Излезе ръководство по кръстосване на животни с хора

За отглеждането на човешки органи в животни или използването на хибридни същества с цел да се изучат методите за лечение на човешки болести вече има ръководство, публикувано от вътрешното министерство на Великобритания. Документът излиза след консултации с Управлението по използване на човешки тъкани, Управлението по оплождане и ембриология на човека и Академията на медицинските науки на Великобритания.

Посочения род дейности ще бъдат разделени по категории и степенувани. Няма да се набляга на обичайните за областта изследвания, като използването на мишки с човешки тумори за разработване на лекарства. От друга страна ще се обърне повече внимание на експерименти като опити върху примати, трансплантация на тъкани на човешки мозък в животни, използването на човешки клетки, имплантирани в животни, опити върху животни с мозък, аналогичен на човешкия. Всичко това, обаче, ще става след доказано основание, че даден експеримент има конкретна полза за здравеопазването.

The Times прогнозира, че опростяването на правилата по създаването на хибриди между хора и животни ще доведат до големи открития и намаляване на дефицита на човешки органи, и ще придвижат напред отглеждането на органи по индивидуална поръчка, чрез използването на овце и свине. Разбира се, очакват се последици и за самата Великобритания, която се очаква, след опростяването на правилата за подобни изследвания, да стане световен център в областта.

Коментари

Задължително поле