Всеобщност на науките = университет

Студенти изпълняват академична интертекстуална аксиология „Песен на песните”

Под мотото „Universitas litterarum” в Университета по библиотекознание и информационни технологии се проведе ХV-ата Юбилейна студентска научна конференция и изложба „Информация – институции – образование – изследвания”. Това е постоянен ректорски проект, който изследва връзката между информационните институти, научните изследвания и образованието. Събитието събра на 17 май 2019 г. повече от 250 участници – студенти, преподаватели и учени от България, Русия, Великобритания, Унгария и Германия.

Общо бяха представени 291 доклада, разделени в 3 секции, конфигурирани в 9 кръгли маси. Този мащабен форум беше открит с иновативния пърформанс – академична интертекстуална аксиология - „Песен на песните” (Homo Cantans), в изпълнение на група студенти по идея и реализация на проф. д.п.н. Александра Куманова и д-р Николай Василев.

Събитието беше под патронажа на ректора на УниБИТ проф. д-р Ирена Петева, която преряза лентата за символичното начало на пленарното заседание. В словото си при откриването проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на Общото събрание и съпредседател на конференцията, направи исторически преглед на библиотечното дело у нас и акцентира на новостите и завоеванията на академичната общност в тази сфера:

„В моята концепция за глобализираната информационната среда без институционални, географски и административни граници винаги съм отделял особено мястото на дълбокото познаване на световните култури и цивилизации – особено на такива, които имат фундаментално парадигмално значение и, по една или друга причина, все още не са достатъчно проучени и известни в съвременното информационно пространство. Овладяването на принципа „серендипност” е онтологичното предназначение на това да си студент – да изследваш… Той олицетворява вътрешноприсъщата екзистенциална връзка на информационните институции, образованието и изследванията в най-широк смисъл на термина.

Развивайки сертифицираните умения на студентите чрез методологията „учене чрез правене” („learning by doing”) и творческия синтез „учене чрез писане” („learning by writing”), педагогиката на Студентското научно общество при УниБИТ извежда учебния и научноизследователския процес на студентите до дидактиката на отвореното учене („open learning”), при което хората са в състояние да учат самостоятелно, по структуриран маниер, по теми, които ги интересуват (т.е. създават се трайни интереси към научноизследователска работа по ключови проблеми на съвремието и миналото). Именно информацията в нейните множество ипостаси като библиотека, библиография, историография, архивистика, документалистика, информатика, съвременни информационни технологии е МИСИЯТА, ИСТИНАТА И ЖИВОТЪТ ЗА ВСЕКИ ОТ НАС – преподаватели и студенти на нашата Алма матер”.

Участниците в конференцията бяха поздравени от видния учен-иранист проф. д-р Иво Панов (СУ), който се обърна към бъдещите учени с цитати от Омар Хаям, илюстриращи противоречивата същност на човека, който трябва да търси достойния път: „Ние сме същината на радостта / и източник сме на тъгата. /На правдата сме същността, / природата сме на гнета. / Ний ниски сме и възвисени, / съвършени сме и тъй нищожни...”.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Наука