Старият Велик майстор на Обединените велики ложи на Германия Рюдигер Темплин пред „Труд“: Отличителният белег на масонството е толерантността

Изключително съм впечатлен от постигнатото в България

Няколко дни след като българските масони си избраха нов велик майстор – Искрен Йотов, в България приключва визитата на Стария Велик майстор на ОВЛГ Рюдигер Темплин. Както е известно, Великата ложа на Германия е ложа-майка на Обединената велика ложа на България. Темплин приема поканата за интервю. Срещаме се в секретариата на ОВЛБ в сърцето на София.

- Г-н Темплин, Ваше е посланието към световното зидарство от може би най-знаковата дата за българското масонство 20 юни 2015 г. - единението на българските масони. Вие сравнихте този акт с падането на Берлинската стена - защо го окачествихте като такъв принос в световната братска верига?

- Много съм щастлив, че имах възможност да участвам активно и да присъствам на това повторно единение. Щастлив съм, защото във времето участвах в разговорите за обединението на тези две структури. Тогава, на 20 юни 2015 година по време на церемонията си спомням, че цитирах Вили Бранд - федерален канцлер на Германия (1969-1974 г). Той каза: „Да сме заедно в това, което ни принадлежи!”. Това наистина са философски думи, защото по това време никой не вярваше, че обединението на Германия ще стане реалност. По същия начин ние си мислехме за българския масонски проблем. Как изглежда единението в България 2 години по-късно? При сегашното си посещение имах възможност да се запозная с работата на някои от ложите в страната. Бях в Родопите и по Черноморието. Проведох срещи със свободни зидари в Хасково и Кърджали - впечатлен съм от постигнатото от тях. Братята от ОВЛБ и от присъединилата се към нея ВЛССПЗБ работят заедно, в общи храмове. Изключително съм впечатлен от посещенията и срещите си във Варна и в региона. Не само че, те работят за усъвършенстването си и градят храма на човечността, а като едни истински оперативни зидари и строят. В масонството имаме такъв пример, как едното копие може да се счупи лесно, но сноп от 20 копия - не. Това се е случило на практика в българското свободно зидарство.

- Този пример е добре познат в България като легендата за Хан Кубрат и синовете му - колко важно е българското масонство в съвременното свободно зидарство?

- България, като по-голямата част от страните от Югоизточна Европа има сравнително не-дълга история в сферата на свободното зидарство. От историческа гледна точка на развитието - преди Втората световна война - фашизъм, диктатура, след Втората световна война социалистическата система - като следствие на всички тези обстоятелства се наблюдава един вакум. Поне две човешки генерации от по 25 години са пропуснали да бъдат част от свободното зидарство. В последствие в България се е случи това, което се случи и в другите източно-европейски страни. Възродени бяха ренесансовите послания за братство, равенство, свобода, толерантност и независимост. Развитието на страната ви - нейната инфраструктура е резултат на помощта предоставена й от западните държави - Англия, Франция, Швейцария и не на последно място - Германия. Немските братя имаха желание да помогнат на българските си братя за възобновяване на масонството в България. В резултат на това Великата ложа – майка на Обединената велика ложа на България са Обединените велики ложи на Германия (ОВЛГ). В Германия има 5 Велики ложи, които работят заедно под шапката на ОВЛГ. Сред тези пет велики ложи е ВЛССПЗГ (AFAM, б.а.), която има решаваща роля за възстановяването на масонството в България, както и двете военни ложи - Американо-канадската и тази на Британските свободни зидари в Германия. Братя от тези велики ложи и до ден днешен редовно гостуват на свободните зидари в България. Сега разбирам, че много български братя и ложи търсят контакт с немските братя и немски ложи, с които да се побратимят. Значението на българското масонство в Европа най-осезателно се чувства когато сме заедно на честванията на Велики ложи, на техни юбилеи и общи събрания. Ролята на българското свободно зидарство беше отбелязана на Европейската конференция на Великите майстори. Също така българското свободно зидарство беше високо оценено и от Конференцията на Великите майстори на Северна Америка. Всеки континент си организира годишни конференции. В Европа това е Европейската конференция на Великите майстори. В Северна Америка това е както казах Северно-американската. В Латинска Америка - също има такава конференция, съответно и в Африка. Такъв тип конференции все още няма в Азия. На тези конференции България винаги е присъствала активно и е представяла своите идеи за развитието на свободното зидарство.

- Защо е разпространено мнението, че масонството има голямо бъдеще сред страните от т. нар. бивш Източен блок?

- Това го казва Томас Джаксън (смее се).

- Да, и вие също го отбелязвате във ваши изказвания.

- Да, Томас Джаксън е мой добър приятел и ние често си общуваме. Аз споделям неговото мнение. Моят опит при посещенията ми в над 90 държави показва, че значението на свободното зидарство в момента е същото, каквото е било преди 200-300 години. Масонството спомага за личностното развитие на братята - за тяхното самоусъръвшенстване и израстване. Нашите етични и морални ценности са много по-важни в момента отколкото когато и да било преди това. Ако видим дисбаланса в етичните и моралните ценности в обществата днес, корупцията, престъпността, жаждата за власт и пари - точно в това се състои ролята на масоните - да противодействат с всички сили на тези негативни тенденции в съвременния свят. И затова ние сме една активна част от обществото, влияейки като част от обществото в утвърждаване на обратното - чувство за солидарност, толерантност, братска любов, благотворителност, подпомагане на културни инициативи. И освен, че това на първо място се вижда в Източна Европа, но то става забележимо и в Африка и Латинска Америка.

- Една от непубличните за сега, но твърде коментирани неофициално теми в България сред свободните зидари е съществуването или не на Върховен съвет на Стария и Приет Шотландски обред (Scottish rite, en, б.р.). През 2012 г. в интервю Вие казвате, че има съществуващ, но той е суспендиран от страна на Върховния съвет - майка на Южната Юрисдикция на САЩ, както и че техният ръководител е бил изключен. Също така споделяте, че „от страна на свободните зидари на Германия има желание да подкрепите масонското израстване в България в тази посока“. Каква е ситуацията в момента?

- Знаем за старанията, които други Върховни съвети полагат активно, за реактивиране на Шотландския Обред в България. Тази подкрепа е най-осезаема от страна на Русия и Турция. В Германия братята са на мнение, че техните български братя трябва сами да решат как, под каква форма и кога Шотландският обред да намери своето място. От наша страна сме подкрепяли и ще подкрепим подобно действие, стига тази подкрепа да бъде поискана от българските братя. Известен факт е че степените на Шотландският обред не са "по-високи" от първите три степени на синьото масонство. Но същевременно той е важно средство за разширяване и задълбочаване на знанията на свободните зидари. Затова знанията, които дава и системата от степени на Шотландския обред са подкрепяни от немска страна. Ние, като Велика ложа-майка на българското масонство подкрепяме това желание за понататъшно развитие и доусъвършенстване.

- Ако се премине към инсталиране на нов Върховен съвет, то ще се признаят ли сегашните степени на българските масони в т.нар. червено масонство или те ще трябва да започнат своята работа отначало?

- Това би следвало да е от компетенциите на един легитимен Върховен съвет. Преди това, обаче има три групи степени, които трябва да бъдат придобити. В Европа действа Конфедерация на Върховните съвети. Тази Конфедерация реално трябва да обсъди как и под каква форма точно да се реши този въпрос у вас. Много ми е трудно да говоря по тази тема, рискувайки да предизвикам известно напрежение. Целесъобразно е отговорните европейски Върховни съвети да се съберат и да обсъдят, как запазвайки мира и разбирателството, да разрешат този въпрос. Имам уверение, че Сувереният Върховен командир на Германия ще вземе отношение по темата. Ще го запозная с моментната ситуация в България и ще помислим върху това, как да се започне на ново с инсталирането на Върховен съвет, запазвайки хармонията в България.

- Отделихме толкова време на Шотландския обред, защото бях срещнала определение, че той е като "магистрала на светлината през целия живот на свободните зидари".

- Както казах, това, на което учи Шотландският обред е по-нататъшно надграждане на това, което братът вече е научил в синьото масонство. Изобщо - бих казал, че не е необходимо да се кара по магистралата със скоростта на порше (смее се), със същия успех можеш да караш и с един по-малък мерцедес - C класа (пак се смее). И все пак, това, което искам да кажа е - да, наистина едно нещо е важно в нашето масонско битие, ако то може да послужи за нашето самоусъвършенстване, както и да ни научи как да прилагаме масонските ценности, които сме усвоили. Не случайно в края на ритуалите на сините ложи на Майстора на ложата се обръща към братята с думите: "Оттеглете се в мир, борете се срещу неправдата и помагайте на нуждаещите се". Това е покана към свободните зидари да са активна част от обществения живот. В тази връзка и в Шотландския обред има подобни подканвания към участниците активно да се включат с масонските си ценности в обществения живот. Добър пример за това е срещата между двама свободни зидари - един френски – Аристид Бриант и немецът Густав Щреземан в Лукарно (Швейцария, 1925 г. между 5 и 16 октомври, б.а.), които в края на Първата световна война са се разбрали, че Версайският договор е основание за нова световна война и че някои неща от него трябва да бъдат изчистени. Две враждуващи страни в общоевропейското общество - Германия и Франция са се срещнали с помощта на свободните зидари и са се споразумели да намерят най-хармоничния път към бъдещето. Това е пример за активната намеса на свободните зидари за опазване на мира без да търсят лично облагодетелстване, власт или каквото и да е вмешателство във вътрешно-държавната политика на страните. Хуманните стойности са били основополагащи при постигането на това споразумение тогава.

- Как да си обясним тероризма в 21 век, мигрантската криза, насилието спрямо Европа в момента, при тази широка дейност на свободните зидари?

- Все пак свободното зидарство не е политическа организация. Масонството е светско общество, то не е църква. Но масонството е силно привързано към толерантността. Там където можем да помогнем, например, при бежанския въпрос или при други социални проблеми, ние сме готови и се чувстваме длъжни да помогнем. Но колкото и да сме толерантни, не можем да проявим разбиране за религиозния или политическия екстремизъм. Точно затова, както вече казах в днешния 21 век, масонството е много необходимо - защото все още имаме да се борим с явления като апартейда, системата на кастите в Индия, расовата сегрегация в Америка, където и до ден днешен има черни и бели ложи, с цялата тази неравнопоставеност на хората по отношение на тяхната различна принадлежност.

- Какво беше посланието Ви към новия Велик майстор на Обединената велика ложана България Искрен Йотов?

- Част от моята реч бе едно пожелание - мъдрост в решенията и издръжливост. Винаги ще има проблеми и те трябва да бъдат решавани с мъдрост и с борбеност. Искрен Йотов има много положителни качества за развитието на свободното зидарство в България - неговия досегашен опит и неговия характер, както и това, че е юрист. Станах свидетел на тези му качества в хода на Конференцията на великите майстори на Северна Америка, която се проведе в Сан Франциско. Бяхме пак заедно и на конференциите в Уискънсин, и Мадисън, където стигнахме до част от мерките за подкрепа на българското масонство. Бащата застана зад сина си. Или казано иначе - Великата ложа - майка беше там с нейната дъщеря - Обединената велика ложа на България. Както вероятно знаете - орган на Конференцията е Комисията по информация за признанията (Commission on Information for Recognition, б.а.). Аз като представител на ОВЛГ се явих като добре познаващ ситуацията в България. В тази ни мисия навремето ни подкрепи и Томас Джаксън.

- Какво бихте казали на един млад и образован студент, за да стане масон?

- Момче, ти си добър човек. За да станеш един още по-добър човек, може би трябва да отидеш при свободните зидари.

- А на негов преподавател?

- Надявам се той вече да е свободен зидар (смее се). По принцип ние никого не агитираме да става масон. По-скоро ние демонстрираме с действията си нашата същност и се надяваме по този начин да провокираме любопитство на желаещите да дойдат при нас.

-Тази година е юбилейна за световното масонство - 300 години от първата ложа в Англия. Кои са най-големите предизвикателства пред свободното зидарство в 21 век?

- Първо трябва да подчертаем, че от 300 години масонството е единствената все още съществуваща общност, с изключение на църквите. За това има две съществени причини - в свободното зидарство няма догми, както и присъства един много отличителен белег - толерантността. Предизвикателствата пред свободното зидарство ли? Те отдавна са известни – изграждането на един по-добър свят от по-добри хора, които да реализират в реалния живот и в обществото масонските ценности. Вече говорихме за неравнопоставеността в Африка, Азия, Латинска Америка и САЩ. "За преодоляването на това предизвикателство ние не търсим помощта на свободното зидарство, а на отделния свободен зидар", както е казал Томас Джаксън. В обществото като цяло не е активно свободното зидарство, а добре подготвения свободен зидар. Подготвеният свободен зидар е призван да бъде част от по-голямото общество - гражданското общество, съответно да е активна съставна част от обществото за развитието му към по-добро.

- Томас Джаксън казва още:"Свободното зидарство не греши. Грешат свободните зидари".

- Така е.

Нашият гост

Проф. Рюдигер Темплин е роден на 21 ноември 1940 г. В Германия. Известен медик-уролог в родината си. Стар Велик майстор два мандата (2009-2015 г.) на Обединените Велики ложи на Германия.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта