Франческо Полидори, собственик на образователната компания Studium-Италия, пред „Труд“: Меглена Кунева открито спъна образователен проект в Италия

Скандалът около прекратяването на изнесеното обучение в чужбина на Медицинския университет – София продължава. И вече придобива международни измерения. Как се стигна до забраната, кои бяха главните действащи лица и каква е точно ролята на тогавашния министър на образованието и науката Меглена Кунева? Защо никой не се вслуша и не прочете компетентните становища на български и европейски специалисти?

За всичко това разговаряме с г-н Франческо Полидори, собственик на италианската образователна компания Studium, който е също потърпевш от поведението и действията на Кунева.

- Г-н Полидори, какво ви накара да се заинтересувате от Медицинския университет - София (МУС)?

- Ние работим с много университети в Европа. Искаме да развием и медицинско образование. Доста страни (Словакия, Румъния, Полша, Испания и др.) изразиха желание за сътрудничество. Ние държахме да започнем с елитен университет и поради тази причина се свързахме с МУС. Преди това, в продължение на 2 години щателно го проучихме и се убедихме във високото качество на медицинското обучение в МУС. Освен това, МУС бе на 1 място сред университетите в България според Националната агенция за оценка и акредитация (НАОА) и на първо място по всички медицински дисциплини според рейтинговата система на МОН.

- Как стартира проектът?

- Поискахме среща с ректора на МУС акад. Митев, който се оказа изключително добър менинджър. Той веднага оцени ползите за имиджа, както и финансовите предимства за МУС и пристъпихме към преговори. Тези преговори продължиха няколко месеца, тъй като акад. Митев искаше да е сигурен, че няма да има никакви рискове за МУС. Освен това трябваше договорът да се съгласува с Академичния съвет (АС), МОН на България и съответно с италианските власти.

- Бихте ли разказали как се развиха нещата?

- За да избегне всякакви рискове, акад. Митев пожела средствата за обучение за изнесеното обучение в Киасо (Щвейцария) да бъдат поети изцяло от наша страна. Освен това се договорихме МУС да получава по 1000 евро за всеки студент, каквато е обичайната практика в Европа. Това означава, че заплатите на преподавателите от МУС, пътните, нощувките, храната, обзавеждането и наема на комплекса в Киасо, издръжката на помощния персонал, данъци, режийни, адвокатски услуги и голямата рекламна дейност, която развихме, всичко това е за сметка на Studium. По такъв начин всички рискове от провал на начинанието са за нас. След първите 2 години на обучение по предклинични дисциплини, италианските студенти могат да продължат образованието си в София, където ние построихме студентски кампус. На откриването на поделението на МУС в Киасо присъстваха освен представители на най-високите академични позиции на МУС и представители на висшата администрация в гр. Киасо - кметът, зам. кметът, градските съветници. Всяка година, от 2013 г. насам, по повод празника наа МУС в Софийската опера и на церемонията по откриването на новата академична година съм водил делегация от Италия. На тези мероприятия винаги е присъствал министърът на образованието на Република България и други високопоставени държавни ръководители. Това съм го описал в едно от многото писма до г-жа Меглена Кунева, на което не получихме отговор.

- Колко ви струва издръжката на един студент в Киасо?

- Това зависи от броя на студентите. Колкото е по голям броят им, толкова по-малка е издръжката. За учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 тя е съответно 16 237 евро, 15 199 евро и 26 483 евро. През учебната 2016/2017 издръжката щеше да падне на 10 376, но това не стана поради едностранното прекратяване на договора от МУС, по нареждане на тогавашния министър г-жа Кунева.

- Каква беше причината за това решение на министър Кунева?

- На нас ни беше казано, че с промяната на ЗВО от 1 март 2016 г. поделението на МУС в Киасо трябва да премине акредитация за филиал и поради това трябва да бъде спряно веднага обучението. Това силно ни озадачи, понеже по всички европейски правила при промяна на действащ закон винаги се дава преходен период за съобразяване с новите обстоятелства. Ние изпратихме поредица от писма до МОН, НАОА и МУС с цел изясняване на ситуацията. Категоричният отговор на НАОА (изх. N 1304/10.11.2016) e, че съществуващото поделение на МУС в Киасо няма нужда от акредитация и по този начин на функциониране то е било и е законно и след промените в ЗВО от 1 март 2016 г. Има няколко такива писма на НАОА до нас, МУС (същия отговор) и ние недоумяваме защо министър Кунева не се съобразява с тях.

- Имахте ли среща с министър Кунева?

- След неколкократни официални молби за среща още от месец септември министър Кунева ни прие на 22 декември. Министър Кунева ни каза, че не е наясно със случая (?) но поема ангажимент да провери лично заключенията на одитния доклад. Когато й обяснихме, че компанията търпи сериозни загуби, финансови и имиджови, но такива търпи и МУС, министър Кунева ни отговори, че ако сключеният договор е незаконен, ние трябва да потърсим сметка на акад. Митев. Ние отговорихме, че договорът ни не е сключен с частното лице Ваньо Митев, а с държавната институция МУС по решение на АС. Ние също така й казахме, че следващият ректор проф. Вихра Миланова през месец юни 2016 г. беше на официално посещение в Италия, разгледа и напълно одобри изнесеното обучение и каза, че твърдо ще подкрепи отварянето на нови поделения в Италия и Сан Марино. Този отговор на Кунева ни наведе на мисълта, че тука става дума за нейно лично негативно отношение към акад. Митев. След тази среща ние очаквахме препоръки от МОН как да процедираме. Отговорът дойде в последния работен ден на министър Кунева, в който тя цитира писмо от тогавашния министър на образованието проф. Клисарова (17.06.2013 г.), в което се обяснява, че не може МУС да открие филиал. Ние знаехме за това писмо, както и за второто писмо на министър Клисарова от 20.06.2013 г. в което тя пояснява, че може да се открие център само с разрешение на АС. Това писмо не бе упоменато от министър Кунева!? Всичко това затвърди убеждението ни, че министър Кунева просто от самото начало на кампанията срещу МУС е желала да прекрати изнесеното обучение на университета.

- Според вас кой би имал полза от тази реакция на министър Кунева?

- Защитавайки интересите на собствените си държавни и частни образователни структури, министерството на образованието на Италия забрани провеждането на изнесено обучение на МУС. Това бе добре описано във вашия вестник. Тъй като това противоречи на европейските норми и закони, ние успяхме да премахнем забраната чрез италианския съд. Следователно от това поведение на министър Кунева печели само конкуренцията в Италия. За нас е учудващо и неразбираемо защо български министър на образованието не защитава интересите и имиджа на български университет, дръзнал да излезе за първи път на европейската образователна сцена.

- Какво е отношението на сегашното ръководство на МОН към проблема с изнесеното обучение?

- На 22 юни 2017 г. министър Красимир Вълчев ни организира среща с екип от МОН, ръководен от зам. министър Николов. Излязохме от срещата с много оптимизъм, тъй като личи изцяло позитивно отношение към изнесеното обучение на сегашното ръководство на министерството. Говорихме за практическите стъпки, които трябва да се направят, за да бъде то възстановено и въобще не стана дума, че трябва да има акредитация.

- Какво е вашето мнение за бившия ректор акад. Ваньо Митев, станал обект на многобройни обвинения от одитния доклад на МОН, по времето на министър Кунева?

- Всеки един университет по света би искал да има ректор като акад. Митев и би се гордял с това. Нашият университет го предложи за почетната титла Doctor Honoris Causa.

- А вие бихте ли поканили акад. Митев за ректор на вашия университет?

- Ние вече го направихме. За наше съжаление обаче, акад. Митев е силно привързан към МУС и България.

 

Нашият гост

Франческо Полидори е собственик на най-голямата компания за образование в Италия - Studium (за 40 години обучени 300 000 студенти). Компанията притежава университет с 5 факултета (над 10 000 студента годишно), Академия за пилоти, Академия за мода и дизаин (над 200 000 студенти за 50 години), Istituti Calegari и най-старото професионално училище за занаяти Rario Еletra (от 1951 г. е имало над 1 000 000 студенти). Компанията има в Италия над 100 офиса, има още офиси в Испания, Гърция, Белград, Египет, Нигерия и т.н. Studium прави значителни инвестиции и в София - студентски кампус за неговите студенти по медицина.

 

Експертите

Становището на проф. Боян Биолчев, че не е необходима акредитация е в съответствие със закона за Висше образование. Още през юли 2011 г. темата беше обсъждана в комисия в Народното събрание и бе прието аргументираното мнение, че акредитация не е необходима, при положение, че не се откриват нови звена.

Проф. Сергей Игнатов, бивш министър на образованието и науката

През 2013 г. имахме няколко срещи с ръководството на МУС по повод разкриването на поделение на университета в чужбина (изнесено обучение). В писмо от 17.06.2013 г. ясно изразих становище, че това не може да бъде факултет или филиал (6 годишно обучение), защото трябва одобрение от Народното събрание. С писмо от 20.06.2013 г. посочих, че център може да се изнесе само с решение на Академичния съвет. Двугодишното обучение в това изнесено поделение на факултет не се нуждае от допълнителна акредитация, както правилно отбелязва проф. Биолчев.

Проф. Анелия Клисарова, бивш министър на образованието и науката

Като председател на Съвета на ректорите към мен са се обръщали за оказване на помощ за решаване на проблемите с изнесеното обучение. Аз лично съм съдействал да се получи отговор от НАОА за това трябва ли изнесените поделения на МУС да се акредитират. Напълно споделям писменото становище на проф. Боян Биолчев, че изнесеното обучение е законно и не се нуждае от допълнително акредитиране.

Проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите и ректор на МГУ

Добре съм запознат с проблема за изнесеното обучение. Той е изкуствен и е част от добре планираната атака срещу МУС и лично срещу акад. Митев. Напълно ясно бе, че авторите на атаката се бяха прицелили в 100-те милиона лева актив на МУС. Поради тази причина на инвестиционната програма на МУС се пречеше да бъде реализирана по всякакъв начин. Куриозно е, че най-богатият университет в България няма собствена административна сграда на ректорат и деканат на медицински факултет, въпреки че от години се бори за това!

Доц. Григорий Вазов, главен секретар на Съвета на ректорите и ректор на ВУЗФ

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта