Според данни на НСИ: Строежът на жилища в Пловдив нарасна с 240%

Започнатите нови жилищни сгради през тримесечието са 979, показват данните на НСИ.

Започна изграждането на 4766 апартаменти и къщи в страната

Правят 979 кооперации и еднофамилни сгради

Строителството на жилища продължава да набира скорост в редица градове на страната. Това се дължи на неспиращото търсене на нови апартаменти и къщи в София, Пловдив, Варна, а и в много от останалите по-малки градове. А строителните предприемачи се опитват да удовлетворят тези желания на клиентите.

През второто тримесечие на годината в област Пловдив е започнало строителството на 766 апартаменти и еднофамилни къщи, което е ръст с 240% на годишна база, показват данните на НСИ. За същия период на предходната година започнатите нови жилища в Пловдив са 225. Започнатите нови жилищни сгради за тримесечието в Пловдив са 178, което е ръст с 15% на годишна база.

Общо за цялата страна през тримесечието е започнал строежът на 979 жилищни сгради с 4766 жилища в тях и с 622 хил. кв. м обща застроена площ, на 21 административни сгради/офиси с 26,8 хил. кв. м разгърната застроена площ (РЗП) и на 584 други сгради с 294 хил. кв. м РЗП.

Нови жилищни сгради изграждат не само в най-големите градове на страната. Най-голям ръст за тримесечието е регистриран в област Монтана, където е започнал строежът на 31 жилища. Това е със 933% повече от същия период на предходната година, когато са започнати само три къщи. Много сериозен е и ръстът в строителството в област Плевен - със 347%, като е започнало изграждането на 67 нови къщи и апартаменти. Много сериозно увеличение на изграждащите се жилища е регистрирано и в областите Кюстендил (+500%), Разград (+136%) и Русе (+84%).

Голям ръст от близо 68% има и в строителството на жилища в област Перник, където е започнало изграждането на 67 нови къщи и апартаменти. Удобството на Перник е, че е близо до столицата, но цените са доста по-ниски.

В сравнение с предходното тримесечие започнатите жилищни сгради в страната се увеличават с 15,6%, жилищата в тях - със 7%, а разгънатата им застроена площ - със 17,5%. Броят на започнатите административни сгради нараства със 75%, а тяхната РЗП е над пет пъти по-голяма, което означава, че предприемачите изграждат значително по-големи проекти.

Строителство на най-голям брой нови сгради през тримесечието е започнало в областите: Пловдив - 178 жилищни, 5 административни и 62 други сгради; Варна - 120 жилищни, 8 административни и 40 други сгради; София (столица) - 129 жилищни, 4 административни и 11 други сгради; София - 86 жилищни и 20 други сгради; Благоевград - 52 жилищни и 36 други сгради.

По-отношение на започнатите сгради Пловдив изпреварва София, защото в града под тепетата изграждат много повече къщи, отколкото в столицата. По отношение на отделните жилища София е безспорен фаворит със започнато изграждане на 1712 апартаменти и еднофамилни къщи. След столицата е Варна с 687 започнати жилища, а топ три се допълва от Пловдив.

Насочват се към по-малки градове

Издадоха разрешителни за 5928 нови домове

Плановете за Разград с 227% увеличение

Разрешителни за строеж на 5928 нови жилища са издадени в страната през второто тримесечие на годината, показват данни на Националния статистически институт. Издадени са разрешителни общо за 1362 жилищни сгради с 824 хил. кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 31 административни сгради/офиси с 18 хил. кв. м РЗП и на 935 други сгради с 428 хил. кв. м РЗП.

Само за София са издадени разрешителни за вдигане на 1843 жилища в 210 кооперации и къщи, което е сигнал, че строителството в столицата ще остане изключително активно.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се
увеличават с 0,8%, а общата им застроена площ - с 1%.

От данните на НСИ прави впечатление, че в редица градове на страната има сериозен ръст на издадените разрешителни за строителство на жилища, което показва, че предприемачите се насочват и към по-малките градове, а не само към най-големите. Най-сериозен ръст има в издадените разрешителни в Разград - с 227%, където са дадени документи за 47 жилища. В Плевен са издадени разрешителни за 151 нови жилища, което е увеличение със 185% на годишна база. Голямо увеличение на разрешителните има и в Монтана (+28%), Силистра (+21%) и Благоевград (+20%).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 244, София (столица) - 210, Варна - 145, София-област - 113, и Бургас - 86. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1843, Пловдив - 1109, Варна - 913, Кърджали - 377, и Бургас - 340.

Коментари

Задължително поле