Шефът на КЕВР Иван Иванов: Вече никой не може да ви спре да смените доставчика си на ток

- Г-н Иванов, какво точно ще реши Комисията за енергийно и водно регулиране на заседанието утре (днес - б. р.)? Ще има ли промени в прогнозните стойности, които направи работна група на КЕВР преди седмица - парното да поевтинее с между 3 и 22% от 1 април 2016 г., като за София и Пловдив само с 3%, а за градове като Плевен с близо 22%?

- Окончателното решение се взема утре (днес - б.р.). Ако има промени по прогнозните стойности, те ще бъдат гласувани от всеки един от членовете на КЕВР на закритото ни заседание. След него ще обявим новите цени на природния газ, на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена единствено от топлофикационните дружества. Уточнявам, защото някои ваши колеги си помислиха, че това са цени на електрическа енергия за крайните потребители, а истината е, че са само за ток от високоефективната електроенергия от когенерации.

- Тези прогнозни стойности за поевтиняване на парно и топла вода по региони на каква база се формират?

- На базата на всички данни, които се обобщават за самите дружества и от експерти от КЕВР. Основният фактор, който влияе за сформирането на цените, е промяната в цената на природния газ.

- Поевтиняването на синьото гориво е в пъти по-голямо от предлаганото от вас намаление на цените на топлата вода и парното - най-вече в София и Пловдив. Какво е вашето обяснение?

- В продължение на 5-6 години, когато цената на природния газ се увеличаваше, от различни съображения този процес се отнасяше почти изцяло върху цената на високоефективната електроенергия, произвеждана от топлофикационните дружества. Тази електрическа енергия се изкупува на високи преференциални цени. Тази висока цена се плаща от всички български потребители - битови и стопански. И това се правеше с цел да не се допусне увеличение на цената на топлинната енергия.

- Обикновеният потребител, г-н Иванов, обаче пресмята, че 25% намаление на цената на природния газ трябва да означава 25% намаление на цената на парното. Проста математика, която в случая не важи.

- Това е една диспропорция в тези цени, която в този период на намаляване на цената на природния газ трябва да бъде изчистена, като се намалява силно добавката за високоефективна електроенергия, което ще даде отражение върху стойността на добавката „задължение към обществото“, а тя е елемент от цената на електроенергията, която плаща всеки българин.

- Нали си давате сметка, че това обяснение допълнително ще подсили негативите на общественото мнение.

- Миналата година, когато изравнихме за всички потребители на електроенергия добавката „задължение към обществото“, имаше силен натиск от страна на бизнеса, който не искаше да се раздели с една привилегия, дадена му от предишни състави на регулатора. Днес има натиск от потребители на топлинна енергия, които също не искат да се разделят с една привилегия, давана им в продължение на повече от пет години. Хората, които са в Добруджа, също плащат електрическа енергия. Вие считате ли, че е правилно те да доплащат за топлинната енергия, било то в Плевен или София?

Има недоволни - от една страна, топлофикациите, защото ние им намаляваме силно добавката за високоефективната електрическа енергия, която за тях бе източник на сериозни приходи от преференциалната цена. Потребителите на топлинна енергия няма да са доволни, защото не могат да отчетат, че ние намаляваме цената на електрическата енергия за всички български граждани. Индустрията няма да е доволна, защото счита, че още повече трябва да се намали тази цена, за да се намали още повече добавката „задължение към обществото“. Един регулатор изпълнява функциите си тогава, когато всички са недоволни.

- Информационни агенции ви цитираха онзи ден, че ще има поевтиняване на тока за бита от лятото?

- Това, което съм казал, е, че от 1 април 2016 г. ще има поевтиняване на цената на електроенергията, която се произвежда от топлофикациите по високоефективен способ. Не мога да правя прогнози в период от три месеца напред, защото рискувам да бъда неточен, въпреки че следим ежедневно каква е ситуацията с цените на природния газ и цената на електроенергията на българската електроенергийна борса. Ние самите едва утре (днес - б.р.) ще знаем всичките предложения, защото това е крайният срок, в който всички енергийни дружества, които произвеждат електроенергия, трябва да ни дадат своите оферти. Не само те, но и електроразпределителните дружества и ние в продължение на три месеца ще работим върху техните ценови предложения и през юни ще преминем през целия път на процедурата - доклад, открито заседание, обществено обсъждане, и чак тогава ще излезем с ценови решения за тока за следващия едногодишен период.

- Тогава противоположния въпрос - как коментирате прогнозите на експерти, че либерализацията на енергийния пазар ще доведе, макар и краткосрочно, до увеличаване на цената на тока за битови потребители?

- Това няма да се случи. Знаете, вече работи българската електроенергийна борса. Предвижданията бяха, че цената на борсата изведнъж ще подскочи с 30-40%. Това не само не се случи, тя намаля, защото либерализацията създава конкуренция, а конкуренцията създава по-добро качество и по-ниски цени. Неслучайно стопанските потребители продължават да излизат на свободния пазар, защото виждат в това свое действие личния си интерес да получат електрическа енергия на по-ниски цени. В никакъв случай на свободния пазар цените не са по-високи.

- Реално ще можем ли още от 1 април да си сменим доставчика на ток?

- Още от 1 април би могло, защото ще влязат в сила т.нар. стандартизирани товарови профили (разпределение на консумацията във времето - б.р.) за българските потребители, най-вече за битовите потребители.

- Аз искам да сменя доставчика си от 1 април. Какво трябва да направя?

- На сайта ни вече сме качили методиката за смяна на доставчика. Ако искате да си смените доставчика, трябва да отидете в централата на съответното дружество, на което сте абонат, и да подадете заявление за смяна, като уточните към кой точно търговец или дружество искате да се прехвърлите. Процедурата е изключително улеснена и за разлика от досега действащите, които бяха тромави и бюрократични. Тя, разбира се, е безплатна.

- И все пак живеем България, това свързано ли е с някакви нормативни пречки?

- Повярвайте, че без пречка на 1 април 2016 г. може да си смените доставчика на ток.

- Ще има ли неустойки към досегашния ми доставчик?

- Не, не може да ви възпрепятства по никакъв начин. Това е. Никой не може да ви спре да смените доставчика на ток. Ние като регулатор трябва да следим чрез мониторинг да не се допуска злоупотреба на пазара на електроенергия, което би ощетило по различен начин потребителите, независимо дали се касае за битови или стопански потребители. Повтарям, от 1 април, който пожелае, може да отиде директно да купува ток от борсата.

- Каква ще бъде технологията на борсата? Ще може ли обикновеният потребител да вижда и избира тарифите на конкурентите на пазара, самите фирми?

- Не и това не е практика в световен мащаб. Всеки заявява какви количества електроенергия иска да купи и на какви цени, а не да съобразява своето предложение с това кой какво предлага, защото това означава манипулиране на пазара. Нито тези, които предлагат електроенергия на борсата, виждат това, което предлагат другите участници, нито тези, които купуват, ще могат да виждат това. Ние имаме ангажимент да следим за интензитета и прозрачността на пазара на едро и на електрическа енергия и в това отношение поддържаме всекидневен контакт с българската борса. Мога да заявя пред вашите читатели, че към момента няма никакви сигнали за манипулиране и злоупотреба на борсата.

- Колко са лицензираните търговци?

- Тези данни може да ги получите от борсата. Издадените от нас лицензи са значително повече от 100, колко от лицензираните търговци обаче активно извършват тази дейност, не мога да кажа.

- Ще има ли информационна кампания за хората, темата не е лека за обикновения потребител?

- Смесени екипи на Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг и КЕВР проведоха вече такива в повече от половината от областните центрове. Ще има и последващи действия, но тази дейност се води от министерството.

- Какъв е коментарът ви за либерализация на пазара на природен газ в България?

- Ситуацията е доста по-различна и аз няма да скрия притесненията си. България е енергиен остров в Европейския съюз с един-единствен външен доставчик. На второ място, нямаме реално собствен добив на природен газ, освен няколко процента, които не влияят на енергийния баланс. Нямаме свързаност с другите съседни страни, оттам следва липса на конкуренция на пазара на природен газ и определяне на цени, които зависят единствено от монополния доставчик.

Нашият гост

Иван Иванов е роден на 24 юли 1945 г. в Пловдив. Бил е депутат в четири парламента. От 2007 до 2013 г. е зам.-председател на ДСБ. Завършил е Техническия университет в София, магистър е по електроизмервателна техника. През 1976 г. става доктор в областта на техническите науки. От 2013 г. е изследовател в Лабораторията за управление на риска към НБУ. От април 2015 г. е председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Коментари

Задължително поле