Данъчен консулт на "Труд news": Издаване на касови бележки при онлайн търговия

Много фирми продават стоки онлайн, включително и на клиенти в страни от ЕС, като използват различни схеми за плащане. Затова в рубриката на “Труд news” “Данъчна консултация” представяме позицията на НАП за това в кои случаи е необходимо издаване на касова бележка за реализираните продажби.

Дружество развива дейност в областта на търговията на дребно. Оперативно дейността се извършва чрез онлайн магазин, като потребителите на продуктите са изцяло извън границите на страната. Във връзка с този начин на организация на дейността, а именно онлайн търговия, насочена към чужди граждани, дружеството очаква да получава основно “виртуални” плащания. Към момента дружеството се е насочило да използва като партньор компания за разплащане в интернет - Stripe, която е регистрирана в Ирландия с лиценз за електронни пари, вписан в регистъра на Европейския Банков Орган (ЕБО).

Процесът на получаване на постъпления от клиенти, през Stripe платформа е следният:

1. Клиентът плаща сумата за желания артикул, като самите парични средства постъпват по сметка на Stripe. На този етап от процеса продавачът има информация единствено сумите, по кои поръчки са платени към Stripe;

2. Седем дни след като по сметките на Stripe постъпят сумите, платформата превежда събраното по сметка на търговеца в банка в България или в Revolut (Revolut Ваnk UАВ е специализирана банка, учредена в Литва и е лицензирана от Европейската централна банка);

З. В края на всеки месец Stripe Ирландия издава фактура на дружеството, в която пише колко на брой транзакции са обработени от Stripe, какви комисионни са удържани и колко пари (като оборот) е обработен за конкретният месец.
Поставен е следният въпрос: Попада ли дружеството в хипотезата на чл.3 от Наредба №Н-18 от 2006 г., като се има предвид, че Stripe е организацията, която е приела самото плащане, а дружеството реално приема направените от крайни клиенти плащания по банков път? 

I Регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства

В общия случай, на основание чл.118, ал.3 от ЗДДС, при извършване на продажба/доставка, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, е налице задължение за регистриране и отчитане на извършваните продажби на стоки чрез издаване на хартиена фискална касова бележка. В случаите на продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин фискалният бон, регистриращ продажбата, може да се генерира в електронен вид и автоматично да се предостави на електронен адрес на получателя, без да се издава хартиен документ, по ред и по начин, определени с Наредба №Н-18 от 2006 г.

В случай, че плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор, по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ) фискална касова бележка не се издава (чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18 от 2006 г.).

Важно е да се отбележи, че определящ за издаване на фискален бон е начинът на плащане на стоките от страна на клиента, a не начинът на получаване от търговеца на платените по продажбата парични средства.

II Начини на плащане при онлайн търговия

При електронната търговия най-често използваните начини на плащане от страна на клиентите са следните:

- Плащане с кредитна или дебитна карта;

- Плащане с банков превод (внасяне на пари по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод);

- Плащане посредством системи за електронни плащания на доставчик на платежни услуги; 

- Плащане в брой или с кредитна или дебитна карта при доставка на стоката от куриер при използване на услугата “Наложен платеж”;

- Плащане с пощенски паричен превод.

Видно от изложеното в запитването, в случая дружеството е решило да приема плащания от клиентите посредством системи за електронни плащания на доставчик на платежни услуги.

Доставчик на платежни услуги е:

а) банка, съгласно Закона за кредитните институции;

б) платежна институция по смисъла на ЗПУПС, оперираща на територията на страната, която има сметка в банка на територията на страната или държава членка на ЕС;

в) дружество за електронни пари по смисъла на ЗПУПС, опериращо на територията на страната като платежна институция.
Обичайно, при извършване на платежни услуги, системите за електронни плащания на доставчици на платежни услуги предоставят възможност за повече от един начин на плащане. Най-често плащанията от клиента могат да се извършват чрез неговата банкова дебитна или кредитна карта, или чрез неговата платежна сметка чрез прехвърляне на парични средства от платежна сметка на клиента (не чрез кредитна или дебитна карта) към платежна сметка на продавача.

С оглед на това, когато задължено лице извършва продажби, плащанията по които се извършват чрез дебитни или кредитни карти през система за електронни плащания на доставчик на платежни услуги, е налице задължение за регистриране и отчитане на тези продажби чрез издаване на фискален бон.

В случай, че се извършват продажби на стоки или услуги, плащането, по които клиентът извършва чрез прехвърляне на парични средства от своята платежна сметка (не чрез кредитна или дебитна карта) към платежна сметка на продавача, не е налице задължение за регистриране и отчитане на тези продажби чрез издаване на фискална касова бележка.

В случай, че задълженото лице няма информация за това как клиентът е извършил плащането, е допустимо и не представлява нарушение на изискванията на Наредба №Н-18/2006 г. двата вида плащания, направени чрез системите за електронни плащания, да се регистрират и отчитат с издаване на фискален бон, при наличие на надеждна одитна следа в счетоводството на предприятието. В този случай, с оглед недопускане на двойно отчитане на едно и също плащане по продажба, е необходимо задълженото лице да предприеме действия за коректното отразяване на плащанията по тези продажби в счетоводните си регистри.

III Алтернативна възможност за издаване на документ за продажба

Следва да се има предвид, че ако клиентите плащат чрез банкови кредитни или дебитни карти, е в сила алтернативна възможност, която при определени условия допуска вместо фискален/системен бон да се издаде друг документ за продажба.

Считано от 26 февруари 2021 г. е в сила редакция на чл.3, ал.17 от наредбата, съгласно която лице, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от фискално устройство (ФУ) или интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД), когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:

1. софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл.52с от Наредба №Н-18; и

2. за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта.

В този случай е необходимо лицето, изпълняващо условията и желаещо да приложи посочената алтернативна възможност за отчитане на продажбите чрез електронен магазин, да се запознае подробно с разпоредбите в членове 52о-52у от Наредба №Н-18/2006 г.

Димитрина Захаринова е управляващ съдружник в одиторско дружество “Захаринова Нексиа” ООД (www.ZaharinovaNexia.com). Дружеството е част от 9-та в света международна одиторска мрежа Nexia international. Преподавател е във Висшето училище за застраховане и финанси в гр. София. Била е Директор на Националната агенция за приходите град София, съветник в ДАНС, както и директор на дирекция в Агенцията за държавна финансова инспекция. Регистриран одитор и данъчен консултант. Има двама сина, внук и две внучки.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Данъчен консулт