Деница Сачева, министър на труда и социалната политика пред „Труд“: Над 1 милион пенсионери получават увеличение на пенсията от 1 януари

От април мярката 60/40 ще се фокусира върху най-пострадалите бизнеси

В първите дни на новата година разговаряме със социалния министър Деница Сачева каква помощ може да очакват хората и бизнесът през новата година заради кризата, предизвикана от пандемията от коронавируса. Всички мерки продължават да действат.  Постигнали сме договорка от 1 април мярката 60/40 да бъде по-фокусирана и ще се насочи към бизнесите, които са най-пострадалите от кризата, обяснява министърът. Дали ще има великденска добавка за най-бедните пенсионери, ще зависи от това дали ще продължи и след март изплащането на помощта от 50 лева за всички, казва още Сачева.

- Г-жо Сачева, какви средства ще получат бизнесът и гражданите през тази година, за да се справят с кризата, предизвикана от пандемията?
- Това, което сме отделили в бюджета на Държавното обществено осигуряване, са 300 милиона лева за мярката 60/40. Готови сме да дадем още 300-350 млн. лева по нея до края на септември, тъй като имаше преизпълнение на приходите в държавното обществено осигуряване. Обсъждахме с министър Кирил Ананиев да вземе заем по механизма SURE за запазване на заетостта. Отделно продължава изплащането на 50 лева добавка на всички пенсионери, което на месец струва 106 милиона лева. Продължават и двете мерки – 80/20 за сектора на туризма и „Запази ме“ за затворените бизнеси. По тях има предвидени 40 милиона лева. По мярката „Запази ме“ още не сме получили заявки през януари, но очакваме те да са за не по-малко от 30 милиона лева. Предвидените средства отново са в значителен размер и очакваме те да надхвърлят 1 милиард лева. Това са само мерките по линия на Министерството на труда и социалната политика. Разбира се, ще има и мерки по линия на Министерството на икономиката.

- Мярката 60/40 се удължава до края на март. Дадохте заявка да продължи до септември, от какво зависи това? Ще има ли промяна по нея?
- Водим разговори със синдикатите и работодателите, защото има желание от тяхна страна за законодателни промени – да се създаде антикризисно законодателство. Постигнали сме съгласие от 1 април мярката 60/40 да бъде по-фокусирана и да се насочи към бизнесите, които са най-пострадали от кризата. Тъй като не можем да си позволим да я продължим в обема и обхвата, в който е в момента. От една страна има изискване на Европейската комисия, което предвижда компаниите да бъдат подпомагани не повече от 12 месеца, а от друга – не е добре бизнесът да става прекалено зависим само от помощите и подкрепата на държавата. Затова веднага след празниците продължаваме разговорите с работодателите и синдикатите и вероятно още до края на януари ще бъде ясно как ще продължи мярката до края на месец септември.

- Да разбираме, че мярката от април ще се прилага не както сега за всички бизнеси, които имат спад на продажбите или са въвели непълно работно време?
- Ще се фокусираме върху бизнеси, които имат намаление на оборота и са въвели непълно работно бреме. Защото сега от нея могат да се възползват и напълно работещи бизнеси. За да получават средства, те вече трябва да отговарят и на двете условия – да са въвели непълно работно време и да имат спад на оборота.  

- От АИКБ твърдят, че мярката стига до 10% от фирмите. Колко работни места бяха запазени, благодарение на нея?
- Благодарение на мярката бяха спасени около 250 000 работни места. Кумулативно може би числото е по-голямо, но тъй като някои от компаниите кандидатстваха за всички месеци, има повтарящи се заявки за работници и служители, затова средно по експертни оценки казваме, че 250 000 работни места са били запазени. Мярката не е направена така, че да достига до всички бизнеси. Не всички бизнеси са засегнати равномерно. Тя трябваше да се фокусира, върху тези, които имат най-голям спад на оборота и имаше опасност да освободят работници. Целта ни не е била тя да бъде масова, а да нямаме голяма безработица. И самият факт, че безработицата у нас е около 7%, дори декември месец завършваме с безработица под 7% - 6,8%, означава, че мярката е свършила своята работа. Защото това беше целта – безработицата да не стигне двуцифрено число и тази цел е напълно изпълнена. 

- Предвиждате ли нови мерки, които да стартират през новата година?
- На този етап мерките, които сме разработили, са достатъчни. Очакваме да заработи мярката за връщане на фиксиран процент от оборота на фирмите. Тя включва изплащане на средствата от Националната агенция по приходите и ще започне да действа веднага, след като получим нотификация от Европейската комисия, тоест още първите седмици на месец януари. Имаше две мерки, които бяха забавени в Министерството на икономиката. Едната е за безопасни и здравословни условия на труд. По нея бяха планирани 76 млн. лева, но те се пренасочиха по мярката за изплащане на фиксиран процент от оборота. Ако имаме добра възможност, се надявам до пролетта да пуснем и тази мярка. По нея се дава възможност на компаниите да могат да организират дистанционна работа, мерки за киберсигурност, мрежова среда и т. н. 

- Досега по мярката „Запази ме” се изплащаха по 24 лева на ден на работник в затворено предприятие. От 1 януари тя вече покрива 75% от осигурителния доход. Колко работници получават помощ по нея?
- Получили сме заявление от 6 016 работодатели за компенсиране на  29 359 работници и служители, като подадени заявления са на стойност около 11 млн. лева. До момента сме платили 156 000 лева на 3582 работници и служители. Като почти половината от одобрените компенсации са за заети в ресторанти и питейни заведения. Ще продължим да изплащаме компенсации всеки ден от началото на работната седмица, като това са парите за декември. Още нямаме подадени заявление по новата сума, но тя със сигурност е по-висока от 24 лева на ден. Защото осигурителните доходи на бизнесите, които трябва да бъдат компенсирани, са по-високи. Специално за сектор хотелиерство и ресторантьорство минималният осигурителен доход е 800 лева и промяната е по-справедлива за тях. 

- Каква е прогнозата Ви за безработицата през тази година?
- В началото на кризата прогнозирахме, че ще завършим годината с безработица до 7% и тя се оправда. По предварителни данни към края на декември тя е 6,77%. Целта ни беше да задържим безработицата да бъде едноцифрено число. Общият брой на безработните към момента е 222 161 човека, като от началото на пандемията досега работа са започнали 209 545 човека. Несъмнено има сектори, които пострадаха много, но има и такива, които просперираха и имаха възможност да дадат работни места. Ако ги нямаше тези мерки, безработицата щеше да бъде над 10%. Трудно ми е да прогнозирам от сега какво ще се случи през тази година, но оптимистично мога да кажа, че се надявам да продължим да държим безработицата до едноцифрено число и да не надхвърля нивата от тази година. 

- Ще се удължи ли помощта от 50 лева за всеки пенсионер след март?
- Политическото решение на коалиционния съвет е мярката да продължи да действа докато има нужда от нея. Ще бъдат направени съответните анализи в началото на март и ако все още не сме преборили пандемията, ако все още числата са тревожни, вероятно ще се вземе политическо решение за удължаване на изплащането на добавката. Сега изплащането на добавката от 50 лева ще се започне на 7 януари и ще продължи до 20 януари, заедно с пенсиите. Но през април, както знаете, ще бъдат изплатени еднократно по 120 лева помощ на всички пенсионери, които получават пенсия от 300,01 лв. до 369 лева включително, колкото е прагът на бедност. Това са 392 000 души, които ще получат пари за хранителни продукти и лекарства. Помощта ще се изплаща през Агенцията за социално подпомагане по банков път към пенсията. Списъкът с правоимащите лица ще бъде изготвен от Националния осигурителен институт. Тези хора няма нужда да подават молба или заявление. 

- От 1 януари минималната пенсия стана 300 лева, а максималната 1440, колко пенсионери получиха увеличение след тази промяна?
- Над 1 милион пенсионери ще получат увеличение на пенсията от 1 януари. По-голямата част от тях са хора, чиито действителни размери на пенсиите са под минималния за съответния вид и са приравнени към него. Що се отнася до хората, които са получавали тавана от 1200 лева, до момента те са 43 300 души, като от 1 януари 25 700 от тях ще получават действителния размер на пенсията си. Съответно ще получат увеличение, което е различно за всеки от тях. Тези, които остават ограничени заради новия таван, са около 17 000 – 18 000 души.

- Знам, че е рано, но ще има ли отново великденски добавки към най-ниските пенсии?
- Ако се вземе политическо решение изплащането на добавката от 50 лева за всички да продължи след март месец, тогава няма да има великденски. Ако помощта от 50 лева остане до края на март, тогава най-вероятно ще има великденски добавки. Но това е политическо решение, което предстои да се вземе и това ще стане най-рано през март, когато се направят разчетите. 

- В последните дни на 2020 г. Министерският съвет одобри правилата за изплащане на вторите пенсии. Какво предстои за първите пенсионери, които ще получават и пари от частните фондове?
- Септември месец ще започне първото изплащане на втори пенсии, като процентът на редукция на пенсията от НОИ ще бъде под 10 на сто. Очакваме това да бъде по-справедливо за първите 17 000 жени, които предстои да се пенсионират. От 1 януари сме дали възможност на тези от тях, които направят изчисления и преценят, че искат, да си прехвърлят до 30 юни парите в НОИ. Разчетите на пенсионните дружества показват, че минималната пожизнена пенсия, която би се получила, е около 45 лева на месец.

Нашият гост
Деница Сачева е бакалавър по социална педагогика. Магистър е по връзки с обществеността от СУ “Св. Кл. Охридски” и по здравен мениджмънт. От 1999 до 2001 г. е началник на кабинета на министъра на здравеопазването, като отговаря за връзките с Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската комисия. Била е зам.-министър на труда и социалната политика във втория кабинет на Бойко Борисов, по-късно зам.-министър на образованието и науката.

Коментари

Задължително поле