Брекзитът прави британското производство по-печелившо

По-ниските тарифи ще спомогнат за засилване на автомобилната индустрия в страната

Предстоящото поглъщане на “Воксхол” от “Пежо” предизвика опасения, че британското автомобилно производство и промишлеността като цяло са на път да пострадат от плановете на Тереза Мей за свободна търговия след Брекзита. Истината обаче е съвсем различна.

Членството в ЕС със сигурност е от полза за производствения сектор: ефектът на защитата от тарифни и нетарифни мерки се оценява на около 20 на сто. Съответно когато тя се премахне, цените на продукцията на вътрешния пазар във Великобритания ще паднат с около 20%. Това ще бъде от полза за потребителите и ще увеличи конкуренцията, стимулирайки производителността в цялата икономика. Като добавим сходните ефекти от премахването на общата селскостопанска политика и свързаните с нея тарифи, резултатът, който се получава при стандартния модел на световна търговия, е дългосрочна полза за потребителите и нарастване на брутния вътрешен продукт с около 4%, съчетани с понижение в потребителските цени от 8% и ръст на приходите в хазната от 7%.

Но какво означава това за автомобилната промишленост и общото производство? И двете имат история на бърз растеж, като загърбват старите, трудоемки методи и се изкачват по веригата на добавената стойност чрез въвеждане на високи технологии. Именно тук, както и при финансовите услуги, образованието и здравеопазването, се крие сравнителното предимство на Великобритания. В наши дни голяма част от осемте процента работна ръка, която според Националната служба по статистика е заета в производството, е с високотехнологични умения, което ни прави конкурентни на световните пазари. Често се забравя, че половината от производствения ни износ, както и 60% от износа на автомобили, е за пазари извън ЕС.

Друг фактор са обменните курсове: паундът е поевтинял с около 15% спрямо долара и еврото от британския референдум за излизане от ЕС насам. Следва да добавим и възможността на автомобилната индустрия за достъп до конкурентните световни вериги за доставки без тарифни разходи.

Когато сумираме всички тези фактори, се оказва, че производството и автомобилната индустрия ще бъдат много по-печеливши отпреди в краткосрочен и средносрочен план. Едгар Милър от Cass Business School и аз прогнозираме, че печалбите в производството като цяло могат да се увеличат средно с около 16% от добавената стойност, а в производството на автомобили с около 14% най-вече в резултат на спада на паунда.

В дългосрочен план това ще осигури на тези индустрии силен тласък в рентабилността, щом те повишат производството си. То обяснява също защо производство във Великобритания, вместо да се олюлява в несигурност покрай Брекзита, работи с пълна газ, а производственият индекс бележи ръст.

Перспективата за наличие или липса на търговско споразумение с ЕС не води до особени разлики. Така например нашите изчисления включват налагане на настоящите производствени тарифи на ЕС, които са в среден размер на скромните 3,5%. А ако свободната търговия между Великобритания и ЕС продължи без налагане на взаимни тарифи, печалбите ще нараснат още повече.

А какво ще се получи, ако Великобритания наложи тарифи на ЕС като реципрочна мярка? Пряката цена за британското производство ще бъде доста ниска, тъй като тарифните ставки при вноса се възстановяват от британското правителство за всички реекспортирани продукти, което при производството се равнява на около 70%. Дори и тя скоро ще бъде елиминирана, щом производителите успеят да преминат към местни доставчици или към такива от останалата част на света след сключване на съответните търговски споразумения.

Впрочем не бива да се поддаваме на импулса за ответни действия, които в крайна сметка биха ни навредили. Всяка тарифа, която наложим, ще трябва съгласно правилата на Световната търговска организация да се прилага спрямо всички други наши партньори, докато не се сключат новите търговски споразумения. Ще възникнат също краткотрайни смущения във веригите за доставки в рамките на целия ЕС. По-добре е просто да си тръгнем и като акт на добра воля да не налагаме никакви тарифи на ЕС, а оттам и на никого другиго. Тогава незабавно ще започнем да жънем ползите от свободната търговия, по-ниските цени и по-високата производителност.

Коментари

Задължително поле