Спортното министерство е поискало промяна на плана за управление на Природен парк "Витоша"

Зелените вече надигат глас и за Витоша, който ще се чуе по време на протестите им. Но никой не казва, че именно те са виновни за разрухата, която цари в планината над София.

От Министерството на младежта и спорта са внесли в Министерство на околната среда и водите официално искане за промяна на плана за управление на Природен парк "Витоша", за да могат да бъдат модернизирани лифтовете.

Причината да бъде поискана промяната е, че влекът "Заека" е собственост на министерството на спорта. Той е разрушен от силните ветрове, а ведомството от години се опитва да го подмени, но поради рестрикциите в плана за управление , не може. Промяната в плана се иска и заради кандидатурата на София за зимна младежка олимпиада .

"С оглед на предстоящата кандидатура на Република България за домакин на Зимните младежки олимпийски игри през 2024 г. Ви сезирам за предприемане на действия за промени в Плана за управление на ПП "Витоша", пише в писмото на министър Красен Кралев от 12 октомври 2018 г.

В началото на годината към Министерството на спорта е създадена междуведомствена работна група, която има за цел да установи възможностите за модернизиране на лифтовете на Витоша. В нея са участвали експерти от четири институции – Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, Изпълнителната агенция по горите и Столична община.

След няколко месеца работа, в началото на юни, групата излиза със становището, че „трябва да се предложи предприемане на действия от компетентните органи да се инициира промяна, по реда и условията на чл. 60-63 от Закона за защитените територии, на действащия ПУ на ПП "Витоша", насочена към премахване на пречките за реконструкция, модернизация и развитие на инфраструктурата, свързана с практикуването на ски спорт. Режимите, въведени с действащия ПУ на ПП "Витоша", не съответстват с духа на ЗЗТ, относно предназначението на категорията природен парк, взаимно си противоречат и необосновано препятстват възможността за иницииране на инвестиционно предложение за изграждане на нова и реконструкция и модернизация на съществуващата инфраструктура – писти и въжени линии за практикуване на зимен туризъм“.

Проблемът с действащия план за управление на природен парк "Витоша", е че разрешава подмяна на лифтове, единствено, ако новите съоръжения имат точно същите параметри като старите . Стълбовете на лифтовете на Витоша обаче са бетонирани в земята, а според Закона за устройство на териториите, за да се смени бетонираният стълб, трябва разрешение за строеж. В същото време планът за управление на Витоша забранява строителство.

Преди по-малко от месец, кметът на София Йордан Фандъкова също назначи проверка на лифтовете. Експертите на Столична община достигнаха до същото заключение - че без промяна в плана за управление, няма как да бъдат модернизирани спортните съоръжения.

Това бе потвърдено и при посещението на Драгалевския лифт от вицепремиера Валери Симеонов, министъра на околната среда и водите Нено Димов, председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков и представители на институциите на Драгалевския лифт.

„В момента действащия план за управление не позволява каквато и да е промяна. Давам си сметка и ще кажа, че, като столичанин заслужаваме нещо по-добро, отговарящо на XXI век“, каза при посещението министър Димов.

След официалното искане за промяна от Министерство на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите трябва да се свика Висш експертен екологичен съвет, който да обсъди предложените промени. Окончателните изменения в плана за управление трябва да бъдат утвърдени и с Решение на Министерски съвет.

За започване на процедура за промяна на действащия План за управление на Природен парк „Витоша“ да поиска СОС от МОСВ  вече настояха и общинарите от групата на „Патриоти за София-ВМРО и Атака“ на първото заседание на местния парламент през септември.

Коментари

Задължително поле