SOFIX може да постигне 15% ръст или ниво от 815 пункта до края на 2018 г.

Сривът на американските и западноевропейските борси е очакван и прави още по-привлекателни инвестициите в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) смятат анализаторите на Карол Капитал Мениджмънт.

Краткосрочната прогноза на анализаторите е за нов ръст на индекситe SОFIX и BET, както и на тези от останалите държави от ЦИЕ след положителния месец януари и добрите резултати през изминалата 2017 г. Според тях би следвало да се очаква ръст от 15% на борсовия индекс SOFIX до ниво от 815 пункта и аналогичен ръст на румънския борсов индекс BET до нов връх около 9400 пункта в края на 2018-та година при продължаващ позитивен цикъл в макросредата. Позитивните очаквания се подкрепят от добрите макроикономически данни, позитивното настроение след предварителните данни за икомоническите резултати от 2017 г. на публичните български компании и ниските оценъчни съотношения на акциите. Сривът на американските и западноевропейските пазари в последните дни не е изненада и по-скоро би направил инвестициите в региона на ЦИЕ по привлекателни, отколкото да повлияе негативно, смятат експертите на управляващото дружество на Карол.

В секторен план анализаторите са с позитивни очаквания за банките предвид благоприятните перспективи пред икономическото развитие. Силното представяне на българската икономика, както и подобряващите се индикатори за увереност на бизнеса, ще доведат и до повишено търсене на кредитен ресурс. Предвид сравнимите фази на кредитния цикъл в България и Румъния и сходните профили на рентабилност и риск, банковите акции търгувани на БФБ-София могат да повишат цените си и да компенсират изоставането в пазарните си оценки.

Позитивната нагласа към пазарите в ЦИЕ (в частност България и Румъния) е сред водещите линии в прогнозата на Карол Капитал Мениджмънт за 2018 г. През изминалата 2017 г. два от фондовете на дружеството, инвестиращи в региона заеха първо и второ място по представяне сред взаимните вондове в страната с доходност над 20%, а през месец януари 2018 г. отново записаха добри резултати. Адванс Инвест записа доходност от +5,85%, Адванс Възможности в Нова Европа + 2,44%, а Адванс Източна Европа + 4%.

Началото на 2018-та година донесе нов сериозен ръст на фондовите пазари в ЦИЕ. Основния бенчмарк на румънския пазар, индексът BET завърши месеца на ниво от 8370.46 пункта и регистрира ръст от 8.0% от началото на годината. Този силен ръст нареди румънския пазар на 4-то място сред индексите от ЦИЕ. Интересно е да се отбележи, че ръстът идва на фона на политическа несигурност, след подадената оставка на премиера Михай Тудосе.

Водещият български борсов индекс, SOFIX, приключи януари на ниво от 712.73 пункта, което се равнява на ръст от 5.2% и запазва тенденцията за покачване за втори пореден месец. В края на януари българските компании публикуваха своите предварителни данни за финансовата 2017-та година. „Оповестените резултати като цяло покриха голяма част от очакванията на инвеститорите и дадоха очаквания за нова успешна година за публичните компании и висока доходност от вложенията в акциите на компаниите. Погледнато на макро ниво повишеното вътрешно потребление и външно търсене са солидна основа за добрите резултати и предпоставка за продължаващ темп на растеж на печалбите, а оттам и на пазарните котировки на акциите. Положително е това, че продължаваме да наблюдаваме увеличените нетни приходи от продажби и по-високи нива на нетна рентабилност. Друга добрата новина е, че растежът се наблюдава в широк кръг от сектори от сферата на услугите (най-отчетливо софтуер и туризъм) и индустрията (предимно машиностроене и фармация)“, коментира Тихомир Каунджиев, портфолио мениджър на Адванс Инвест.

Коментари

Задължително поле