Французите кроят бунт срещу новите европейски правила за проблемни банки

Париж се бои, че местните кредитни институции ще бъдат диспропорционално засегнати

Франция се готви да подеме кампания срещу начина, по който Европа въвежда правила, правещи по-лесно закриването на проблемни банки. Страховете на Париж са, че тези правила ще бъдат диспропорционално насочени срещу местните кредитни институции.

Европейската комисия планира да публикува своите предложения през идните седмици. Целта е да се попречи на водещите банки да бъдат „твърде големи, за да фалират”, като бъдат принудени да емитират повече дълг, отколкото биха могли лесно да ликвидират при евентуално затруднение. Очакванията са, че банките ще трябва да емитират нови ценни книжа на стойност милиарди евро, за да отговарят на стандартите.

Според информирани източници Франция се готви да даде отпор на плановете, считайки техния обхват за твърде тесен. По начина, по който е изготвено, правилото ще обхване общо 13 институции от ЕС, като четири от тях - BNP Paribas, Sociеtе Gеnеrale, Crеdit Agricole и Groupe BPCE, са базирани във Франция - повече, отколкото във всяка друга държава с изключение на Обединеното кралство.

Други банки, които ще бъдат засегнати, са Deutsche Bank в Германия, UniCredit в Италия и Banco Santander в Испания.

Логиката, стояща зад правилото е, че ликвидирането или конвертирането на дълг ще даде тласък на влошаващото се финансово състояние на банката, ще защити депозитите на данъкоплатците и ще даде на регулаторите време за действие. Същевременно обаче банките предупреждават, че то би им навлякло сериозни разходи, тъй като инвеститорите ще искат атрактивна възвръщаемост на облигациите, която да ги компенсира за допълнителните рискове, които поемат.

Планираната мярка е огледален образ на международно споразумение, сключено през 2015-а от банковите регулатори на големите световни икономики. То предвижда правилото, известно като тотален капацитет за поемане за загуба, или TLAC, да обхване банките, определяни като системно важни за глобалната икономика. Пълното прилагане на стандарта се предвижда за януари 2022.

Според последни данни на Съвета за финансова стабилност - глобалната регулаторна група, изготвила правилото, около 30 банки в международен мащаб ще трябва да отговорят на стандарта.

Въпреки че обхватът на правилото визира международното ниво, представители на ЕС от месеци насам обсъждат дали той да не се приложи и за по-широк набор от институции в Европа с основанието, че по-малките кредитори също могат потенциално да представляват системен риск.

Според дипломати решението в крайна сметка да се приложи глобален подход е разгневило Франция, която твърди, че не бива да се превръща в основна мишена за регулациите на ЕС само поради факта, че има силно консолидиран банков сектор.

Коментари

Задължително поле