Правителствата стимулират безкасовите плащания

Търговските обекти, приемащи плащания с карти в световен мащаб, е нараснал с 4% през 2019 г.

Пандемията COVID-19 ускорява безконтактни преводи

Очакват обектите, приемащи карти, да достигат 100 милиона до края на 2025 г.

Расте броят на електронните ПОС терминали

Последното проучване на агенцията Retail Banking Research (RBR) “Глобални данни и прогнози за платежни карти до 2025 г.” разкрива, че броят търговски обекти, приемащи плащания с карти в световен мащаб, е нараснал с 4% през 2019 г., достигайки 74,5 милиона. Голяма част от ръста се дължи на правителствени инициативи в някои пазари. Сред тях се откроява Индия, където броят на пунктовете, приемащи карти, се е увеличил с 959 000, което представлява увеличение с 40%, главно в резултат на натиска от страна на държавата за разширяване на тази услуга.

Изследването разкрива, че UnionPay изпреварва Discover и се превръща в най-широко приеманата картова схема. В края на 2019 г. картите UnionPay могат да се използват в 59,3 милиона търговски обекта, което представлява 80% от общия им брой в глобалната мрежа. Най-голямо увеличение в дела на търговците, приемащи UnionPay, се наблюдава в Европа, като особено силен е ръстът в Русия. Схемата е приета за първи път и в Индия.

Discover, която се нарежда на второ място, се възползва от реципрочни споразумения с UnionPay в Китай, JCB в Япония и BC Card в Южна Корея, което означава, че Discover може да се използва на техните терминали във всеки от тези пазари. Обектите, на които се приемат карти Visa, леко изпреварват по брой тези на Mastercard, което прави Visa третата най-употребявана картова схема в света.

Високият дял търговци, приемащи UnionPay, се дължи на размера на китайския пазар, който представлява почти една трета от търговските обекти в целия свят. Анализът на RBR показва, че ако Китай бъде изключен, приемането на UnionPay спада до 70% от останалите търговски обекти.

Извън Китай, Visa и Mastercard са най-широко употребявани, като на всяка от тях се падат 48,5 милиона точки или 95% от общия брой. На повечето пазари картите Visa Electron и Maestro се приемат от търговците подобно на основните си брандове, респективно Visa и Mastercard. Изключение правят Китай и САЩ. В Китай не се приемат Visa Electron и Maestro, а в САЩ - само Maestro, в малко под половината търговски обекти.

Приемът на тристранните схеми се разширява отвъд традиционните области, към търговските обекти.
American Express се приема в 52% от търговските обекти по света, а Diners Club в 48%. Въпреки че тяхната употреба често се фокусира върху традиционни области като пътуване и развлечения, в това число хотели, ресторанти и авиокомпании, напоследък се наблюдава разширяване към по-ежедневни плащания. В повечето пазари Diners Club може да се използва на същите обекти като Discover. Китай се откроява като изключение, защото там споразумението с UnionPay не обхваща Diners Club, водейки до неговия по-нисък прием в сравнение с Discover.

JCB може да се използва в 74% от търговските обекти по цял свят, което представлява по-висок дял от другите тристранни схеми поради повсеместния прием в Китай.

RBR прогнозира непрекъснат растеж на броя на търговските обекти, приемащи карти в световен мащаб, от 74,5 милиона в края на 2019 г. до 95,9 милиона в края на 2025 г., стимулиран до голяма степен от правителствените инициативи за насърчаване на безкасовите плащания. Пандемията COVID-19 кара хората да предпочитат тези плащания пред парите в брой, което от своя страна ще увеличи броя на електронните ПОС терминали.

Даниъл Доусън, ръководещ проучването на RBR “Глобални данни и прогнози за платежни карти до 2025 г.”, отбелязва: “COVID-19 направи безконтактната технология по-привлекателна и насърчи някои търговци, които преди не бяха склонни да приемат карти, да започнат да го правят”.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Капитал и пазари