Проф. дтн инж. Николай Вълканов - Технократът индустриалец

През годините много е разказвано за проф. дтн Николай Вълканов, а в съвременната българска индустрия го сочат за технократ. Неотдавна на официална церемония в Гербова зала проф. Вълканов получи орден „Стара планина“ първа степен от президента Румен Радев. „Показателен за вашия успех е фактът, че предложенията за вашето удостояване с най-високи държавни отличия са от авторитетни инициативни комитети, от личности с високо обществено признание и са подкрепени от всички компетентни държавни институции“, каза държавният глава по време на тържественото събитие. Орден „Стара планина“ първа степен бе връчен на проф. Вълканов, проф. Цоло Вутов, Красимир Дачев за техния принос към икономическото развитие на България. А по време на самата церемония бе подчертано, че значението на българската индустрия нараства още повече на фона на борбата за природни ресурси в световен план и търсенето на пътища за ускорено възраждане на индустриалните производства в Европа.

Проф. дтн Николай Вълканов е председател на Съвета на директорите на „Минстрой Холдинг“ АД и почетен председател на Българската минно-геоложка камара. Камарата обединява над 116 дружества и организации и е член на Българската стопанска камара, на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, на Европейската асоциация на минната промишленост, металните руди и промишлените материали (ЕВРОМИН) и на Европейската асоциация за въглища и лигнити (ЕВРAКОЛ).

Животът на проф. Вълканов е свързан с минния и строителния сектор. Роден е през 1950 година и завършва Техникума по фина механика и оптика в София. Доктор е на техническите науки и е завършил Минно-геоложкия университет в София, където е почетен професор. Носителят на орден „Стара планина“ е завършил и Международната научна академия, МАНЕБ, Санкт Петербург, Русия. Член е на президиума на Световния минен конгрес от 1992 г. и на Президиума на Международната маркшайдерска организация. Член е на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, председател на Български маркшайдерски съюз и заместник-председател на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

През годините проф. Вълканов е бил директор и на Научно-изследователския технологичен институт по минно строителство (1985-1990 г.).

Голяма част от професионалния му път е свързан с развитието и успехите на една от стратегическите компании за България „Минстрой“ – дружеството, което още през 50-те години на миналия век започва да изгражда минерално-суровинната база на страната ни.

През годините от своето създаване до сега „Минстрой“ е построил множество рудници, обогатителни фабрики, съоръжения за добив на въглища, автомагистрални тунели, подземната структура на няколко жилищни района в София, топлопреносни колектори в столицата, петролопровода Бургас – София, петролни бази, газопровода „Дружба“ на българска територия, първия лъч на метрото от Обеля до Младост, водноелектрически и фотоволтаични централи.

Дори по време на пандемията от коронавирус всички компании в минния бранш запазиха работните места и дори привличаха специалисти от други икономически сектори, които са загубили работата си вследствие на кризата. Проф. Вълканов винаги е казвал, че само ако се плащат по-високи заплати, предприятията ще имат добри работници, а оттам и добър ръст на производствата си. Привърженик е на инвестиции в знания в хората, затова и хилядите работници и служители в холдинга са ненадминати професионалисти в бранша си, при това не само у нас, а на международно ниво. Вероятно и по тази причина непрекъснато подпомага Минно-геоложкия университет, дори и за стаж, а след това и за работа на студентите. Дългогодишни служители в „Минстрой“ казват, че младите кадри са най-ценната инвестиция на проф. Вълканов.

 

Заслужено е носител на най-високите награди на КРИБ

Като дългогодишен зам.-председател на КРИБ проф. Вълканов има огромен принос за утвърждаването на КРИБ като най-голямата работодателска и бизнес организация в България. Съвсем заслужено той е носител на най-високите награди на КРИБ, сред които Мистър Икономика. Неговата компания „Минстрой“ е един от най-големите дарители сред членовете на КРИБ – както по време на COVID-19, така и като постоянна подкрепа за развитието на връзката бизнес – образование.

Евгений Иванов, изпълнителен директор и член на УС на КРИБ

 

С повече такива работодатели България щеше да е друга

Удостояването на проф. Вълканов с орден „Стара планина“ първа степен е гордост и за КНСБ, защото той е работодател, при когото синдикатите не влизат през прозореца, а вратата му е широко отворена. От тежките години на приватизация до днес той изгради модерни предприятия, в които грижата за хилядите работници и тяхната безопасност е първостепенна ценност. Да водиш преговори с него за заплати и социални придобивки е повече от нормално, без да седиш на „тръни“, че ще се измъкне или уклончиво ще откаже. Това е човек дълбоко убеден, че за да изграждаш и развиваш бизнес, трябва всекидневно да мислиш и да се грижиш за работниците си. Ако имаше повече такива работодатели, страната ни щеше да изглежда по друг начин. 

Пламен Димитров, президент на КНСБ

 

Винаги е бил свързан с нашия университет 

От името на академичната колегия на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ изразявам искрените поздравления към проф. Вълканов. Като възпитаник, гост-преподавател и председател на настоятелството на МГУ, проф. дтн инж. Вълканов винаги е бил свързан с нашия университет. В рамките на съвместното ни дългогодишно сътрудничество се реализират атрактивни стажантски програми, научни конференции и инвестиции в материално-техническата база на университета, водени от общата кауза – растежът и развитието на бъдещите инженери на България.

Проф. д-р Ивайло Копрев, ректор на МГУ „Св. Иван Рилски“

Успехът идва с труд, усилия и постоянство

Нашата индустрия да е важна – за регионите, в които оперира, за отраслите по веригата на доставки, за цялата икономика, казва проф. дтн инж. Николай Вълканов. Винаги през годините се е гордеел с постигнатото, но за него е по-важно да надгражда постигнатото, казват за него партньори и служители.

Важно за проф. Вълканов е разумното използване на природните ресурси и защитата на обществения интерес. И често, когато дава вдъхновяващ пример на по-младите казва, че за успехът са важни трите ключа - труд, усилия и постоянство.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Силуети