Димитър Радев, управител на БНБ, пред Нова телевизия: Отсрочват плащанията по кредити

- В света има 3 млрд. души в социална изолация и икономиката е поставена на ръба. Какви са очакванията ви?

- Свидетели сме на безпрецедентна здравна криза, която прераства в икономическа. В тази ситуация са важни са действията, особено ако говорим за поддържането и използването на критична инфраструктура, каквато е банковият сектор.

- У нас колко стабилен е банковият сектор към настоящия момент?

- Банковият сектор в момента е в много добра кондиция в резултат на направеното през последните години. Затова може да се каже, че той е готов, особено ако говорим за хоризонт между 3 и 6 месеца на тази криза. Разбира се, това че той е в добра кондиция е една от причините. Втората причина е, че нашият банков сектор през последните години премина през мащабни проверки, които включваха оценка на качеството на техните активи и стрес тестове. Една от целите на тези стрес тестове беше наред с другото да оценят устойчивостта на банковия сектор в условията на остра икономическа криза. Икономическите сценарии, които разглеждахме във връзка с тази икономическа криза бяха хипотетични. Сега тези сценарии вече се случват.

- Каква е вашата прогноза, ако тази криза продължи повече от половин година?

- Ако кризата продължи повече от 3 или 6 месеца, както казвате, коректният отговор е, че въпреки индикациите никой не може да предвиди как точно ще се развие кризата, колко дълго тя ще продължи. Това, което правим в Българската народна банка е да разработваме различни възможни сценарии за развитие и да оценяваме, доколкото е възможно, техния ефект върху банковата система и икономиката. Ние развиваме тези сценарии непрекъснато на база новопостъпващата информация, но е твърде рано да се спекулира с числа на този етап. Аз се надявам, че в рамките на три месеца картината ще бъде значително по-ясна.

- Обявихте мерки за 9,3 млрд. лв. Достатъчни ли ще са, според вас, и има ли план „Б“?

- Ние работим активно по отношение на три групи от мерки. Първата група е свързана с допълнителни мерки, които да гарантират безпроблемното функциониране на паричния режим на страната и свързаната с това инфраструктура – платежни системи, наличие на парично обращение.

- Търговските банки във Великобритания сами предложиха облекчения при кредитите на някои хора, предимно ипотечните. В България има ли инициатива от страна на търговските банки в помощ на крайния потребител, на клиентите?

- Търговските банки се държат изключително адекватно в тази среда. Те започнаха да работят с техните клиенти още преди обявяване на извънредното положение. Това, което ще се случи, и то ще се случи в рамките на тази седмица, е да се даде допълнителна рамка за такива мерки от страна на търговските банки. В основата на тези мерки стои въвеждането на целенасочен и временен мораториум, с който се отлагат и спират плащания по банкови кредити. И, казано по простичко, отсрочване на плащането по банкови кредити. Това, на което БНБ държи много, тъй като ние сме активна част от разговорите в качеството си на член на Единния надзорен орган, е че е необходимо да има общ европейски подход по този въпрос.

- Съветът ви към хората, които имат ипотечни кредити в момента.

- Трябва да говорят с банките. Именно това е целта на тези регулаторни мерки, които предлага БНБ. Да се даде допълнителна гъвкавост, допълнителни възможности на търговските банки. Така че с този индивидуален подход с техните клиенти, те да не изпадат в по тежко положение от гледна точка на капиталова адекватност и управление на кредитния риск. Така че този пакет от мерки, за който говоря, ще бъде обявен в рамките на тази седмица в всичките негови детайли.

- По отношение на хората с депозити експертите съветват без резки движения. Това ли е и вашият съвет?

- Това, което определено може да се каже и трябва да го знаете, е че техните депозити са на сигурно място. Всички тези мерки, които внимателно слушат и от изказванията на министър-председателя, министъра на финансите и другите членове на правителството, е нещо, което те подчертават винаги. Ние търсим решение, което трябва да бъде балансирано, защото всяко едно от тези решения има цена и ние не искаме една група да плати цената за решение, което ще облагодетелства друга група. И аз мисля, че този баланс към момента се поддържа.

- Очакват ли се резки движения при лихвите?

- Аз мисля, че не трябва по тази тема да се правят никакви спекулации. Ние сме в началото на кризата, аз не очаквам да има някакви резки движения в краткосрочен план. Но въпросът ви ме насочва към това, че има три групи мерки, по които ние активно работим. Те са за допълнително укрепване на капитала и ликвидността на търговските банки. Това е пакет, който възлиза на стойност над 9,3 млрд. лв. Тези мерки се изпълняват съгласно плана. С днешна дата мерките, свързани с капитала са напълно изпълнени. Мерките, свързани с ликвидността, са с хоризонт три седмици, са изпълнени на 60%. Ще бъдат окончателно изпълнени в рамките на тази седмица.

- Много от банките у нас са под шапката на чуждестранни банки майки. За тях ще важи ли регулацията на БНБ или на ЕЦБ в тази ситуация?

- Категорично изпълняват, това което казва БНБ. Свидетелство е това предписание, което ние направихме за 9,3 млрд. лв. Ние третираме абсолютно всички банки в България по еднакъв начин и тези искания се отнасят и за тези банки. Те ги изпълняват, така че определено предписанията на БНБ са тези, които ще ръководят търговските банки.

- Колко по-спокойно щяхме да бъдем, ако бяхме в еврозоната?

- Ние нямаме кредитор от последна инстанция, какъвто е Европейската централна банка. Това определено ни поставя в различен контекст в сравнение със страните, които са в еврозоната и ограничава мерките, които ние можем да предприемем. Вероятно ще чувстваме това по-силно при разгръщането на кризата, но и след това, когато последствията от кризата трябва да бъдат преодолявани. Ние направихме грешка при последната глобална финансова криза, когато приехме позиция да изчакваме по тази тема. Не трябва да повтаряме тази грешка още един път, тъй като цената, както за хората, така и за бизнеса, този път ще бъде значително по-висока.

- Отдалечава ли от еврото кризата, която започва в момента?

- Отдалечава ни в смисъл, че не са реалистични вече сроковете за реализиране на първата стъпка за присъединяване към Банковия съюз и участие във валутния механизъм. Но това не означава, че работата по тази тема трябва да спре. Ако ние продължим, по начина, по който работихме досега, ако политиците, защото това е политическо решение, и институциите, включително и БНБ, продължат да действат, независимо от трудната и сложна среда, в която се намираме, едно отлагане за 2021 г. няма да бъде фатално. Това, за което говоря е изчакване на един нов цикъл, който в този случай ще бъде вероятно повече от 10 години. Последният път беше 10 години, толкова ни костваше да сме в позицията, в която сме в момента. Още един такъв цикъл ще има висока цена, защото този цикъл ще означава продължаване на формулата икономическо възстановяване, стабилизация и ниски доходи. Аз не мисля, че това е цена, която ще можем да платим и политически, и икономически и финансово.

- Има ли място за оптимизъм в банковия сектор?

- Последното, от което се нуждаем, е фалшив оптимизъм. Но определено мога да кажа, че банковият сектор е в много добра кондиция, мерките, които се приемат на политическо равнище, са адекватни. Банковият сектор влиза в тази криза като част от решението, а не като част от проблема.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Труд

Този уебсайт използва "бисквитки"