Проф. д-р Миглена Темелкова, ректор на ВУТП пред „Труд“: Стъпваме на традициите и подготвяме смарт лидери и дигитални инженери

Пламен Стоименов

Отбелязваме 140-та годишнина под мотото „Традиции и иновации в 21 век“

Определят я като „мъжко момиче“, държащо на думата си и превърнало Висшето училище по телекомуникации и пощи за по-малко от две години, в най-бързо развиващото се в страната.

Проф. д-р Миглена Темелкова е първата жена ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи. Сред колегите си ректори в България, тя е най-младата.

Казва, че е с „немска дисциплина“, за което повлияват немската детска градина, която посещава като дете, и немската гимназия, която завършва. Може би и затова с лекота придобива две висши образования – „право“ и „финанси“, специализира „Международно търговско право и международен бизнес“, надгражда образователния си профил в областта на лидерството в Училището по дипломация на университета „Джорджтаун“ във Вашингтон.

Академичната й кариера започва през 2001 г. от докторант, през образователната и научна степен „доктор“ през 2007 г.,до научното звание „доцент“ през 2010 г. От 2017 г.е „професор“. Научните й разработки (над 70 на различни езици) касаят организацията и управлението на материалния и нематериалния сектор, а в последните години акцент в тях е адитивното производство, кибер-физичните производствени системи, коботите в производствения процес, лидерството в дигитална среда.

В годините 2010–2019 професор Темелкова е единственият в България лицензиран обучител по две немски методики за изграждане на лидери, а днес има собствена лидерска методика - „Смарт лидерство“, в която лидерството е 6-измерно, а лидерът има опция да прояви 3,6 милиона поведенчески подхода.

През 2014 представя Източна Европа на Международен форум за глобалното лидерство, кризите на лидерството и сътресенията в глобален мащаб във Вашингтон. Там се среща и с първата жена държавен секретар на САЩ – Мадлин Олбрайт.

- Професор Темелкова, тази година Висшето училище по телекомуникации и пощи навършва 140 години. Какво е свършено за тези 140 години? 

- „Традиция, надграждана с новото” – това е Висшето училище по телекомуникации и пощи, което в тези 140 години е гръбнак на националната сигурност на страната и на нейната икономическа и образователна система. Затова и юбилейната ни година преминава под мотото „Традиции и иновации в 21 век“. При нас качественото образование, интегриращо знания, практически умения и компетенции, се среща с уникалността на специалностите ни.

През 2020 година получихме акредитация за обучение във всички образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“ и в образователната и научна степен „доктор“ и вече сме едно от малкото висши училища, притежаващо тази пълна образователна палитра.

На фона на масовия образователен продукт, предоставян на конвейр, ние се превърнахме в иновативно бутиково висше училище с уникален образователен профил, с много високо качество на образователната услуга, с много силна реализация на студентите на пазара на труда.

Благодарение на всичко това, през миналата година Европейската асоциация на професионалното висше образование – EURASHE ни прие за свой пълноправен член - единствен от България.

Лабораториите ни са оборудвани от световни гиганти в телекомуникациите и IT сферата

- Неизвестното до скоро Висше училище по телекомуникации и пощи днес е незаобиколим фактор на българския образователен пазар, но малцина знаят как е създадено то. Нека се върнем към историята и началото.

- На 21 декември 1881 година княз Александър Бaтенберг издава указ, с който създава Държавно телеграфопощенско училище. Цар Борис ІІІ узаконява училището с указ. През 1948 Великото Народно събрание обнародва закон за Държавния телеграфопощенски институт. Хронологията на актовете за създаването на училището и преобразуването му през годините до Висше училище по телекомуникации и пощи, сочи, че то е

най-старото специализирано висше училище в България.

- Дигиталната трансформация изисква кадри от нов тип. Как подготвяте специалистите на бъдещето?

- Индустриите 4.0 и 5.0 промениха и ще променят драстично изискванията на пазара на труда. Формулата на Висшето училище по телекомуникации и пощи в отговор на тези нови реалности е 4-компонентна: интердисциплинарност, баланс между теория и практика, партньорство с бизнеса, интригуващ образователен процес.

Първи съчетахме знания от различни научни области в общи специалности - вече година предлагаме уникалната бакалавърска специалност „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите“, а четвърта година магистърската програма „Смарт лидерство“ изгражда лидери от нов тип, постигащи синергия в дигитална среда.

Нова е хибридната магистърска програма „Дигитална икономика“, разработена със Свищовската академия.

С медицинските университети във Варна, Пловдив и Плевен създаваме уникални инженерни интердисциплинарни специалности, които ще дадат на Балканския полуостров първите специалисти, компетентни да оперират и обслужват технологиите в медицината.

Наши безспорни конкурентни предимства са баланса между теоретични и практически занятия, лабораториите, оборудвани от най-големите телекомуникационни и ИТ световни компании,изнасянето на практическите занимания директно в тези глобални бизнес лидери, интегрирането на техни експерти в обучението.

Преподавателите ни превръщат обучението от скучно и тривиално в увлекателно и интригуващо чрез иновативни методи и техники на преподаване като „учене на база собствен опит“, „учене в мрежа“, ролеви игри и казуси.

Как Ковид кризата повлия на Висшето училище по телекомуникации и пощи?

Аналоговото образование бе заменено от обучение в електронна среда, като кризата бе превърната във възможност за разтваряне на портфолиото ни от форми на обучение. Предприехме стъпки за акредитация на дистанционно обучение и единствени предложихме хибридно обучение в реално време - едновременно присъствено и отдалечено.

- 2021-ва е юбилейна година за Висшето училище по телекомуникации и пощи. Какво предстои?

- Цялата юбилейна година е под патронажа на българския президент Румен Радев. Кулминация на честванията е гала концертът на 12 септември, с участието на звезди като Поли Генова и Калуди Калудов. А преди това организираме студентска научна сесия, Cisco-състезаниe, дискусионни форуми, научна конференция и Четвърта международна академия по лидерство с лектори президенти, посланици, политици, учени и експерти от пет държави. По време на този лидерски форум ще опитаме да търсим национално отговорното лидерство и неговата приоритетност за държавата.

- Като заговорихме за национално отговорно лидерство, няма как да не Ви попитам за срещата Ви с г-жа Олбрайт. Повлия ли Ви тя с нещо?

Имах уникалната възможност да бъда в съприкосновение с тази жена няколко часа по време на изложението й на глобален лидерски форум във Вашингтон, а впоследствие и в личен контакт. Силно ме впечатли експертизата й, достъпността и отзивчивостта й – все фундаментални характеристики на лидера. Подари ми книгата си с личен автограф и това е може би един от най-смислените подаръци в живота ми.

За нея мога с убеденост да кажа, че е жена, която внася с позиция и поведение глобална промяна не само в САЩ, но и в света – жена с безспорна роля в международните събития. Няма как да не се учиш от подобен пример.

- Как една жена ръководи 140-годишна институция?

- С типичната за жените деликатност, умереност, балансираност, но и с мъжка твърдост и последователност. С визия за развитие отвъд реалността и екипен устрем, насочен към достигане на нови, неподозирани до момента от околните, хоризонти.

- Мъжът до Вас… Какъв е и подкрепя ли Ви?

- Семейството е предпоставка за спокойствие и увереност на работното място. 22 години брак могат да са факт само благодарение на взаимна любов, доверие, съпричастност, подкрепа, споделяне на общи ценности…

Мъжът е този, който може, държейки нежно ръката на жената, да й даде сили да постигне онова, което малцина са постигали, а думите „обичам те“ са сигурен знак, че се гордее с успехите и достиженията й.

- Трудно ли е жена като Вас да е съпруга и майка?

Майчинството е вроден инстинкт на всяка жена. Ако жената умее да се самоорганизира и подреди света около себе си така, че да е налице баланс между семейство и кариера, то тя е и добра майка, и добра съпруга, и добър професионалист.

Въпреки професионалните си ангажименти, успяхме да възпитаме един вече 21-годишен мъж, който има нашите морално-ценностни стандарти, отстоява позиция и носи отговорност за делата си. Смея да кажа, че резултатът е прекрасен и сме удовлетворени като родители.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта