Проф. д-р Андрей Захариев, ръководител на катедра "Финанси и кредит" при Стопанска академия "Д. А. Ценов" в Свищов: Финансовото образование е трамплин за успех

Снимки: Веселина Ангелова и личен архив

- Проф. Захариев, вече е известна държавната поръчка за прием през 2016/2017 г. Как приемате корекциите в държавните приоритети?

- Реформите във висшето образование доведоха до редукция във финансираните от държавата места за обучение по "Икономика". Това обаче естествено засилва конкуренция на "входа" на системата и особена за най-елитните специалности, сред които е "Финанси". Практически висшето образование по "Финанси" винаги е било и остава трамплин за успех в живота. Само три сектора в страната ни са в състояние да осигуряват 4-цифрени средни месечни заплати за заетите и сред тях е сектор "Финансови и застрахователни дейности". Тук средно-месечното възнаграждение е 1620 лв. към края на 2015 г. Именно в Свищов функционират и създадените с решения на държавни органи за управление първи български академични катедри в областта на финансите и застраховането. Затова и изборът на кандидат-студентите е логичен и прагматичен.

- Ръководите най-голямата катедра в свищовската академия и макар и втори на ректорските избори през февруари получихте значителна подкрепа за своите идеи за развитие на академията в Свищов. Може ли в една катедра да се правят успешни реформи и внедряват образователни иновации?

- Категорично да! Факултетната структура на висшите училища извежда на преден план катедрата като двигател на иновации. Последната година позволи за кратко време да се извършат реформи, които другаде изискват цели управленски мандати. Направихме промени в учебния план. Лансираме нов дизайн на учебния процес, специализиращ бъдещите бакалаври в четири атрактивни направления: корпоративни финанси, публични финанси, банково дело и инвестиции, последвано от профилирани магистърски програми. Пионерно включваме дисциплини, пряко ориентирани към финансовата практика - бизнес оценяване, финансов и банков анализ, поведенчески финанси, персонални финанси, управление на портфейла, финансова и банкова администрация, финансово разузнаване, банкова сигурност. В ход е нова комуникационна стратегия на катедрата - с кампания в интернет и силно активизиране на нашата алумни общност от завършили финанси в Свищов. Тази общност е от над 20 000 възпитаници и днес управлява основни звена от финансовата система на страната, като логично търси своите "наследници" - нашите нови випуски студенти по "Финанси".

- Как гарантирате качеството на учебния процес?

- Директно внедряваме световните професионални стандарти за сертифицирани финансови анализатори, инвестиционни консултанти, банкери и публични администратори. Въвеждаме нов подход в комуникацията "преподавател-студент". Мотивираме сътрудничество между преподаватели и студенти за научни прояви сред млади таланти, водещо до множество спечелени престижни награди от студенти и докторанти. Тестваме нови системи за гарантиране етичните стандарти за научно творчество и обучение чрез индивидуален подход и проверка към всеки елемент- изпит, дипломна работа или научна публикация.

- Има ли вече резултат в по-рано лансирани Ваши идеи и инициативи на национално ниво?

- С над два пъти - от 550 на 1220 бе увеличен държавно финансираният прием на студенти - българи, живеещи извън република България, както и за студенти от Македония и Украйна.

- Споделете други авангардни идеи, които ще реализирате в бъдеще.

- Даваме пълна подкрепа за активен подход при обучението на студенти и докторанти. Предстои честване на 65-годишнината на първата българска академична катедра по финанси. Подготвяме студентска научна конференция "Финансиада", както и международен научен форум с фокус върху финансовите пазари и макрофинансовите политики за икономически растеж и стабилност. Така ще дадем среща на генерации учени - икономисти, които ще потвърдят, че финансовото образование е трамплин за успех!

Коментари

Задължително поле