Омбудсманът на Република България Диана Ковачева пред „Труд“: Отворихме 30 горещи линии за помощ в здравната криза

Хората се оплакват тия дни от тормоз на колекторски фирми

В извънредното положение на борба с коронавируса институцията на Омбудсмана на Република България продължава на приема жалби и сигнали. Какви са болките на хората сега, когато се намират в своеобразен домашен арест? Докъде може да се стигне в ограниченията на правата им, които се налагат в интерес на тяхното здраве? По тези въпроси разговаряме с Диана Ковачева.

- Госпожо Ковачева, както виждаме, като омбудсман вие активно работите в условията на здравната криза. От какво ви се оплакват хората тези дни, когато са изолирани един от друг и понасят несгодите на карантината? От какво основно търсят защита?

- Пред мен и колегите ми в институцията изобщо не е стоял въпросът дали да продължим да работим в извънредното положение, в което се намираме. Въпросът е как да оптимизираме дейността си, че да сме още по-оперативни, като оказваме съдействие и подкрепа на гражданите. Очаквахме, че в тази трудна ситуация още повече хора ще имат нужда от съвет, от консултация, от помощ, от съдействие пред институциите за проблеми - например, забавени плащания, откази за отпускане на еднократна социална помощ, откази за включване към социален патронаж и др. В тази ситуация омбудсманът трябва да е още по-близо до хората, да следи и решително да се намесва при нарушени права. Още на втория ден от извънредното положение всички мобилни номера на служителите бяха публикувани на сайта ни - така че, освен по пощата, по имейл, на място и по стационарните телефони, гражданите да могат да сигнализират за проблеми, като звънят на мобилните ни телефони. Така на практика отворихме 30 горещи линии - и това се оказа много полезно за хората. Стараем се да запазим ритъма на работа. Миналата седмица аз имах приемна за гражданите по скайп, отделно отговарям и във фейсбук на месинджър.

- Какво ви питат?

- Ето, пред мен са няколко жалби от вчера. В едната става въпрос за възрастна жена от с. Лозен със сериозни увреждания след прекаран инсулт, трудно подвижна. Тя живее сама и е без роднини. Не разполага със средства, за да си купи провизии, с които да оцелее до датата, на която очаква пенсията си. Веднага се свързахме с БЧК, те вече са u занесли храна. Преди малко жената ни се обади, беше много щастлива, за да ни благодари. Друга жалба - от същото естество, малко населено място в област Силистра - на една от „горещите“ ни линии - отново жена с тежки увреждания каза, че бедства, че няма възможност да посрещне възникващите разходи за храна и лекарства до деня, в който ще получи пенсия. Тя е подала молба за отпускане на еднократна помощ. Свързахме се със „Социално подпомагане“ и след отправена от нас писмена препоръка ни увериха, че жената ще получи подкрепа. С нас се свързаха и наши съграждани от Мароко, които не можеха да се приберат. Потърсихме съдействие на Министерство на външните работи, там междувременно се бяха задействали и проблемът се реши... Получаваме жалби от хора, които се жалват от тормоз от колекторски фирми. Проблемът е сериозен, защото някои от тези граждани, в следствие на извънредното положение са останали без работа, без никакви доходи и са психически смазани.

- Ами на тях как помагате?

- Засега подходът ни е индивидуален - звъним, водим разговор със служители на фирмата за отсрочка, да влязат в положение. Разбира се, че дълговете трябва да се връщат, но човещината, толерантното отношение към хора, които са загубили доходите си заради кризата от коронавируса, трябва да са водещи. В този дух е и моята препоръка към асоциацията на колекторите у нас - да бъдат солидарни към случващото се в цялото ни общество, докато сме в извънредна ситуация. В някаква степен, например, ЧСИ го направиха. Друг казус - изпратих препоръка до министъра на здравеопазването, по повод сигнали на граждани, че имат проблем със закупуването от аптеките на антибиотици без рецепта, когато са консултирани от личния си лекар по телефона. Хората са без рецепти, защото препоръките са да не ходят до кабинетите на личните лекари, за да не се заразят или те да заразят някого. Джипитата изписват по телефона лекарства, а в аптеките, тъй като няма ясни инструкции, отказват да им ги продадат или го правят на доверие. Мога да дам още много примери. Имаме колективни жалби от самоосигуряващи се лица - адвокати, екскурзоводи, сезонни работници и др., които остават без подкрепа в извънредното положение. В този дух е препоръката, която изпратих до министъра на труда и социалната политика.

- Като защитник на правата на гражданите вие подкрепихте по принцип мерките на правителството за борба в COVID -19. Но предполагам, че следите внимателно извънредното законодателство. Има ли нещо в него, което ви смущава?

- Становището ми от самото начало бе, че следва да бъде спазена Конституцията и ограничаването на основни права на гражданите да бъде направено със закон. С препоръка подкрепих група адвокати, които настояваха да бъдат спрени процесуалните и давностните срокове и предложих спиране действията на ЧСИ, свързани с публична продан, описи на имущества и налагане на запори върху трудови възнаграждения и банкови сметки на длъжници. Подобни мерки ще доведат до облекчаване положението на гражданите в тази безпрецедентна ситуация. Законът е приет по необходимост в много кратки срокове и спрямо тази динамична и тежка ситуация. Един от въпросите, които ме притесняваха, бе високият размер на глобите за противоепидемични мерки, включително за разходки в паркове. Бяхме всички наясно, че 5 000 лв. глоба е непосилна за по-голямата част от хората - още повече, че при обжалване съдът няма възможност да намали глобата, защото е фиксирана с точна сума. Добре е, че с изменението на закона това бе коригирано

- С извънредна промяна в Закона за електронните съобщения се даде пряк достъп на МВР до трафичните данни на гражданите. Правозащитници биха тревога, че мярката се отнася за широк кръг хора, а не само за карантинираните, безсрочна е, а съдийският контрол е последващ. Правителството на България щеше да иска разрешение да не спазва за известно време част от европейската конвенция за правата на човека, после се отказа... Какво мислите за това?

- Досега много малко държави са изпратили нотификация до Генералния секретар на Съвета на Европа - това са Латвия, Румъния, Молдова, Армения и Естония. Прави впечатление, че държави, които са много силно засегнати от вируса, не са предприели подобна стъпка. Важно е да се знае, че уведомлението за дерогиране не освобождава държавата от задължението u да спазва основните права. То не отнема и на гражданите правото им да сезират Европейския съд по правата на човека, който да прецени във всеки отделен случай допустимостта на делото. Овобождаването от задължения по конвенцията следва да бъде обосновано и да се налага от самата извънредна ситуация, която според практиката на евросъда трябва да засяга цялото население, да съставлява заплаха към организирания живот на обществото. Да, ситуацията в България е тежка, но не смятам, че засега сме в подобно положение.

- В извънредната ситуация внесохте ли в парламента годишния си отчет? Очаквахме да го видим до края на месец март.

- По закон годишният доклад на омбудсмана се внася в Народното събрание всяка година до края на март. Извънредната ситуация не ни попречи и тази година да го предадем в срок - можете да се запознаете с него на сайта на омбудсмана. За годината над 50 000 граждани ни потърсиха и получиха подкрепа, консултации, защита или помощ за решаването на техен проблем или нарушени права. Експертите отговориха на 13 800 писмени жалби, бяха изпратени 1800 препоръки до институциите, органите на местната и централна власт - анализът ни сочи, че всяка втора е спазена. Традиционно най-много са жалбите, свързани с нарушени потребителски права - срещу банки, монополни дружества - основно срещу ВиК, „Топлофикация“ София, електроразпределителни компании и колекторски фирми - 24% от всички. Жалбите, свързани с нарушени социално-икономически права, са около 15%, а сигналите срещу частни съдебни изпълнители и нарушени права в изпълнителното производство - 11%.

- Какво е най-важното, което свършихте през годината?

- Извън обичайната ни работа - подкрепа и защита на гражданите и техните права в битката им с монополи и администрации, ще отлича акредитацията на институцията от ООН с най-високия международен стандарт - „А“ за правозащитна организация. Признанието е особено ценно. Още повече, че тази година, на 13 април се навършват 15 години от създаването на институцията и в някакъв смисъл е знак за това, че всички омбудсмани до момента са работили така, че тя да бъде призната и припозната от гражданите като защитник. Този статут не се дава лесно, отне ни време, бяхме подложени на много сериозен мониторинг, положихме огромен труд, за да покрием всички изисквания, а накрая бяхме допуснати до интервю с десетки въпроси. Успяхме да защитим пред изпитната комисия на ООН, правото на българския омбудсман да бъде отличен с най-престижния статут и това е голямо признание. То означава, че омбудсманът може да защитава от най-високата трибуна - тази на ООН българските граждани и да представя в комитетите на световната организация проблеми, свързани с нарушение на основни права у нас. Вече неколкократно се възползвахме от тази възможност. Аз изразих позиция по необходимостта от по-сериозни мерки в борбата с домашното насилие, мерки, свързани със социално-икономически права и правата на хората с увреждания. Ценното е, че обикновено тези препоръки и позиции влизат в докладите на ООН за България и тогава институциите у нас обръщат сериозно внимание.

- Аз си спомням силното ви изказване пред Комитета на ООН за борбата с домашното насилие. Според вас това насилие влияе ли се от карантината, при която семейният кръг се затваря и се изолира от обществото повече от всякога?

- Темата за домашното насилие над жени е един от приоритетните проблеми, с които ще се занимавам и тази година. У нас той е много сериозен - средно по 2 жени на месец изгубиха живота си през 2019 г., което ме провокира да започна кампанията „Мълчанието убива“. Отделно от това, експерти на институцията участват с наши предложения в работната група към министерството на правосъдието за промени в Закона за защита от домашно насилие, които да защитят по-ефективно жените и децата от тормоз и насилие вкъщи. А на въпроса ви дали заради тази карантина няма да ескалират още повече тези случаи - опасявам се, че е възможно, показва го опитът на другите държави. Средно между 10 и 30% се увеличават случаите на домашно насилие в извънредната ситуация заради корона вируса. Например във Франция се е увеличило с 32% само за седмица. Между четири стени, в условия на стрес, у човек може да се отключи агресия, дори да не е принципно насилник.

- А жертвите?

- Жертвите се оказват изолирани, уязвими и безпомощни, затворени вкъщи. И в тази връзка подкрепям възможностите за дистанционните консултации - видях, че в „Пирогов“ се предоставят такива от специалисти за жертви на домашно насилие. Открита е „Психологична денонощна линия за обслужване при кризи“ - 0700 40150. Важно е жертвите на насилие да търсят помощ на време и да не се страхуват да говорят за проблема си.

- Вие сте и председател на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания. Пандемията умножи ли и без това немалкото им проблеми?

- Съветът ни ще заседава утре, по скайп. На него ще бъдат поставени актуални проблеми на хората с увреждания в извънредното положение. Всички членове на Съвета за наблюдение следим внимателно ситуацията и полагаме всички възможни усилия да бъдем в подкрепа на тези хора. Несъмнено е, че те имат значителни проблеми, които, за съжаление, не само не се разрешават, но се увеличават покрай коронавируса. В институцията на омбудсмана постъпиха оплаквания, че липсват ясни правила относно предоставянето на асистентска подкрепа в условията на безпрецедентната заплаха от коронавируса. Гражданите посочват, че общините като работодатели на личните асистенти, както и другите компетентни институции, нито предоставят предпазни средства, нито съдействат за закупуването им. Няма решение на случаите, което да позволява на хората с увреждания временно да преустановяват получаването на асистентска помощ до отмяната на извънредното положение и да получават добавката си за чужда помощ в този период. Не са предвидени и компенсационни механизми в обратните случаи - когато ползвателите са възпрепятствани да получават пълния обем от асистентска подкрепа поради карантина или други извънредни обстоятелства. Не са осигурени гъвкави механизми за предаване на отчетните доклади от личните асистенти, докато действат противоепидемичните мерки в страната, с цел избягване струпването на хора в общинските администрации.

- Реагирахте ли незабавно?

- Да. Отправих препоръка до министъра на социалната политика и до изпълнителния директор на Националното сдружение на общините да бъдат обмислени и въведени механизми, чрез които да се осигурят правата на засегнатите граждани с увреждания и на техните лични асистенти до отмяната на извънредното положение.

Нашият гост

Диана Ковачева е родена в София. Магистър е по право от СУ “Св. Климент Охридски” и “Нанси II”, Франция. Била е сътрудник в Института за правни науки на БАН, преподавател в УНСС и СУ, директор на българския клон на Transparency International и министър на правосъдието (2011- 2013). От 2016 г. е зам.- омбудсман, а от 2019 г. - омбудсман на България. Носител е на ордена на Британската империя на Нейно величество Кралица Елизабет II.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта