Не забравяйте Ситито в преговорите за Брекзит

Финансовите услуги играят ключова роля за британската икономика

Лондон доминира доходния клирингов пазар

Вземат се решения, които имат дългосрочни последици

За Ситито ще бъде болезнено да загуби господството върху клиринга в евро, но ударът няма да е фатален.
През последните месеци Лондон няма особени поводи за празнуване. Пандемията, а сега и страховете от нов пик на вируса, принуди хиляди служители да работят от вкъщи и превърнаха Ситито в подобие на град-призрак. Covid-19 може да е изместил темата от Брекзит от върха на дневния ред, но с навлизане на преговорите с ЕС в критична фаза, бъдещето на финансовата индустрия не бива да се забравя. Заглавията може да изобилстват от теми като рибарство и държавни помощи, но финансовите услуги са сферата, с която Лондон се слави по цял свят, а и носи немалко данъчни приходи на хазната.

В момента обаче се вземат решения, които ще имат дългосрочни последици. В понеделник пазарният регулатор на ЕС обяви, че ще определи базираните в Обединеното кралство клирингови къщи като критични за стабилността на финансовата му система. Решението ще позволи на Европейския орган за ценни книжа и пазари да дава становища относно изискванията, на които трябва да отговарят клиринговите къщи, базирани извън ЕС, включително потенциално да ги принуждава да преместват дейността си в рамките на блока, за да продължат да обслужват европейски клиенти.

Лондон отдавна доминира доходния клирингов пазар за сделки, деноминирани в евро. Брюксел многократно се опитва да промени това положение, така че последният ход не е изненадващ. Европейската централна банка също настоява да получи контрол върху клиринга в евро, притеснена от риска за финансовата стабилност, ако подобен критичен елемент от финансовата система на еврозоната е извън контрола на блока. През 2015 г. Европейския съд се произнесе по въпроса в полза на Лондон. Сега Брекзит предоставя още една възможност на Брюксел да грабне бизнеса, в стремежа си да разшири своите собствени капиталови пазари.

За Ситито ще бъде болезнено да загуби господството върху клиринга в евро, но ударът няма да е фатален. Насърчаващ за Лондон е и фактът, че макар европейските политици да призовават банките да преместят бизнеса си от Лондон след референдума за Брекзит, по-голяма част от тях засега не го правят.

Привлекателността на града като център за сделки с дълбок капиталов пазар, върховенство на закона и повсеместно използване на английски език, му помага да запази конкурентното преимущество. Друг фактор в полза на Ситито е пандемията, поради която редица банки забавят изтеглянето на ключов персонал към европейските градове до края на преходния период за Брекзит през декември, потенциално в противоречие с регулаторните изисквания.

И все пак, дори без загуба на клиринга в евро, останалият европейски бизнес също не е гарантиран. Обезпокоителни са предположенията, че Брюксел може да откаже да “делегира” управлението на фондове извън ЕС - било то в Лондон или другаде. Без този важен компонент, големи институции, занимаващи се с управление на активи и съответно обслужващите ги инвестиционни банки, могат да бъдат принудени да се преместят. Правителството на Обединеното кралство трябва да внимава за по-широките последици от подобна загуба. Премиерът обещава да “изправи страната на крака”, но министрите трябва да осъзнаят, че финансовите услуги играят ключова роля, за да може това да стане реалност. Положителният ефект на сектора върху британската икономика се простира далеч извън рамките на столицата.

Друга често цитирана амбиция на правителството, да създаде собствени технологични шампиони, също би спечелила, ако стартиращите фирми имат възможно най-голям достъп до капиталовите пазари.

Конкурентното предимство на Лондон идва от дългогодишната му роля като глобален финансов център. Следователно дебатът за бъдещето на Ситито трябва да бъде част от търговската стратегия на Великобритания.

Коментари

Задължително поле