Целта ни е до 2025 г. всеки трети пушач в света да премине на бездимно изделие

При пушачите, преминали на бездимен продукт, след 3 месеца се забелязва 90% по-ниска токсичност

- Д-р Фазенда, Вие работите в научната програма на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ). Бихте ли ни разказал повече за тази програма? Каква е ролята на науката и иновациите в компания като ФМИ?

- Науката и иновациите са в основата на визията на компания за бъдещето, когато, надяваме се скоро, бездимните алтернативи ще заменят цигарите за хората, които иначе биха продължили да пушат. В компанията има специален отдел, който разработва продукти за това бездимно бъдеще и усъвършенства вече съществуващите на пазара продукти. За трета поредна година ние се нареждаме сред 100-те компании с най-много регистрирани патенти в Европейската патентна служба, като броят им нараства към тази година с 25% от 2015 г. Това ни прави и единствената тютюнева компания в класацията.

Нашите специалисти по продуктови разработки работят в тясно сътрудничество с научния ни екип, за да гарантираме, че в продуктите, които разработваме наистина има значително по-ниски концентрации на вредни вещества, преди да се премине към следващите стъпки от програмата за научна оценка. Програмата за оценка на нашите бездимни изделия е многоетапна и се изпълнява при спазване на добрите лабораторни и добрите клинични практики, прилагани във фармацевтичната индустрия, което означава програма от последователни стъпки в съответствие с научноизследователските стандарти. Ние вече сме осъществили редица проучвания на IQOS, което е нашата най-добре разработена и предлагана система за нагряване на тютюн. Имаме и клинични проучвания, чиито резултати са обещаващи не само по отношение на потенциала за намален риск, но и по отношение на възприемането на системата, което е важно, за да помогнем пушачите да спрат да пушат, като преминат към по-добра алтернатива.

- Д-р Фазенда, как новите технологии трансформират една от най-консервативните индустрии – тютюневата индустрия?

- Може да Ви изненадам, но тютюневата индустрия от години инвестира в нови технологии с цел да подобри рисковия профил на продуктите си. Например, тествани са модерни технологии за филтриране, както и различни други методи за премахване на определени токсични вещества. Но е факт, че образуваният при горенето тютюнев дим съдържа над 6000 вещества, за 100 от които е установено, че са вредни или потенциално вредни и причиняват заболявания, свързани с пушенето.

Това, което вече знаем и към което се стремим като лидер в индустрията, и бе потвърдено от Американския институт по медицина през 2001 г., е че общото намаление на вредните вещества като цяло в цигарения дим би трябвало да води до намалена вреда. Огромното мнозинство от тези вредни вещества е свързано с процеса на горене. Ние прилагаме иновативни технологии за разработване на продукти, при които се отделя аерозол, съдържащ никотин, без да протича горене и следователно това може да намали или премахне голямата част от тези вещества. Вече над десетилетие ФМИ инвестира в широка гама от бездимни технологии – това са инвестиции на стойност над 4.5 млрд. долара в научноизследователска дейност и производство.

- Какви са положителните промени в здравния статус на пълнолетните пушачи, които са преминали изцяло на вашия бездимен продукт и след колко време се наблюдават първите резултати?

- Това е страхотен въпрос и ние истински се надяваме резултатите от едно настоящо дългосрочно проучване, които ще излязат след няколко месеца, да съдържат отговора му. На този етап всички резултати от нашата многостъпкова програма показват средно намаление от 90% на концентрациите на вредни вещества в аерозола и над 90% по-ниска токсичност, измерена чрез лабораторни анализи. Тези две неща рефлектират върху нивата на излагане на вредни вещества при пушачите, преминали на продукта, които след 3 месеца се доближават до нивата при пушачи, които са спрели да пушат за срока на проучването. Така че, ние очакваме с нетърпение резултатите от дългосрочното проучване. Също така, искаме ясно да заявим, че най-добре за здравето на човек е никога да не започва да употребява тютюн, или, ако е потребител, да спре напълно.

- Какво показват научните данни за влиянието на вашите нови бездимни изделия върху качеството на въздуха в затворени помещения?

- В нашите изследвания, публикувани в издания с взаимен научен контрол и осъществени в съответствие с ISO стандартите, измерваме концентрациите на 18 вещества, които обикновено се установяват в цигарения дим, който попада в средата около пушачите. За 16 от тях бе констатирано, че при употреба на системата за нагряване IQOS , те са значително по-ниски от тези при цигарения дим. За две вещества, които се отделят във въздуха, концентрациите са между 40 и 270 пъти под законовите прагове, приети в ЕС. Освен това Public Health England, агенцията към Министерството на здравеопазването на Великобритания, посочи в свой доклад неотдавна, че има вероятност, когато тютюнът се нагрява, а не гори, това да води до по-ниски нива на излагане на вредни вещества за потребителите и околните в сравнение с цигарения дим.

- Какво според Вас е бъдещето на тютюневата индустрия и как потребителите възприемат новите алтернативи?

- Нашата цялостна визия за бъдещето е един ден да спрем да продаваме цигари и нашите бездимни изделия напълно да заменят цигарите. Нашата цел в краткосрочен план е поне един от трима пълнолетни потребители, или 40 милиона мъже и жени, да премине на бездимни продукти до 2025 г. Ние във ФМИ полагаме огромни усилия да осъществим тази цел и аз смятам, че тя е напълно изпълнима. Стимулира ни също и конкуренцията от останалите участници в бранша. Надяваме се след няколко години да има пазари, където правителствата, експертите по обществено здраве и индустрията обединяват усилията си и където цигарите напълно отсъстват. Всичко това става възможно благодарение на иновациите, науката и технологиите, които движат напред тютюневия сектор подобно на много други сектори.

Вие посочихте нещо много важно. Нито една от тези промени не би била реалистична, ако пушачите не проявяват интерес към по-добри продукти и не се опитват да намерят алтернативи на пазара, които да ги убедят да се откажат от цигарите. Но търсене за такива алтернативи има и пушачите преминават на тях. Над 5 млн. пълнолетни пушачи по света вече са спрели да пушат и ползват единствено IQOS , така че ние вече сме на прав път. И все пак, предстои много работа, необходима е подкрепа от правителствата, специалистите по обществено здраве и научната общност, за да бъдат насърчени пушачите да се насочат към тези продукти.

- В колко държави се предлагат бездимните изделия и кога очаквате да започнете да ги предлагате и на американския пазар?

- В момента IQOS се предлага в големи градове на 38 пазара, като нашият приоритет за тази година е да разширим обхвата на предлагане на пазарите, където продуктът вече присъства. А преди да можем да предлагаме IQOS в САЩ, трябва да получим разрешение от Агенцията за храните и лекарствата. Всъщност има два начина за навлизане на пазара в САЩ: едната е продуктът да се предлага на пълнолетните потребители като продукт с намален риск, а другата – да се предлага, без да се комуникира намален риск. Ние сме подали заявления и за двете и очакваме решение още тази година.

Убедени сме в качеството и надеждността на нашите научни данни. За мен е огромна привилегия да бъда част от това колосално усилие за постигане на нещо наистина голямо, каквото е бъдещето без дим.

Интервюто е изготвено

със съдействието

на „Филип Морис България”

Коментари

Задължително поле