ЕЦБ дава рамо на еврото срещу доминацията на долара

Банката обединява сили с Брюксел срещу воденото от САЩ отстъпление от глобализацията

Популярността на щатския долар намалява

Европейската централна банка обединява усилия с Брюксел за популяризиране на еврото в международен план, в опит да противодейства на воденото от САЩ отстъпление от глобализацията и свободните пазари.

В реч за ролята на единната валута при представянето на годишния доклад на банката в четвъртък, Беноа Кьоре, член на нейния изпълнителен съвет, заяви, че “сега са налице повече ползи да имаме международна валута, отколкото през 1999 г.”, визирайки датата на въвеждане на еврото.

Европейската комисия настоява за по-глобална роля на еврото на фона на опасенията, че някои елементи от външната политика на американския президент Доналд Тръмп като “Америка на първо място” и санкциите срещу Иран не могат да бъдат заобиколени при един световен ред, в който повечето глобални търговски и финансови транзакции се оценяват в долари.

Еврото е втората по значимост световна валута, но изостава по влияние от долара предвид широкото използване на американската валута за търговски сделки, а също заради мащабите и ликвидността на американските облигационни пазари, далеч надхвърлящи тези на другите валутни зони.

И все пак, популярността на щатския долар е намаляла в резултат на световната финансова криза от 2008 г. Данни на МВФ сочат, че мениджърите на централни банки в развиващите се пазари, които държат бързоликвидни активи, за да компенсират волатилността в собствените си валути, се оттеглят от активите, деноминирани в долари, в полза на такива в други валути, включително в евро.

Една по-влиятелна валута би дала повече политическа тежест на ЕС и би намалила последиците от евентуални американски санкции. Тя дори би позволила на Европа да налага собствени санкции.

“Съществува риск от по-нататъшна фрагментация на световната търговска система”, коментира Кьоре. “Това добро или лошо е за еврото? То може да доведе до развитие на повече регионални валути, но също и до отдръпване от американския долар, а ние сме естествените печеливши от такова отдръпване, защото сме следващата най-голяма световна валута.”

Макар ЕЦБ да не счита това за голяма полза, тя е съгласна, че използването на щатския долар в световната търговия позволява на Вашингтон по-ефективно да налага санкции на останалия свят.

Кьоре добавя, че популярността на единната валута в крайна сметка трябва да се определя от пазарните сили и че банката не бива да има “активна” парична политика на натиск за глобална употреба на еврото.

Свойството на глобална резервна валута предлага така наречената “извънредна привилегия” - фраза, използвана от бившия френски президент Валери Жискар д'Естен, за да илюстрира ползите като по-ниски разходи по заеми и по-стабилен валутен курс. Въпреки това, в миналото ЕЦБ е поставяла под въпрос дали това би укрепило валутния курс и по време на финансова криза, когато инвеститорите се насочват към по-безопасни и ликвидни активи.

ЕЦБ вярва, че по-силната международна роля на еврото би є дала по-голяма власт да влияе върху икономиката чрез своята парична политика, тъй като ще бъде по-малко уязвима към ефектите от решенията на Федералния резерв на САЩ.

ЕЦБ може да спомогне за насърчаване на глобалната роля на еврото чрез по-ефективни системи за разплащания по транзакции, деноминирани в единната валута.

От централната банка заявяват, че създаването на общ дългов инструмент, наречен “безопасен евро актив” и развитието на по-дълбок и ликвиден съюз на капиталовите пазари за активи, деноминирани в евро, ще спомогнат за повишаване на популярността на единната валута и отвъд границите на 19-те държави членки на еврозоната.

TRUD_VERSION_AMP:0//
Публикувано от Клеър Джоунс

Този уебсайт използва "бисквитки"