Главният изпълнителен директор на „ПОД Алианц България“ Владислав Русев пред „Труд“: За да решим проблема с ниските пенсии, трябва да развиваме втория стълб

Снимка: Денислав Стойчев

Пенсията от УПФ да се добавя към държавната

Наскоро беше представен проект за различните варианти за изплащане на втората пенсия от универсален пенсионен фонд (УПФ). Първите пенсии от УПФ ще бъдат получени през 2021 г. С въпроси каква пенсия от УПФ може да очакваме се обърнахме към главния изпълнителен директор на „Пенсионно осигурително дружество Алианц България“ Владислав Русев.

- Г-н Pyceв, с колко ще се намалява държавната пенсия на хората, които първи ще имат право да получават и втора пенсия от универсалните пенсионни фондове? Справедлив ли е този коефициент?

- Коефициентът, който в момента се прилага от Националния осигурителен институт, не е справедлив. За първите хора, които се пенсионират в универсален фонд, би следвало този коефициент да е 6-7%. Но ако се запази методиката, която в момента се използва от НОИ, коефициентът ще бъде около 20%. Т.е. пенсията на държавното обществено осигуряване (ДОО) ще се намали с 20%, ако хората получават пенсия и от универсален пенсионен фонд (УПФ).

- Защо коефициентът би трябвало да е 6-7 процента?

- Когато беше въведен този коефициент през 2002 г., идеята беше да компенсира разликата между това, че хората, родени преди 1960 г., не са осигурени в УПФ, а родените след началото на 1960 г. са осигурени, с идеята този коефициент да отпадне, когато всички работещи ще са родени след 1960 г. и ще подлежат на осигуряване в УПФ, т.е. когато няма да има неравнопоставеност. Това ще се случи след 2024 г. Тогава родените преди 1960 г. вече ще са навършили 65 г. и би следвало да са се пенсионирали, a всички работещи ще са осигурени в УПФ, т.е. този коефициент би трябвало да отпадне от 2025 г. Същевременно законът предвижда, че този коефициент трябва да отчита разликата между осигурителната вноска във фонд „Пенсии“ за родените преди 1960 г. и след това, т.е. за тези, които имат универсален пенсионен фонд и тези, които нямат. В момента осигурителната вноска за пенсия, която плащат работниците и работодателите, е 19,8%. От тях 5% отиват в УПФ, останалите 14,8% отиват във фонд „Пенсии“ на НОИ. Но тези 14,8% осигуряват едва 60% от необходимите средства за плащане на пенсии. Останалите 40% се осигуряват от държавата. До 2015 г. те се осигуряваха по силата на текст в Кодекса за социално осигуряване, който казваше, че държавата участва с 12% вноска в осигуряването. Това беше направено през 2006-2007 г., когато започна постепенно и значително намаляване на осигурителната тежест, което стана благодарение на това, че държавата се включи като трети осигурител в осигурителната система. Тези средства и днес продължават да се дават от държавата с тази терминологична разлика, че от 2016 г. това вече не се нарича вноска, а трансфер от държавния бюджет, който не е определен като процент, а покрива това което не достига на НОИ за изплащане на пенсиите. Предвиденият бюджет на фонд „Пенсии“ за 2020 г. е 9,5 млрд. лв., от които 3,9 млрд. лв. са трансфер от държавния бюджет, което означава дефицит от над 40%. Ако добавим държавната субсидия към парите, необходими за плащане на пенсиите, ще видим че действителната вноска във Фонд „Пенсии“ е около 32%, като от тях приблизително 12% осигурява държавата, а 19,8% се плащат от работодателите и от работещите. И за да се претегли справедливо частта за осигуряване в УПФ спрямо общата вноска за пенсии, трябва да се вземе предвид и това, което държавата внася, защото това са средства, които отново се събират от нашите данъци. Ако претеглим тези 5% спрямо 32%, ще видим, че всъщност тежестта на вноската в УПФ е около 16%. Тези 16% обаче трябва допълнително да бъдат намалени, защото през 2021 г., когато започнат да се пенсионират първите осигурени в УПФ жени, те ще имат поне 36 години осигурителен стаж, от които не повече от 20 г., през който са осигурявани и в УПФ. Това означава, че тяхната държавна пенсия трябва да бъде намалена само за времето, когато е имало осигуряване в УПФ, т.е. този коефициент трябва да бъде намален още наполовина.

- При въвеждането на тристълбовия пенсионен модел беше обяснено, че втората пенсия ще допълва първата, за да може хората да получават поне 60% от доходите си преди пенсиониране. Сега се оказва, че който взима втора пенсия от частните фондова, ще получава по-малка държавна пенсия. Редно ли е това?

- Не е редно. Идеята е пенсията от универсалните фондове да допълва държавната. Всички разчети показват, че при 40 г. осигурителен стаж пенсията от универсален фонд би могла да бъде около 20-30% от пенсионния доход. Не е редно при условие, че човек получава пенсия от втория стълб, да му бъде намалявана пенсията от ДОО, защото това на практика намалява положителния ефект от втория стълб. Цялата реформа беше направена именно, за да можем да осигурим по-високи доходи на хората. Споменахте за пенсии в размер на 60% от доходите на хората преди пенсиониране. Това е реалистична цел при условие, че поставим НОИ и универсалните пенсионни фондове в условия на партньорство, а не на конкуренция. В момента ДОО осигурява 30-40% заместващ доход и тези 60% няма как да бъдат осигурени само от Държавното обществено осигуряване. Демографската ситуация в страната няма да се подобри. Напротив, тя ще се влошава в следващите години и няма нито реална, нито дори теоретична възможност този процент на заместване да бъде подобрен, освен ако осигуровките не бъдат увеличени драстично, което няма да бъде приемливо нито за бизнеса, нито за работещите. Единственото решение е да се осигурят допълнителни спестявания, от които хората да получават надбавки към пенсиите си. И съответно това, че хората имат допълнителна пенсия да не води до намаляване на тяхната пенсия от ДОО. Трябва много ясно да си дадем сметка, че ако по някаква причина увредим, или унищожим втория пенсионен стълб, обричаме още няколко поколения на сегашните нива на пенсии, които не можем да наречем високи. Дори коефициентът на редукция на пенсията от ДОО да се запази, за хората, които ще се осигуряват 36 или от 40 години в УПФ, вероятно ще бъде по-изгодно да си вземат и пенсия от УПФ вместо една държавна. Но това не означава, че редукцията е справедлива, защото тя „изяжда“ част от ефекта на увеличение на пенсионния доход, което не е редно. Коефициентът, с който се намаляват пенсиите на хората, осигурени и в УПФ, би трябвало изобщо да отпадне от 2025 г., защото тогава няма да има неравнопоставеност, но за целта трябва да се направи промяна в законодателството.

- Каква доходност е осигурена от средствата в универсалния пенсионен фонд на "Aлиaнц Бългapия" за последните 10-15 години например?

- За последните 10 г. доходността е 37%. Универсалните пенсионни фондове съществуват от 2002 г., като оттогава досега доходността с натрупване е 95,21%. т.е. 100 лв. в началото на осигуряването вече са над 195 лв. За сравнение инфлацията за периода от началото на 2003 г. до септември 2019 г. е 77%, или универсалният пенсионен фонд е компенсирал инфлацията и е осигурил реален ръст на спестяванията.

- Колко са хората от първата вълнa, които ще получават пенсии и от УПФ и кога ще започне изплащането на пенсиите им?

- Приблизително 17 хил. общо за страната са жените, които ще придобият право на пенсия от УПФ през 2021 г. Това са жени, родени през 1960 г. До 2025 г. около 250 хил. души ще придобият право на пенсия от УПФ.

- Какъв е средният размер на средствата, натрупани в индивидуалните партиди на осигурените, които първи ще получават пенсия от УПФ?

- Средните размери могат да бъдат подвеждащи. Ако разгледаме общо осигурените лица в УПФ, ще видим че те са около 3,7 млн. души, при 2,8 млн. работещи активно в страната. Това означава, че има около 900 хил. души, които имат партиди в УПФ, но не се осигуряват. Това са основно хората, които работят в чужбина и на практика не участват в осигурителната система. Би следвало, когато изчисляваме средните натрупвания да не взимаме предвид тези хора, той като те така или иначе няма да придобият право на пенсия от ДОО. Говорим за хора, които за последните 20 г. имат 1-3 г. осигурителен стаж. Ако те не са осигурявани някъде в чужбина, на практика няма как да да получат пенсия от ДОО, защото за това се изискват поне 36 г. осигурителен стаж към 2021 г. Ако тези хора се осигуряват извън страната, биха получавали пенсия от друга държава или комбинирана пенсия като им се изчисли общо стажа, който имат в България и в чужбина. Ако елиминираме тази група и разгледаме хората, които са се осигурявали изцяло в страната през последните 20 г., техните натрупвания са средно 6000 лв. в момента. Направихме калкулация за човек, осигуряван върху средния осигурителен доход от 2002 г. до момента. Средният осигурителен доход през 2002 г. е 260 лв., през 2008 г. вече е 500 лв., а за 2018 г. е 880 лв. Такъв човек, през 2021 г. ще има над 8000 лв. натрупани в партидата си.

- С тези 8000 лв. каква пожизнена пенсия ще може да получи човек?

- Точни размери на пожизнената пенсия е трудно да се кажат, защото за да бъде изчислена има два важни компонента, които към момента не са известни. Първият е таблицата за смъртност, която трябва да бъде утвърдена от Комисията за финансов надзор. Второто нещо е техническият лихвен процент, който се използва при отпускане на пенсията. Техническият лихвен процент до голяма степен зависи от вида на пенсията и от гаранциите, които пенсионерът ще избере да има. В проектозакона е предвидено пенсионните дружества, отпускайки пожизнена пенсия, да поемат различни гаранции. Първата неизменна гаранция е за пожизнено плащане - независимо колко дълго ще живее човек пенсионното дружество се ангажира да му плаща определената пенсия. Другата гаранция е свързана с размера на пенсията. Предвижда се хората да могат да избират между два вида гарантирани пенсии - едната е с гарантиран първоначален размер, а другата е с гаранция на част от размера и по-добро индексиране и възможност за увеличаване на другата част от пенсията. Има и още една гаранция, която може да бъде избрана, и тя е за срока на изплащане на пенсията - не просто пожизнено, а с минимален гарантиран срок, който ако пенсионерът пожелае да включи, ще осигури доходи за неговите наследници, в случай че почине в рамките на този срок. Всички тези избори се отразяват на размера на първата пенсия. Но ако трябва да отговорим много приблизително, около 40-45 лв. пожизнена пенсия би могло да се очаква при тези нива на натрупани средства.

- Пенсиите от УПФ ще може ли да се наследяват?

- Парите в УПФ може да се наследяват. При разсрочено изплащане, ако осигуреният почине преди изтичане на определения срок за получаване на пенсия, наследниците ще получат парите. Когато има пожизнена пенсия наследяването зависи от избора на пенсионера. Той може да избере пенсия с наследяване или пенсия без наследяване, която би била по-висока.

- Колко средства трябва да имам в индивидуалната си партида в универсален пенсионен фонд, да са получа пожизнена пенсия от 100 лв. от 65 годишна възраст?

- Това зависи от всички фактори, които обясних, но ако приложим пропорцията, вероятно ще е достатъчно да имате 16-17 хил. лв. В момента натрупванията на хората, които са осигурявани върху по-големи суми в УПФ, надхвърлят 20 хил. лв., а максималната сума е близо до 25 хил. лв.

- За жените същата ли е необходимата сума за получаване на пенсия от 100 лв., като се има предвид, че средната продължителност на живот на жените е по-дълга?

- Има регламент на ЕС за равнопоставеност между половете и той не позволява прилагане на различни коефициенти спрямо мъжете и жените. Т.е. ние сме задължени да използваме единна таблица за смъртност, с усреднена продължителност на живота. Това означава, че във втория стълб мъжете и жените се пенсионират при равни условия.

- Какви възможности за получаване на втората пенсия се предлагат?

- Предвиждат се три възможности за получаване на средства от УПФ. Първата и основната е пожизнена пенсия. Но имайки предвид, че когато стартира отпускането на пенсии от УПФ няма да имаме пълен осигурителен стаж в УПФ, ще има хора, за които пожизнената пенсия би била в много малък размер. Затова се предвиди възможност за разсрочено получаване на средствата. Третата опция е еднократно изплащане за хората с средства в индивидуалната партида до трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. За 2020 г. се предлага тя да стане 250 лв. Т.е. ако човек има по-малко от 750 лв. в партидата си, той ще може да ги получи еднократно. Това са предимно хора, които работят извън страната. Хората, за които през 2021 г. изчислената пожизнена пенсия ще бъде под предвидения минимален праг от 15% от минималната пенсия (съвсем ориентировъчно, това са хора с по-малко от 6–7 хил. лв.) ще могат да получат парите си разсрочено. Те няма да бъдат ощетени, защото правилата за разсрочено плащане предвиждат те да изберат сумата, която да им се плаща, като максималният размер, който може да поискат на месец е една минимална пенсия. А минималната сума е 15% от минималната пенсия. Човек, който има например 5 хил. лв., може да поиска да получава по 200 лв. или по 50 лв. на месец и според поисканата сума да ги получава различен брой години.

- Отдавна има идея да бъдат въведени мултифондове - пенсионните фондове да бъдат разделени на различни подгрупи според риска на инвестициите им. Според Вас удачно ли е това да се прави в момента?

- Хубаво би било, ако беше въведено доста по-рано, но със сигурност това е следващата стъпка, която би трябвало да направим - да се въведе възможност за т.нар. фондове, базирани на жизнения цикъл. Става дума за фондове за инвестиране в портфейли с различен рисков и инвестиционен профил, който най-добре пасва на възрастта на осигурените. Логиката е, че когато човек е млад и има достатъчно време е по-добре неговите средства да бъдат инвестирани по-агресивно, т.е. по-голям дял от тях да бъдат в акции, докато средствата на по-възрастните осигурени задължително трябва да бъдат инвестирани много по-консервативно. Най-общо, идеята е да се създадат три вида инвестиционни портфейли - агресивен, балансиран и консервативен, и в зависимост от възрастта на осигурените в УПФ да има автоматично придвижване с нарастване на възрастта в посока на по-консервативно инвестиране. По този начин, бихме постигнали от една страна по-висок и от друга, по-сигурен краен резултат.

Нашият гост

Владислав Русев е зам.-председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на ПОД Алианц България. Той има висше икономическо образование, завършил е Университета за национално и световно стопанство.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Интервюта