300 лв. на дете бонус от хазната през август

Облекченията за деца могат да се ползват авансово и от самоосигуряващите се граждани, както и за доходи, получени от наем.

Данъчните облекчения вече могат да се ползват авансово

Още 150 лв. родителите може да получат през ноември

Парите може да се вземат и наведнъж

Бонус в размер на 300 лв. на дете може да получат родителите още през август. Ако имат две деца, може да ще получат 600 лв., които да използват за лятната си почивка. Тези пари трябва да бъдат дадени от работодателите, а след това те ще си ги приспадат от задължения за данък върху доходите.

Парламентът окончателно реши, че данъчното облекчение за едно дете нараства от 4500 лв. на 6000 лв., за две деца от 9000 лв. става 1200 лв., а за три и повече деца се увеличава от 1350 лв. на 18 000 лв. Но тъй като данъкът върху доходите е 10% реално дължимите налози се намаляват с 600 лв. за едно дете, с 1200 лв. за две деца и 1800 лв. за три и повече деца. Това прави по 50 лв. на дете на месец.

Тези облекчения може да се ползват наведнъж в началото на 2023 г. с подаване на годишна данъчна декларация за доходите от 2022 г. Като може да се ползват и от двамата родители, ако доходите на единия не са достатъчни, за да ползва цялото облекчение. Например, ако майка има годишен доход от 15 000 лв. и има три деца, няма да може да ползва облекчението в пълен размер. В случая разликата от 3000 лв. може да бъде ползвана от бащата, който да намали с нея облагаемия си доход.

С решение на парламента, облекчението за деца може да се ползва и текущо през 2022 г. За целта един от родителите трябва да подаде декларация пред работодателя си, че иска да ползва облекчението авансово и, че другият родител няма да го ползва.

Облагаемият доход за месец юли на родителите, избрали този вариант, ще бъде намален с 3000 лв. за едно дете, с 6000 лв. за две деца и с 9000 лв. за три и повече деца. Това е половината от общия размер на облекчението за годината.

Заплатите на повечето хора, обаче са по-ниски от тези облекчения. Например майка има три деца и получава 2000 лв. на месец, а има право доходът є за юли да бъде намален с 9000 лв. В този случай работодателят трябва да изплати на майката 10% от разликата между 9000 лв. и 2000 лв., т. е. 700 лв. Заедно с облекчението за заплатата от 2000 лв., реално със заплатата за юли, която най-често се изплаща през август, майката ще получи пълното облекчение от 900 лв. А след това работодателят ще приспада платените 700 лв. от следващи задължения за данък върху общия доход на работниците му.

Облекчението за третото тримесечие може да се ползва със заплатата за октомври и така през ноември родителите ще получат по 150 лв. на дете. За последното тримесечие облекчението може да се ползва при изчисляване на дължимите данъци за цялата година.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Вашите пари