бъде полезно и за гражданите, които пътуват и казват, че не знаят, че имат наложени глоби или че не помнят за какво са санкционирани. Според проекта заедно с установяване на нарушението ще се наложи и глоба. И в момента полицаите работят по този начин с обикновените фишове, които се издават и се подписват от гражданина. Освен това – както казах, служителят на МВР работи с една много добра система, която на момента му дава бързо цялата информация, по която може да установи нарушение. Освен това той е свързан и директно със самата система на полицията за налагане на глобите. И така – на таблета си той избира санкционната разпоредба, попълва данните на нарушителя и разпечатва фиша, с който налага глобата. Тя остава в системата и не може да бъде манипулирана. От една страна по никакъв начин не се нарушава и сега действащата практика, но от друга страна се съкращава значително процесът на административното производство. Освен това полицаят няма да има субективната възможност да определя глобата, тоест да избира сумата от-до. Това ще става автоматично. В един бъдещ Закон за движение по пътищата всички санкции ще са твърдо определени. Но в сега действащия имаме например глоби от 20 до 100 лв. В такива случаи налаганата санкция от полицая на пътя ще бъде минималната – тоест 20 лв.

- 20 лева? И ако се плати до 14 дни ще е с 30% намаление?
Да, точно така – вместо 20 лв., ако се плати веднага или до 14 дни, ще е 14 лева. И това идва да покаже, че ние не държим да събираме колкото може повече пари от глоби, а се залага на превантивния ефект от самото им налагане и бързото изпълнение, което да повлияе върху поведението на водача. Важно е да обясните на вашите читатели, че това са мерки, предприети от държавата, за да бъдат намалени тежките пътно транспортни произшествия.

- Искам да попитам и за проверките за неплатени глоби, които се правят на границата, но ако може формулирам въпроса така: Имате зелена светлина да пътувате в чужбина, която се дава от основния закон – Конституцията на Република България и пътна маркировка, на която пише „Стоп“ – тоест Закон за движение по пътищата. МВР какво трябва да изпълнява – сигнала на светофара и или надписа на маркировката?
- Въпросът ви не е правилно зададен. Защото по никакъв начин не се нарушават конституционните права на гражданите. Нека да обясним на всички – проверките за неплатени глоби са нормален процес, който започна още от 2017 г. и работи на територията на цялата страна. Мястото за контрол е в България – без значение дали ще бъде в населено място, на околовръстен път, в граничен район или на самия граничен пункт. Това са част от контролните функции на полицията. Никой не е засегнал правомощията на гражданите на България, на Европейския съюз или на трети страни спокойно да влизат или да напускат пределите на страната. На първо място целта на тези проверки е започването на самия наказателен процес с връчването на самото наказателно постановление или на електронния фиш и да започват да текат законно установените срокове за плащане. Това не означава, че гражданинът трябва да спре, да ги плати на място, за да може да продължи. Мярка се прилага само към водачи, които вече са били уведомени, връчени са им наказателните постановления или електронните фишове и е изтекъл срокът, в който трябва да ги платят. Само на тях се налага принудителна административна мярка (ПАМ) – вземане на свидетелството за управление на МПС. Но това не означава, че го спираме да пътува зад граница. Дали са ви спрели в София и са ви наложили такава мярка, или на границата, няма никакво значение. Законът определя неплащането на глоби като нарушение – водачът няма право да управлява МПС, ако не си е заплатил глобата и му се прилага съответната ПАМ. Нека да отбележим, че тази проверка по никакъв начин не забавя или затруднява преминаването през граничните пунктове. Тя става в рамките на същото време, което  отнема проверката на самата лична карта или паспорта.  Освен това всеки гражданин вече може да си провери в сайта на МВР дали има влезли в сила НП и да си ги плати преди да пътува в чужбина. Със сигурност контролът на границите ще повлияе и на транзитния трафик. Знаете, че имаме изключително тежък трафик от началото на юли до края на септември от пътуващи към Западна Европа към Азия и обратно. Имаме поток от Сърбия, Румъния и други страни към нашето Черноморие, както и към Гърция и Турция. Ако вършат нарушения на наша територия, чуждите водачи повече няма да се чувстват безнаказани. Дори и само да им се връчват глобите на границата, следващият път, когато дойдат, те ще бъдат длъжни да платят, или спрямо тях ще се вземат мерки.

- Добре, налага се мярка, а вие сигурни ли сте в тази система на МВР? Непрекъснато хора се оплакват, че са платили, а в системата излиза, че не са. Или че обжалват наказателно постановление или електронен фиш,  глобите не са влезли в сила, а в системата пише, че трябва да плащат...
- Много добър въпрос и ви отговарям така – във всяка система, не само в България, а и по целия свят, може да има малки пропуски и недостатъци. Но са изключително незначителен брой случаите на някакви грешки в системата и гражданите са в правото си да водят дело, правата им са гарантирани и ще бъдат напълно възстановени от съда. Вие давате пример с обжалването на връчено Наказателно постановление, но нека да обясня. Ако обжалването е чрез административно наказващия орган – тоест жалбата е подадена в съответната структура на „Пътна полиция“, в системата веднага се отразява и се променя статуса на въпросното НП, че то не е влязло в сила.  Ако обаче обжалването  е директно в съда и оттам още не е подадена информация до „Пътна полиция“, да – такъв случай може да има – и в системата НП да фигурира като влязло в сила. Но повтарям – става дума за изключително редки казуси и се реагира бързо, за да промени статуса в системата.

- Какви са правилата за електрическите тротинетки, които препоръчахте от агенцията за пътна безопасност?
- Това, което ние сме предложили е водачите да бъдат ясно различими – да имат задължително светлоотразителни елементи, да използват маршрутите на велоалеите или да се движат на платното крайно вдясно и по пътища, на които максимално допустимата скорост е до 50 км/ч. Самите тротинетки да са настроени софтуерно за скорост до 25 км/ч. Тези правила изработихме и предадохме на законодателите в Народното събрание след серия обсъждания и то доста бързо - в рамките на три месеца. Ползвахме и регламентите, които вече има в много европейски страни, защото в цяла Европа от няколко години се опитват да решат проблемите с тези превозни средства.

Нашият гост
Роден е през 1970 г. в София
Завършил е Националната спортна академия
Постъпва на работа в МВР през 1996 г.
Преминал е през всички стъпала в системата на МВР
През август 2018 г. става комисар и началник на сектор „Пътна полиция“ в Главна дирекция „Национална полиция“
Дългогодишен представител на България в TISPOL – Европейската организация на службите за пътен контрол.
От октомври 2019 г. е назначен за главен експерт в Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Коментари

Задължително поле